Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Створення електронних книг для підтримки навчання предметів освітньої галузі «Технології»: огляд програм та їх можливостей

В тезах представлений стислий аналіз програмних засобів для створення електронних книг для підтримки навчання предметів освітньої галузі «Технології».

Створення електронних книгВ умовах активного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і зміни парадигми освіти, в якій, на відміну від попереднього досвіду, значна роль у здобутті знань відводиться тим, хто навчається – учням, студентам, слухачам, змінюються й підходи до використання методів навчання у викладанні предметів освітньої галузі «Технології». Сьогодні на перший  план виходять методи, що ґрунтуються за активному використанні ІКТ і мобільних пристроїв. Використання останніх неможливе без електронних книг – електронних посібників, до складу яких, окрім тексту, належать зображення, відео, посилання, приклади даних, вправи, спеціально написані коментарі і відповіді на можливі запитання. Серед переваг електронних книг виділимо наступні:

  • невеликий розмір файлу (на мобільному пристрої можна зберігати десятки тисяч електронних книг, а в режимі онлайн такі файли завантажуються дуже швидко);
  • можливість повнотекстового пошуку по всьому файлу книги, перехід по гіперпосиланнях;
  • низька вартість (як правило, електронні книги розповсюджуються або безкоштовно або за символічну плату);
  • можливість відтворення аудіофайлів та відео;
  • забезпечення інтерактиву – реакції об’єкта на дії користувача;
  • можливість інтерактивного опитування користувача щодо інформації, розміщеної в книзі.

Проте на сьогоднішній день відсутні якісні україномовні електронні книги, які б можна було використати на уроках освітньої галузі «Технології». Отже, постає необхідність у створенні подібних електронних посібників, розробники яких повинні мати не лише високу фахову кваліфікацію, але й навички дидактичного структурування навчального матеріалу, уміння організації навчального процесу й володіти певними знаннями з комп’ютерних технологій.

Це обумовлено тим, що процес створення електронної книги можна розділити на два етапи: проектування та технічної реалізації. На першому етапі важливим є розуміння композиції книги, стилю викладу тексту та його структури (розділи, модулі, теми, пункти та підпункти тощо). Другий вимагає від автора вміння працювати з програмними засобами або онлайновими ресурсами для створення електронних книг.

Такими розробниками можуть стати в першу чергу вчителі освітньої галузі «Технології», оскільки вони мають знання та навички як в питаннях інформаційно-комунікаційних технологій, так і моделювання, композиції тощо.

На сьогоднішній день існує не так багато програмних засобів для створення електронних інтерактивних книг, які дозволяють створювати якісний контент відповідно до вимог до подібних ресурсів. Більшість розробників пропонують програми, які умовно можна розділити на категорії:

–     програми для конвертації текстових файлів в формат pdf чи html (MS Word, Shasoft eBookFree, PDF Converter, http://www.freepdfconvert.com/, http://convertonlinefree.com тощо); –      візуальні редактори веб-сторінок (http://www.nvu.com, http://www.kompozer.net, http://brullworfel.ru/turbosite, http://vladmaxi.net/html-editor, NeonHTML 4.5 тощо); –     програми для створення електронних книг (Learning Content Development System (LCDS) від Microsoft, eBook Reader Wizard, SunRav BookOffice тощо).

Проте більшість представлених ресурсів не дають можливості додавати інтерактив, не завжди готовий продукт можна переглянути на мобільному пристрої (планшеті, смартфоні), рідко ці ресурси мають дружній інтерфейс та доступність в опануванні пересічними користувачами. На противагу їм з’являються програмні засоби (онлайн-ресурси), які дозволяють створювати інтерактивні електронні книги, доступні для скачування на мобільні пристрої в онлайнових магазинах (http://apps.microsoft.com, https://www.apple.com/itunes, https://play.google.com).

Серед таких ресурсів слід виділити http://underpage.com, ePublicana, iBooks Author, Book Creator, Book Writer, Creative Book Builder, StoryKit та багато інших. Розглянемо деякі з них.

Ресурс UnderPage є одним з найпростіших в опануванні педагогами, не потребує встановлення на комп’ютер спеціального програмного забезпечення для редагування книг (надається онлайновий редактор – Рис.1), проте поки що відсутня можливість додавання інтерактивну до об’єктів. Об’єкти, з якими є можливість працювати – текст, зображення, відео, посилання, html-сторінки. Також автор має можливість публікувати видання в спеціальному додатку-каталозі інтерактивних книг для iOS і Android і отримувати відрахування з продажів.

Створення електронних книг

онлайновий редактор – Рис.1

Адреса сайту http://underpage.com.

Ресурс ePublicana потребує встановлення редактора (Рис.2) на комп’ютер, проте має більш потужний інструментарій для розробки інтерактивних книг – налаштування властивостей об’єктів, подій (натискання, перетягування, зміна орієнтації пристрою, відкриття, закриття, струшування тощо), дій (трансформація об’єкта, навігація, навігація по об’єктам книги, ефекти аудіо та анімації), використання змінних при налаштуванні подій, проводити інтерактивне опитування та тестування. Готові видання розробник може розміщувати в кіоску, визначивши вартість своєї книги, а користувачі мають можливість читати книги на планшетах на базі iOS, Windows чи Android.

Створення електронних книг

Ресурс ePublicana потребує встановлення редактора (Рис.2)

Адреса сайту: http://epublicana.net.

Отже, сьогодні з’явилась достатня кількість програмних засобів для створення якісних інтерактивних електронних книг для планшетів або смартфонів на базі різних ОС. В свою чергу, планшети та електронні книги здатні не лише значно підвищити ефективність навчання, мотивувати учнів до навчання, але й стати потужним інструментом для здобуття знань. Для вчителів розробка та використання електронних книг може стати поштовхом до творчості та підвищення рівня компетентностей в питаннях ІКТ.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Скрипка Ганна Володимирівна
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Створення електронних книг для підтримки навчання предметів освітньої галузі «Технології»: огляд програм та їх можливостей


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання