Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Розвиток творчості у школярів на уроках української мови

У розвідці розкривається важливість і необхідність розвитку творчості у школярів. Пропонується дидактичний матеріал, в основі якого лежить топонімія, зокрема місцева.

Розвиток творчості у школярів на уроках української мовиВідбувається стрімке зростання соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, швидка зміна технологій у всьому світі. Усе це зумовлює необхідність перетворення освітньої системи, оскільки у швидко мінливих умовах зростає потреба в людях, здатних творчо підходити до будь-яких змін, нетрадиційно та якісно вирішувати існуючі проблеми.

Сучасні освітні заклади повинні підготувати людину творчу, мислячу, яка яка не тільки має знання, але і вміє творчо використовувати їх у житті. Тому актуальною постає проблема пошуку нових, нестандартних форм, способів і прийомів навчання, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів. Така позиція передбачає відродження національної освіти, спрямування її на формування творчої особистості, забезпечення пріоритетного розвитку людини.

Питання розвитку творчих здібностей учнів є досить актуальним на сучасному етапі становлення гуманітарної освіти. Наукові дослідження свідчать, що ця проблема є складною й багатоаспектною.

Відомо, що головна рушійна сила соціальних та духовних трансформацій індивід, який мислить творчо.

Д. Б. Богоявленська вважає творчістю «інтелектуальну активність, яка поєднує в собі два компонента: пізнавальний (загальні розумові здібності) та мотивацію» [1, 42]. О. І. Мотков продовжує: «здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, націлених на відкриття нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду» [2, 15].

Пошук інноваційних шляхів завжди трудомісткий і вимагає від учителя багато часу і творчості. Але досягнутий рівень розвитку дітей є головною нагородою в діяльності будь-якого педагога: підвищення інтересу до предмета, реальна оцінка учнями своїх можливостей, зниження психологічної напруги на уроках, створення позитивної атмостфери, підвищення якості знань і активності учнів.

Пропонуємо для розвитку творчості на уроках української мови використовувати дидактичний матеріал, в основі якого лежить топонімія, зокрема місцева.

Завдання-шаради

 • Корінь слова – іменник жіночого роду І відміни, місто, під яким постраждав швед, звідти родом відома Наталка + перший склад іменника чоловічого роду ІІ відміни, його кидають в город, знімають з душі й серця.
 • Корінь слова – іменник чоловічого роду ІІ відміни, якщо хочеш його їсти, то не радять сидіти на печі; ще ним заманюють, але безрезультатно + –івка.
 • Корінь слова – іменник чоловічого роду ІІ відміни, він поганий, якщо не мріє стати генералом, а ще він відомий кухар, який вміє готувати страви зі знарядь праці + –ське.
 • Корінь слова – ім’я хлопця або чоловіка, відомого пастуха телят + –иха.
 • Іменник жіночого роду І відміни, дерево, яке обдирають – а, + -івка.
 • Іменник жіночого роду І відміни, означає рідину, яку не п’ють з лиця, за холодну не беруться, в яку ховають кінці, яку носять решетом – а + -яне.
 • Іменник чоловічого роду ІІ відміни, його вибивають точно таким самим + –ці.
 • Іменник чоловічого роду в множині, птах, якого не годують байками + –вка.
 • Іменник жіночого роду І відміни; частина тіла, в якій інколи гудуть джмелі, цвірінькають горобці, цвіте мак, є олія і смалець, а царя нема  + –нівськ.
 • Іменник жіночого роду ІІІ відміни, як правило, вона знаходиться на голові, але люди навчились її проїдати + –ки.

Ребуси

Viktorina1

Viktorina2

Розвиток творчості у школярів на уроках української мови

Розвиток творчості у школярів на уроках української мови

«Чайнворд»

Чайнворд – це ланцюжок слів, з’єднаних одне з одним таким чином, що кінцева буква попереднього слова є початковою наступного. Переможе той, хто зможе скласти чайнворд з найбільшою кількістю слів.

Наприклад: Більшовикоротякіровоградружелюбівкандріївка…

 

Хто складе більше слів із літер, які містяться в назвах населених пунктів (декілька назв на вибір учителя).

Наприклад: Кіровоград –  Кіра, кір, град, гад, рів, око, вода, рік, гор?д, гід, рок, рід, дар, гора, ода, ріг.

Отже, використання дидактичного матеріалу, в основі якого лежить топонімічний матеріал, сприятиме розвитку творчості, а також формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвитку учнів.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Вікторіна Олена Миколаївна кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри ТІМСО Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

Розвиток творчості у школярів на уроках української мови

Література

 1. Богоявленська Д.Б. Психологія творчих здібностей: Учеб. Посібник для студентів вищ. навч. закладів. – М.: Изд. Центр “Академія”, 2002.
 2. Мотков О.І. Психологія самопізнання особистості. Практичний посібник. – М.: “Трикутник”, 1993.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання