Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін

У роботі викладені фрагменти власного досвіду використання сучасних методів навчання у процесі викладання української мови та літератури

використання сучасних методів навчанняСучасні умови вимагають від учителів-словесників докорінного переорієнтування у викладанні української мови та літератури на основі Концепції мовно-літературної освіти.

Учитель повинен домагатися відповідності змісту і технології навчання,головним принципом якого має стати активність самого учня, самостійність у розмірковуванні над життєвими проблемами та розв’язання їх засобами виучуваної мови та літератури. Своє призначення як вчителя бачу в тому, щоб навчити дітей бути щасливими, допомогти їм знайти шлях до самовираження й реалізації себе в житті. Тому ефективність уроків української мови та літератури, на мою думку, визначається тим, що  вчитель – філолог – це, по-перше, вихователь, і будь-який аналіз тексту на уроці мови чи твору на уроці літератури повинен перерости в розгляд етичної проблеми. По-друге, необхідно володіти методикою викладання предмету, шукати нових шляхів активізації навичок роботи школярів,розвивати їхню самостійність.

Автор роману «Овод»Е.Л.Войнич влучно сказала: «Усі страждання людства зумовлені зневажанням людської особистості».Тому у практику  власного викладання шкільного курсу української мови та літератури я взяла технологію особистісно-зорієнтованого навчання учнів, яка і передбачає, що до кожної дитини треба ставитися як до особистості, допомогти їй максимально розвинути природні здібності.

Будую свою роботу на засадах взаємоповаги, врахуванні індивідуальних особливостей кожного учня. Починаючи працювати за особистісно зорієнтованою технологією, враховую такі особистісні установки:

- вивільнити свої думки,почуття, переживання, намагатися щиро виявляти їх під час спілкування з учнями;

- сприймати школярів, вірити в можливості та здібності кожної дитини;

- аналізувати поведінку школярів у різноманітних проявах із погляду самої дитини.

Адже не секрет: якщо вчитель не розуміє й не сприймає внутрішнього світу своїх учнів, якщо поводиться нещиро, ховається за «ролями», демонструє неповагу або холодність до школярів, це погано позначається на їхньому розвитку.

Як головні ставляться такі завдання: розвинути індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини, максимально виявити і розвинути, використати особистий досвід дитини, допомогти учневі пізнати самого  себе, самовизначитися та самореалізуватися.

Що найбільше вдається мені? Насамперед – особистісно орієнтована     педагогічна ситуація, опинившись в якій дитина повинна шукати сенс, пристосовувати її до  своїх інтересів, вибрати творчий момент, дати критичну оцінку. Використовую на своїх  уроках групову форму навчальної діяльності учнів, яка вдало компенсує всі недоліки індивідуальної та фронтальної форм.

На початку уроку використовую інтерактивну технологію колективного обговорення, відому під назвою «мозковий штурм». Адже вона спонукає учнів проявляти увагу та творчість, дає можливість їм вільно висловити власні думки. Так за короткий час можна зібрати якомога більше ідей щодо постійної проблеми від усіх учнів.

Часто користуюся такою технологією, як  «мікрофон»(особливо на заключному, підсумковому етапі роботи на уроці), яка надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

На уроках літератури учні полюбляють розігрувати ситуації за ролями – беруть участь в «рольових іграх», «програваннях сценки». Таким шляхом визначається ставлення учнів до конкретної життєвої ситуації. Набувається життєвий досвід шляхом гри. Виробляються навички критичного мислення, виховується спроможність знаходити й розглядати альтернативні можливості дій, співчувати іншим.

У своїй педагогічній діяльності широко використовую технологію проектного навчання, метою якого є формування інтелектуальних, спеціальних та загальнокультурних знань,умінь учнів;розвиток логічного мислення, навичок самостійного планування, самоосвіти, комунікабельності; стимулювання рішучості,ініціативності,навичок співробітництва.

На власному досвіді переконалася, що завдяки проектуванню на уроках  української мови та літератури учні вчаться:

- усвідомлювати мету діяльності;

- планувати свою роботу, передбачати можливі результати;

- використовувати джерела інформації (матеріали преси, літературні твори, дослідження літературознавців,мовознавців);

- самостійно шукати і накопичувати матеріал;

- аналізувати та зіставляти різноманітні факти;

- приймати власні рішення;

- розподіляти доручення,працювати спільно;

- створювати матеріальні носії проектної діяльності(газети,сценарії,діафільми і т.і.)

Це своєрідний учнівський творчий пошук, тому школярі і виявляють у процесі підготовки до таких уроків свою фантазію.

Намагаюся вносити оригінальні цікаві прийоми, щоб прилучити учнів до книги, викликати до неї інтерес: це і створення учнями сенканів, асоціативних кущів, заповнення дерева рішень, метапланів. А якщо навчання й інтерес поєднуються на початку вивчення твору – забезпечується вихід на його проблематику.

У своїй викладацькій діяльності поєдную інформаційні та комунікаційні технології, саме цим адаптуючи учнів до життя в інформаційному суспільстві.

Використання ІКТ дає можливість вирішувати такі актуальні питання:

- використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних  технологій;

- удосконалювати навички самостійної роботи учнів в інформаційних базах даних, мережі Інтернет;

- зробити процес навчання цікавішим і змістовнішим.

- забезпечувати  особистісно орієнтований та диференційований підхід у навчанні;

-забезпечувати  реалізацію інтерактивного підходу (постійне спілкування з ПК, постановка запитань, які цікавлять учня та отримання відповідей на них);

- підвищувати  пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної відео- та аудіоінформації;

- здійснювати  контроль завдяки тестуванню і системи запитань для самоконтролю.

Таким чином, побудова уроків з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їх мікрокосму, життєвих позицій значно підвищує результативність уроку, робить його ефективнішим та результативнішим.

ПІБ ПОСАДА НАЗВА ЗАКЛАДУ НАЗВА СТАТТІ
Калюта Валентина Олександрівна учитель української мови та літератури Користівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені А.П.Гайдара Олександрійської районної ради Кіровоградської області Психолого-педагогічні  аспекти ефективного  використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін

38 Комментарии

Add a Comment
 1. Валентино Олександрівно! Нарешті маю змогу сказати добре слово Вам як однодумцю та небайдужій людині. Розділяю Ваші погляди стосовно особистісно зорієнтованого навчання, адже звикла бачити “живі” дитячі очі, які осмислено, а не зомбовано сприймають почуте; учнів, які співпереживають, уміють довести власну думку, бо кожна думка дитини правильна, якщо вона зуміє її довести. Зичу Вам усіляких гараздів і творчого горіння на довгі-довгі роки!

  1. Пані Світлано!Дякую за підтримку.Знаю Вас впродовж багатьох років як творчу особистість.Ми однодумці в головному-прагнемо виховати гідних синів і дочок рідної України.Я в кожній дитині бачу особистість,і її треба поважати вже змалечку,вкладати кращий свій досвід,вчити жити справжньою людиною.

 2. У назві Ваших матеріалів зазначено аспекти сучасних методів навчання, а в самому тексті матеріалів мова йде про технології. Із визначання про технологію читаємо, що це сукупність форм організації та методів навчання, заснованих у взаємодіючих дидактичних системах суб’єктно-об’єктного рівня. Відтак, можемо зазначити, що “мікрофон” не є технологією. Тож хотілося б дізнатися, що саме, Валентино Олександрівно, Ви застосовуєте під час уроків – методи чи технології та які саме. Також хотілося б отримати більш повне пояснення того, які саме психолого-педагогічні аспекти є ефективними у процесі застосування сучасних методів навчання. Дякую.

  1. Шановна пані Ірино!Якщо Ви звернули увагу,саме на початку своєї статті я апелювала до психолого-педагогічних аспектів особистісно-зорієнтованого навчання.Акцентувала увагу на тому, що особистісно-орієнтоване навчання передбачає створення умов, за яких освітній процес стає для учня особистісно значущим. Зрозуміло, що організація особистісно-орієнтованого навчання потребує переорієнтації: від спрямованості на запам’ятовування готових знань необхідно перейти до формування особистісних новоутворень, вміння творчо навчатись, опрацьовуючи наукові знання і суспільний досвід стосовно до потреб практики(навела приклади з власного досвіду). Тому значна увага вчителя має приділятися індивідуалізації та диференціації як необхідним умовам особистісно-зорієнтованого навчання.А для реалізації надання або вироблення певних знань, застосовуючи інтерактивні технології,вчитель буде застосовувати методи навчання.Тому мене дивує ваше запитання,що саме я використовую:методи чи технології.Цитую підручник із методики:”Через систему методів ми реалізуємо навчання за певними технологіями.”Але дякую за зауваження-перш ніж Вам відповісти,я перегорнула море літератури.

 3. Дякую, Валентино Олександрівно, проте відповідь на своє запитання не отримала. Постає інше запитання. Чи розмежовуєте Ви поняття “метод” і “технологія”? Якщо так, то яким чином. Також для мене є цікавим, на яку методичну літературу Ви опиралися. Дякую.

 4. У дидактиці метод навчання – це певний спосіб цілеспрямованої реалізації процесу навчання, досягнення поставленої мети.Метод – мистецтво вчителя спрямувати думки учнів у потрібне русло та організувати роботу за планом. У структуру методу входять зміст навчання, шляхи досягнення мети, активність учнів, методичні прийоми, мета, способи, завдання, інструменти, засоби, правила, педагогічна майстерність учителя.
  Педагогічна технологія-це продумана в усіх де­талях модель спільної педагогічної діяльності з проектування, органі­зації і проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для учнів і учителя або це систематизоване навчан­ня на основі системного способу мислення, або це сукупність навчаль­них ситуацій, в яких реалізується педагогічна система, або це упорядко­вана система дій, виконання яких призводить до досягнення постав­леної мети (В. Монахов, А. Нісімчук, М. Таланчук,Т. Сакомото, Л. Фрідмантаін.) [4;19;35]. Цитую ще раз підручник із методики:”Через систему методів ми реалізуємо навчання за певними технологіями.”
  Література,яка мене зацікавила:
  Ананьєв Б.Г. Про співвідношення здібностей та обдарованості – М.: Вища школа. 1962.

  Бажутіна С. Деякі особливості обдарованих школярів // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №1.

  Бібік Н. В інтересах особистісно орієнтованого навчання // Педагогічна газета. – 1999. – №10.

  Білаш В. Плекаємо особистість: Роздуми про особистісно орієнтований підхід до навчання, виховання, розвиток ліцеїстів // Директор школи (Перше вересня). – 2001. – № 35.

  Богоявленская Д., Щедриков В. Рабочая концепция одаренности – М. 1996.
  Я хотіла б прочитати Вашу роботу “Діалогові технології навчання зарубіжної літератури учнів 5-7 класів”.ЇЇ можна придбати і де7

  Варзацька А. Інноваційні аспекти особистісно-орієнтованого, розвивального навчання // Укр. мова і літ. в шк. – 2002. – №3.
  Виговська О.І. Рудаківська С.В. Особистісно орієнтоване навчання. Як його технологізувати? // Педагогіка толерантності. – 2000. – №4.
  Волченкова Г. Розвиток особистості: крок за кроком. Модель безперервної особистісно орієнтованої освіти в українській реальності // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – №6.
  А також конспекти лекцій з методики викладання української літератури доцента кафедри української літератури Л.Зубак

 5. Пані Ірино,я приймаю Ваше зауваження за помилку в своїй статті.Дійсно,”Мікрофон”аж ніяк не технологія.Дякую за навчання.

 6. Шановна Валентино Олександрівно. Насамперед, дуже дякую за таку ґрунтовну відповідь, й зокрема за перелік тих джерел, які Вас зацікавили. Отримала вичерпну інформацію. Я знаю Вас як творчого вчителя. Завжди проявляла увагу до матеріалів учителів, особливо творчих. Ваш матеріал мене зацікавив. Свою роботу з учителями спрямовую на знання ними насамперед методики викладання літератури. Тому важливим для мене є розуміння вчителем таких понять, як-от: “метод”, “прийом”, “вид”, “форма”, “технологія”. Власне із цього й починається методика викладання предмета. Валентино Олександрівно, дозвольте ще одну пораду. У своїх будь-яких матеріалах завжди зазначайте перелік літератури. Обов’язково серед літератури зазначайте методичну. Тоді до Вас буде менше виникати запитань. Щодо власного посібника “Діалогові технології навчання зарубіжної літератури учнів 5-7 класів”, то він дуже швидко розійшовся під час курсів. Зараз готується до друку більш повний посібник. Як тільки він з’явиться, то Ви можете придбати його в інституті. Ще раз дякую Вам за відповідь. Успіхів Вам і незгасного вогника творчості. Дякую, що мала можливість поспілкуватися з Вами.

 7. Пінгбек: essayforme

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *


шість − = 5


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання