Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін (історія)

використання сучасних методів навчанняРобота вчителя Шевченко Л. Ю. є авторською, яка грунтується на дослідженнях провідних істориків-методистів країни  і розкриває психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі вивчення історії.

Робота відображає ставлення вчителя до навчального процесу, її практичну вчительську діяльність.

Зміни в суспільно-політичному житті, в економіці, в повсякденному житті людей диктують зміни і в освітній системі.

Час накладає свій відбиток на викладання гуманітарних дисциплін. Від простих речей:

–                     книга чи Інтернет;

–                     читати чи дивитися;

–                     писати чи друкувати;

–                     дошка чи монітор? І т. д. і т. п.

до значно складніших:

–                     інтерпретація фактів і подій;

–                     інформаційні файли;

–                     політична боротьба;

–                     зміни в моралі, естетиці, культурі;

–                     соціальні катаклізми – все це в тій чи іншій мірі впливає на вибір форм і методів навчання, його змісту.

Та які б найновіші технології не застосовувались, урок повинен бути навчанням, а тому:

–                     науково ємним;

–                     цікавим;

–                     доступним для розуміння учня;

–                     інформативним і одночасно розв’язуючим проблеми, даючи розуміння не тільки історичних подій, що винесені в тему, а й подій сьогоднішнього дня.

Для вирішення цих завдань уроку вчитель і учень повинні бути підготовленими і зацікавленими в його ході  і результаті.  А тому немалу роль відіграє психолого-педагогічний аспект. А це такі фактори:

–                     вік учня;

–                     рівень розумового розвитку;

–                     рівень логічного мислення;

–                     уміння аналізувати навчальний матеріал, робити висновки;

–                     уміння дискутувати, слухати інших;

–                     попередня підготовка з даного питання.

Сьогодні слід врахувати і такі фактори:

–                     володіння технікою, комп’ютером зокрема;

–                     швидко знаходити потрібні джерела і обирати з них найбільш цікаві і близькі для самих учнів;

–                     темперамент учнів (хтось справляється з роботою швидше, хтось повільніше).

Враховуючи всі ці моменти, можна рекомендувати слідуючі технології навчання в різних класах:

–                     ігрові (особливо для дітей молодшого і середнього віку; та й в старших класах ці методи не перестають бути цікавими).

Класифікація ігор відома:

–                     навчальні, тренувальні, узагальнюючі;

–                     пізнавальні, виховні, розвиваючі;

–                     репродуктивні, продуктивні, творчі.

Вибір ігрових методів залежить від тих завдань, які вчитель поставив на урок та від підготовки класу

–                     уроки критичного мислення, що дає можливість аналізу,вибору позиції, формуванню світоглядних ідей;

–                     проблемне навчання дає можливість навчити учнів дискутувати, слухати опонента, виробляти вміння аналізу, синтезу матеріалу, шукати шляхи вирішення проблеми;

–                     педагогіка співробітництва робить урок цікавим хоча б тому, що учень не є стороннім спостерігачем і радаром інформації, а може самостійно вирішувати завдання уроку

–                     система розвиваючого навчання дозволяє навчити учнів вчитися

 Я не люблю групові форми роботи, тому що тут є щілина, яка дає змогу сховатись за “спини інших” учням, які не хочуть, чи не можуть на рівні групи проявити себе.

 Вважаю, що психологічно найважливіше для кожного уроку, щоб він був цікавим. Методи зацікавлення багатоманітні і залежать не тільки від учителя (його ерудованості, підготовленості), а й від підібраного матеріалу, родзинки уроку, від обраних форм і методів роботи з кожним учнем зокрема і класом в цілому.

 Щодо уроків історії слід дотримуватись таких вимог:

до змісту навчального матеріалу:

–                     повноцінність історичного змісту, педагогічного задуму уроку, його відповідність очікуваним результатам;

–                     науковість;

–                     вірогідність історичних фактів;

–                     застосування різноманітних джерел знань;достатність і структурованість навчального матеріалу для формування базових знань та розв’язання ключових проблем

до методики проведення уроку:

–                     мотивація і диференціація навчання;

–                     високий ступінь пізнавальної активності учнів;

–                     охоплення роботою всіх учнів;

–                     формування інтересу до історії;

–                     правильний вибір типу і структури уроку, засобів і методів його проведення залежно від очікуваних результатів;

–                     відповідність прийомів навчання педагогічному задуму, змісту і пізнавальним можливостям учнів

психолого-педагогічні:

–                     педагогічна тактовність вчителя;

–                     емоційність, темп роботи;

–                     врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

–                     контакти з класом, наявність активної взаємодії та співпраці.

Ці вимоги сформульовані і враховують сучасний стан педагогічної науки.

 

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Шевченко Лариса Юріївна учитель історії та права Новоархангельський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія» Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

Психолого-педагогічні аспекти  ефективного використання сучасних методів неавчання у процесі  викладання гуманітарних дисциплін (історія)

 

Доставим в срок stroycity-spb.ru в любое место и время.

Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання