Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Психолого – педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін

використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплінУ роботі буде йти мова про переваги, які дає використання інформаційних технологій на уроках світової літератури.

        Суспільство ставить перед вчителем багато вимог. Проте, як говорив К. Ушинський, сучасний вчитель має бути таким, яким він хоче бачити своїх учнів.  Учитель володіє великою інформацією, а от чи зможе він свої знання передати учням, навчити їх самостійності, розвинути їх творчий потенціал?

       В умовах нового Державного стандарту та Концепції літературної освіти, на етапі освітнього процесу вчителю слід звернутись до використання на уроках інтерактивних та інформаційних технологій.

        Отож, готуючи кожен урок, я намагаюся зацікавити своїх учнів новою темою, а допомагає мені в цьому досвід педагогічних працівників з усієї України, які з радістю діляться ним на своїх сторінках в мережі «Інтернет». Багато цікавої інформації на сайті «Записник сучасного вчителя» – http://notatka.at.ua/ , який пропонує широкий вибір методичних матеріалів для вчителів-предметників. Хочу також звернути увагу на сайти, які будуть корисні не тільки вчителям, а й учням . [Див. додаток №1]

       Я намагаюся зацікавити учнів  самостійним пошуком різних джерел інформації, що розвиває їх творчі здібності, критичне мислення,   вміння аргументовано, розлого й образно висловлювати свої думки, судження. Використання ІКТ сприяє тому, що за короткий час особистість спроможна засвоїти та переробити великий обсяг інформації. Саме тому, на мою думку, наочне подання інформації має велике значення під час усіх етапів уроку.

         На своїх уроках при вивченні творів світової літератури я використовую наступні  форми  роботи: різні види графічного та звукотехнічного супроводу до теми, що вивчається (короткі відеофільми про життя автора; екранізації творів світової літератури; аудіозаписи: виразного читання віршів, пісень і романсів на вірші відомих поетів; презентації до творів та до вивчення життя і творчості авторів тощо) та сприяє психологічному розвантаженню учнів і  забезпечує фоновий супровід уроку.

         Учні сьогодні готові до уроків з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Для них не є новим і невідомим ні робота з різними редакторами (наприклад, з MS Word, MS Excel, Paint, MS Power Point), ні використання ресурсів Інтернету, ні комп’ютерне тестування.
Впевнена, що учням цікавіші складені самим викладачем презентації  і тому намагаюся  створити свій варіант, взявши потрібні фрагменти текстів, малюнків з електронної бібліотеки, Інтернету. Вважаю, що для реалізації системного підходу в застосуванні ІКТ необхідно, щоб вчитель – предметник умів:

 1. Організовувати роботу з учнями  щодо  пошуку необхідної інформації в Інтернеті;
 2. Здійснювати пошук необхідної інформації в Інтернеті у процесі підготовки до занять та позакласних заходів;
 3. Oбробляти текстову, цифрову, графічну та звукову інформацію для підготовки дидактичних матеріалів (варіанти завдань, таблиці, схеми, малюнки);
 4. Створювати слайди по даному навчальному матеріалу, використовуючи редактор Microsoft – Power Point;
 5. Використовувати наявні готові програмні продукти.

Застосування ІКТ дозволяє  підвищити  інформаційну  насиченість уроку, вийти за рамки шкільних підручників,  доповнити і поглибити їх зміст, широко використати фонові знання, наповнити їх засобами компаративістики.
Мультимедійні засоби навчання допомагають посилити мотивацію навчання, урізноманітнити форми подання інформації, посилити співтворчість учителя та учня на уроці, розширити самостійність учня.

           Застосовувати елементи ІКТ можна на різних етапах  уроку:

 • як форму перевірки домашнього завдання;
 • як спосіб створення проблемної ситуації;
 • як спосіб пояснення нового матеріалу;
 • як форму закріплення вивченого;
 • як спосіб перевірки знань у процесі уроку.

При  вивченні нового матеріалу,  я частіше всього використовую презентації  або віртуальні подорожі. Багатство змістовної підтримки робить заняття не тільки зрозумілим, але і надзвичайно захоплюючим.

Презентація форма подачі матеріалу у вигляді слайдів, на яких можуть бути представлені таблиці, схеми, малюнки, ілюстрації, аудіо- та відеоматеріали. Для тог,  щоб створити презентацію, необхідно сформулювати тему і концепцію уроку,  визначити місце презентації в уроці.
Переваги презентації:

 • послідовність викладання;  .
 • можна повернутися до будь-якого розглянутого слайду  або змінити послідовність;
 • мультимедійні ефекти.

Складниками слайдів можуть бути такі об’єкти:

 • заголовок, підзаголовок;
 • графічні зображення    (малюнки, портрети);
 • таблиці;
 • діаграми;
 • тексти;
 • звук.                                                                                                                                   Робота учнів над власною презентацією допомагає розвинути їх творчі здібності, вони вчаться працювати в команді, розкривають свої уподобання та таланти.

Пізнавальними та ефективними є віртуальні екскурсії.

Переваги віртуальних екскурсій:

 •  розвивають спостережливість;
 •  затримують увагу на деталях;
 •  розвивають творчу уяву;
 •  формують уявлення про унікальність творів.

          У мене зібрана  CD та DVD – колекція з програмовими творами . Перегляд фрагментів використовується як ілюстрації  до художньої книги, для співставлення авторської та режисерської інтерпретації.  Учні не просто дивляться кінофільм, а й думають над запитаннями, які пропонуються завчасно, складають тези, план. Після перегляду обов’язково проводиться бесіда. Підвищують інтерес до уроків літератури і творчості поетів відеокліпи, створені за піснями на вірші відомих поетів. Більшість дітей сьогодні не читають книги, а слухають їх.  Враховуючи бажання і потреби дітей, актуальним є  питання про використання  на уроках світової літератури аудіокниг.

       Аудіокнига – це озвучений сучасними артистами та записаний на звуковий носій літературний твір. Над створенням аудіокниги працюють професіонали: режисери, композитори, артисти. Тож аудіокнигу можна використовувати як еталонне прочитання,  до якого необхідно прагнути. Альтернатива готовим фільмам, мультфільмам,  бо розвиває  уяву дитини.
Великою допомогою у моїй роботі є те, що я успішно пройшла курси “Intel. Навчання для майбутнього”  ( за версією 10.01 ) й одержала Сертифікат № В10-1380 , а також пройшла навчання за програмою МS “Партнерство в навчанні” «Основи інформаційно – комунікаційних технологій» №2947. Отримані знання і вміння  намагаюсь ефективно використовувати в навчально-виховному процесі. А ще я впевнена, що в сучасній школі необхідно знищити бар’єр непорозуміння між учителями, комп’ютером і  мультимедійними засобами. Сучасна техніка повинна перетворитися на  про­стий у використанні інструмент. І тільки тоді застосування мультимедійних засобів буде служити потужним двигуном для оптимізації навчального процесу з усіх навчальних дисциплін і світової літератури зокрема.

Але при всіх перевагах, які дає використання інформаційних технологій, необхідно пам’ятати про їх розумне використання, не забуваючи про безпосереднє спілкування, мислення, живе слово на заняттях.

       Отже,  говорячи про психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін необхідно пам’ятати  про раціональність та доцільність використання мультимедійних засобів. І я сподіваюся, що учні, беручи до рук книгу, будуть  поринати у світ фантазії та пригод, з інтересом малювати  в своїй уяві героїв, їхні вчинки, ставити себе на місце персонажів. Маю надію, що, не дивлячись на розвиток комп’ютерних технологій,  книга завжди буде домінуючою.

 Додаток №1

 • Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ litbоок.bу.ru 
 • Антична література: http: pergam.chat.ru 
 • Електронна бібліотека класичної літератури – http://www.klassika.ru 
 • “Літературна газета” – http://www.lgz.ru 
 • Сучасна і класична поезія – http://sttihi.net.ru 
 • Електронна поетична бібліотека – http://article.da.ru 

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Ткаченко Олена Анатоліївна

 

вчитель світової літератури

 

Долинська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 ім. А.С. Макаренка

Психолого – педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін

 

Список використаної літератури.

1. Баженова Л. Самовдосконалення вчителя (особистісно зорієнтований тренінг) // Психолог – 2002. – № 4.
2. Волощук Євгенія Зарубіжна література. Підручник для 11 кл. –К. : Генеза,
2004.
3. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К.: Атака, 2005. – С. 76 – 95.
4. Мадзігон В.М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти. – К.: Либідь, 2006. – 112 с.
5. Інтернет, сайт: mhtml: file // E :Вікіпедія. Mht /
6.Всесвітня література в сучасній школі №7-8 2014р., науково-методичний журнал «Освіта України» Київ 2014р.


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання