Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Основні аспекти комунікативної діяльності учнів на уроках іноземної (англійської) мови

Основні аспекти комунікативної діяльності учнів на урокахРозвиток системи освіти в Україні, її вихід на європейський рівень неможливі без підвищення уваги до викладання іноземних мов, володіння однієї з яких є неодмінним критерієм інтеграції України в європейське та світове співробітництво. Національна доктрина розвитку освіти України наголошує на важливості опановування іноземної мови, як засобу комунікації, що має на меті набуття учнями відповідних навичок і умінь.

Учні починають користуватися мовою лише за умови, коли їхня увага зосереджується на передачі та отриманні інформації, яка є цікавою як для того, хто її повідомляє, так і для слухача.

 Сучасна українська освіта претендує бути компонентом «культури відкритих питань», а серед її пріоритетів названо особисту орієнтацію. Отже, сучасна школа покликана забезпечувати досягнення таких освітніх результатів, які ю відповідали цілям розвитку особистості і сучасним вимогам суспільства. Школа має допомогти учням у оволодіння технологіями життєтворчості, створити умови для розкриття потенціалу, самопізнання, самооцінки, самореалізації, інтеграції в соціокультурному просторі.

Досягти цієї мети можна завдяки ефективному застосуванню сучасних методів навчання в тому числі і на уроках іноземної мови.

Методичним змістом сучасного уроку іноземної мови є комунікативність. Навчальний процес має бути побудований на реальній основі. Мова в такому випадку розглядається як засіб спілкування.

Урок іноземної мови є діяльністю в різних видах спілкування. Перевага надається рольовим іграм, інтерактивним видам діяльності, проектній роботі. Комунікативний метод має свої особливості і характерні риси.

По-перше, учні повинні мати вибір, як це сказати. Запам’ятовування, переклад в переказ тексту не є актуальними на сьогоднішній день. Для комунікації необхідна певна нестача інформації, яку учень має потребу отримати в процесі спілкування, а інший її повідомити.

По-друге, зворотна інформація від співбесідника дає можливість учневі, що повідомляє інформацію, зрозуміти, що всі засоби, використанні ним, досягли мети.

По-третє, комунікативний метод підрозуміває, що втручання вчителя в комунікацію учнів повинне бути мінімальним. Учитель не повинен перебивати, виправляти чи направляти комунікацію. Учневі необхідно дати час на те, щоб він згадав необхідні слова та висловив свою думку.

Досягти максимальних результатів в засвоєнні учнями навчального матеріалу не можливо без чіткої, гнучкої організації навчального процесу на уроці, від здатності учителя враховувати індивідуальні особливості кожного учня.

Необхідною умовою для комунікативних підходів вивчення іноземної мови є створення сприятливих довірливих відносин між тими, хто спілкується. Саме акт спілкування забезпечується вмотивованістю мовлення, зверненням її до конкретної особи, ситуативність та емоційне забарвлення.

Учителі постійно шукають резерви підвищення якості та ефективності навчання іноземним мовам. А пошуках таких резервів було виявлено, що одним із них є рольова гра.  Формування мовленнєвих компетенцій засобами рольової гри на середньому та високу рівнях вивчення англійської мови може стати дієвим і безвідмовним засобом оволодіння мовою.

Як вид мовної діяльності рольова гра має цілий ряд переваг:

–       усуває психологічний бар’єр, що завжди існує, коли людина хоче говорити іноземною мовою та при цьому вважає, що для цього в неї недостатньо знань;

–       створює атмосферу довіри між учнями та вчителем та між самими учнями;

–       створює певний «мікросвіт», який сприяє введенню учня в мовне середовище;

–       допомагає подолати природну замкненість деяких учнів, які не бажають розкритися як особистості, не хочуть розповідати про свої смаки, уподобання, справжні інтереси;

–       в рольовій грі учень знаходиться в центрі уваги , тому це, в свою чергу, виховує впевненість в собі, допомагає побороти певні комплекси;

–       рольова гра розширює значною мірою контекст діяльності учнів.

Рольова гра може практикуватися на всіх рівнях та етапах вивчення англійської мови.

Особливе значення рольової гри мають у навчанні діалогічної мови на початковому та середньому етапах. Підлітки намагаються бути схожими на дорослих, на своїх кумирів, при цьому стараються якомога краще здійснювати мовленнєві вчинки.

Рольова гра забезпечує спілкування на дорослому рівні, дозволяє учням проявити ініціативу, самостійність творчість.

Структура рольової гри наступна:

а.     ролі: при розподілу ролей потрібно враховувати індивідуальні особливості учнів;

б.     початкова позиція, ситуативність;

в.     власне рольове дійство, рольові дії.

Звичайно, для організації рольових ігор необхідний певний рівень навичок монологічного та діалогічного мовлення в учнів. При цьому необхідно розуміти, ніскільки цікавими, різноманітними можуть ігри зробити процес навчання іноземної мови.

В будь-який момент діяльності на уроці іноземної мови може внести елемент гри і навіть найбільш рутинне заняття може набути цікавої форми і захоплюючого змісту.

Рольові ігри вже стали традиційними в Маловисківській гімназії на уроках англійської мови. Вони дають можливість на практиці ефективно реалізувати сучасні методи навчання, їх вимоги:

  • максимально збільшити час, впродовж якого учень говорить на уроці;
  • максимально зменшити час, впродовж якого говорить сам учитель;
  • здійснювати індивідуальний підхід до кожного учня на уроці;
  • максимально інтенсифікувати методи навчання, впроваджуючи інноваційні методи роботи такі як Smart Board, Project Work (мультимедійну дошку, проектну роботу).

Комунікативість повинна бути присутня на будь-якому етапі засвоєння знань учнями. Практика рольових ігор на різних етапах вивчення мови підтверджує їх ефективність. Запроваджувати методичний прийом рольових ігор можна з 5-го класу. Наприклад, при вивчені теми «Кольори» використовуються іграшки (ляльки, іграшкові машинки, цукерки, тваринки). При цьому створюється ось така ситуація: учень приходить в магазин і хоче купити певну річ конкретного кольору. Дана ситуація дає можливість не лише опрацювати назви кольорів, а й повторити фрази ввічливого звернення до продавця та покупця.

Вивчення теми «Подорожі» можна зробити дуже цікавим і креативним для учнів. Герої книг про Робінзона Крузо, Гулівера, Гаррі Поттера та інших розповідають один одному про улюблені види транспорту, заморські країни, вигадані фантастичні місця, при цьому використовуючи і активізуючи вивчений лексичний і граматичний матеріал.

Для організації роботи над цією темою можна виділити три такі підтеми:

а.     підготовка до подорожі;

–       довідкове бюро;

–       бесіда про напрям подорожі, цілі та тривалість;

б.     подорожі (типові ситуації);

в.     враження від подорожі.

Під час вивчення англійської мови  у старших класах рольові ігри   є невід’ємною частиною навчання. Теми «Засоби масової інформації», «На прийомі у королеви», «Відкриття Америки», «Свята Великої Британії», «Свято прапора США» мають практично необмежені можливості не лише розширити лексичний і граматичний потенціал учні, а їх пізнавальні інтереси, соціокультурний світогляд підвищити рівень обізнаності. Адже, історія Великої Британії, що її розповіли визначні особи, такі як Юлій Цезарь, Вільгельм Завойовник, Олівер Кромвель, адмірал Нельсон та інші виявляється цікавою, захоплюючою і зовсім не нудною.

Уроки проведені в форматі рольової гри завжди виявляються насиченими матеріалами, цікавими і урізноманітними. Як правило учні з великим ентузіазмом і великою зацікавленістю готують матеріал, костюми.

Рольові ігри, проектні технології, дослідницькі роботи, моно проекти, уроки -вернісажи, уроки – мандрівки, уроки-виставки – це шлях до формування і впровадження високого рівня мовленнєвої компетенції кожного учня, на будь-якому етапі навчання.

Розвиваючи базові компетенції учнів, учитель повинен пам’ятати про стимулювання зовнішньої і внутрішньої мотивації учнів, розуміти ці мотиви і керувати ними. Учитель не має право на помилку – адже її ціна надто висока. Учительська праця – це праця без чернетки.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Скорик Людмила Анатоліївна

вчитель англійської мови

Маловисківська гімназія Маловисківської районної ради Кіровоградської області

Основні аспекти комунікативної діяльності учнів на уроках іноземної (англійської) мови

 

БІБЛІОГРАФІЯ

1)    Дж. Джоунз, Т. Ваймен «Енциклопедія комунікативної діяльності»

2)    Г.Я. Данилевська Бабій «Врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання іноземної мови»

3)    Maria Teresa Petrone “Using Games in TELF”

4)    Г.І. Подосиннікова «Система вправ для вивчення ідіомантичних предикативних конструкцій англійського розмовного мовлення»


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання