Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Лінгвістичні ігри як засіб стимулювання мотивації та інтересу учнів під час вивчення рідної мови

Лінгвістичні ігри як засіб стимулювання мотивації та інтересу учнівСучасна психологічна наука все частіше доходить висновку, що кожен окремий індивід стає особистістю, персоналізується, пробуджує свої інтелектуальні, духовні й душевні сили тільки тоді, коли постійно перебуває в системі громадських відносин.

Як свідчать психолого-педагогічні дослідження останніх років, у середньому за допомогою гри учні засвоюють навчальну інформацію на 70 %, що значно ефективніше порівняно з такими методами,як лекція(5%) або читання(10%).[2, – с.61]

Педагогами також спостережено,що діти,які постійно перебувають у систематичній, інтенсивній,різноманітній ігровій діяльності,мають міцніше здоров’я порівняно з тими своїми однолітками,які вимушено працюють в умовах сірого канону, одноманітного стандарту. [3, – с.73]

Також слід зазначити, що ігрова діяльність дитини як одна з провідних форм становлення й розвитку її особистості вже давно одержала своє психологічне обґрунтування. Ще в 30-их роках минулого століття видатний російський психолог Л. Виготський висунув теорію «соціальної ситуації розвитку особистості», яка полягає в тому, що взаємини між дитиною та соціальним середовищем її існування виступають як головна умова формування її особистості. [5, – с.69]

На думку іншого класика психологічної науки, О.Леонтьєва, особистість — це «..особлива якість ,що її набуває індивід у суспільстві в цілісній сукупності взаємин,громадських за своєю природою, до яких індивід залучається». [4, – с.385]

У наш час, коли науково-педагогічна громадськість усе більше усвідомлює необхідність переорієнтування лінгводидактики в бік забезпечення глибокого індивідуального підходу до кожного учня, природо відповідного характеру навчання  як розвитку кращих додатків дитини,які передбачають дотримання єдності її самостійності й самодіяльності з педкерівництвом та врахування процесів її саморозвитку й самореалізації ,значні позиції в освітньому процесі завойовує ідея урізноманітнення навчальних форм, яка вимагає від учителя творчого підходу до своєї праці.

Щоб донести до дітей дивовижну красу і загадкову,чарівливу вибагливість і складність нашої мови, щоб озброїти їх необхідним мінімумом інформації про мову та її закони для компетентного мово вживання і сміливої мовотворчості, словесники мають уникати у своїй роботі штампів : дбайливо витворювати власний спектр методичних прийомів.

Використання ігрових моментів на уроках української мови великою мірою забезпечує його проведення відповідно до найсучасніших загально педагогічних, психологічних і дидактичних вимог,адже гра враховує вікові та індивідуальні особливості учнів, формує самостійність, активність, інтереси дітей,відтворює єдність словесних,наочних та практичних методів навчання. [1, – с.84-85]

Форма гри найбільш удало й результативно розкріпачує дитину, знімає її скутість. І вчитель у грі — не контролер, а гравець або ведучий, і це полегшує спілкування на уроці.

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Сичова Вікторія Володимирівна учитель української мови та літератури Живанівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів

Лінгвістичні ігри як засіб стимулювання мотивації та інтересу учнів під час вивчення рідної мови

 

Список використаної літератури:

1.Нісімчук А. та ін..Сучасні педтехнології. – К.: Видавничий центр «Просвіта»,2000,-с.84-85.

2.Щербань П. Прикладна педагогіка.-К.: Вища школа,2002 р.-с.61.

3.Гин А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита – пресс,1999,–с.73.

4.Леонтьев А.Избранные психологические произведения: в 2-ох томах.-М.: педагогіка,1983,-т.1.—с.385.

5.Выготский Л. Развитие высших психологических функций. – М.: издательство АПН РСФСР, 1960—с.129.


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання