Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Інновація – шлях до мети

Інновація - шлях до метиВ даній статті розглядаються психолого-педагогічні аспекти ефективного викладання фізики в сучасній школі. Порушується проблема виховання і навчання компетентної, комунікабельної особистості. Намічаються шляхи  реалізації вчителем навчально-виховних цілей, через використання сучасних інноваційних технологій. Дається означення інтерактивної технології навчання. Вчитель ділиться власним досвідом  з проблеми.

     Я (особистість), інша (технологія), нова, цілеспрямована, результат моєї роботи – овації, задоволених своїми успіхами, учнів – це і є « інновація».

Йдучи на урок, я чітко усвідомлюю, яку мету  намагаюся  реалізовувати. Я  буду виховувати компетентну, комунікабельну, здатну до самореалізації особистість. Мої учні будуть мати знання про фізичні явища та процеси, які відбуваються навколо них у природі. Вони будуть використовувати ці знання у побуті, для вступу до вищих навчальних закладів. А ще я виховаю думаючу, здатну до аналізу великого потоку інформації, людину, яка зможе відрізнити наукову правду від вимислу.

Плануючи  свій урок, я свідомо наближаю кожного з моїх учнів до своєї мети. Мені хочеться, щоб вони гарно відповідали, виконували домашні завдання, проявляли зацікавленість, були активними на уроці. Але іноді вдивляючись в очі дітей, які прийшли на урок, я розумію, що їх очікування значно простіші ніж мої.

Чого ж хочуть від мого уроку мої учні?

-         Щоб було цікаво.

-         Щоб швидко спливав час уроку.

Сучасні діти – дзеркало сучасного інформаційного середовища, сучасного темпу життя. Тому сучасний вчитель  добирає кожного разу нові форми, методи, технології навчання для того, щоб реалізувати навчально-виховні цілі і задовольнити очікування своїх учнів.

Особисто я віддаю перевагу інтерактивному навчанню, як інноваційній освітній технології, яка по новому підходить до використання більш традиційних технологій.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, що має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність.

 Цілі та завдання:

 • розширення пізнавальних можливостей учнів, зокрема у здобуванні, аналізі та  застосуванні  інформації з    різних   джерел;
 • можливість перенесення отриманих умінь, навичок та способів діяльності   на    різні    предмети  та  позашкільне  життя   учнів;
 • формування   глибокої    внутрішньої   мотивації.

Характерні риси технології:

 1. Навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.
 2. Учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання.
 3. Інтерактивне навчання сприяє формуванню навичок і вмінь як предметних, так і загально навчальних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей.
 4. Технологія передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових     ігор,      спільне     розв’язання   проблем. [1]

 Багатогранність цієї освітньої технології дає мені змогу зробити кожен урок не схожим на попередній. Зміна форм, прийомів, методів, темпу роботи на уроці дає змогу моїм учням повністю реалізовуватись. А так заний мікс педагогічних технологій вимагає постійного творчого пошуку .

На своїх уроках я формую вміння спостерігати, висловлювати гіпотези, проводити експерименти, аналізувати отримані результати, робити висновки,  самостійно формулювати закони, моделювати фізичні процеси, користуватися власним життєвим досвідом, теоретично обґрунтовувати власну точку зору та інше.

В своїй педагогічній діяльності використовую мотивацію, як важливу рушійну силу для формування наукового світогляду. Використовую різні способи мотивації. Одним із них є проблемне навчання. Перед учнями я ставлю проблему у вигляді цікавої задачі, досліду, який треба пояснити. Працюючи на уроці, висуваючи і спростовуючи гіпотези, ознайомлюючись з теоретичним матеріалом, учні вирішують поставлене перед ними завдання.

Важливим моментом у мотивації розумової діяльності є сформування у учнів розуміння того, що ми розглянули далеко не всі питання по даній темі і вони можуть самостійно отримати деяку інформацію з підручника,  енциклопедичних видань, інтернету на сайті «Острів», або «Вікіпедія».

На своїх уроках також використовую прийом підтвердження, або спростування власного життєвого досвіду учнів. Таким чином у дітей формується науковий  світогляд.

З метою активізації навчального процесу,  використовую власно розроблені за допомогою ППЗ ( Word Power Point, Word Publisher,Microsoft Word, Word Excel та ін.) інформаційні підтримки уроку, створюю презентації по окремим питанням теми (презентації додаються), демонструю інтерактивні лабораторні роботи, науково популярні фільми. Мої учні створюють презентації до своїх проектів (презентація додається), які за допомогою мультимедійних засобів демонструють під час проведення занять. Це дає можливість унаочнювати матеріал, який вивчається; економити час на уроці; показувати анімації фізичних процесів; демонструвати досліди, які в класних умовах важко провести; продемонструвати хід лабораторної роботи, прокоментувавши її; розвивати пізнавальний інтерес учнів, бажання створити щось своє; створювати на уроках атмосферу сучасного ділового спілкування.

Використання інтерактивних методів навчання і інформаційних технологій дає можливість в рамках одного уроку розглянути дуже складний матеріал і дати право вибору одним учням засвоїти його на рівні вимог до вивчення даної теми, а іншим  розібратись в даному питанні на більш високому рівні.

Учні на моїх уроках створюють короткочасні проекти як по фізиці так і по астрономії. Практикую різноманітні творчі завдання: невеликі дослідницькі роботи; складання тестових завдань.

Мої учні, починаючи з 7 класу, вміють складати тестові завдання з 3,4 варіантами відповідей. Такі завдання я задаю як після закінчення вивчення теми, з метою  повторення і підготовки до контрольної роботи, так і як домашнє завдання до одного параграфу (коли підручник під рукою) та як самостійну, залікову роботу (без використання підручника). Такий вид роботи вимагає добрих знань, уміння орієнтуватися в вивченому матеріалі, дозволяє розвивати  не тільки творчість, креативність, а й формувати впевненість у своїх силах, відчувати значущість.

З метою досягнення поставлених задач використовую різні форми роботи на уроці, зокрема,  групову, роботу в парах, роботу з консультантами.                      Використовую різні форми  тестового контролю: з вибором варіанту правильної відповіді, «продовж речення», «встанови відповідність», «встанови правильність твердження» та ін.

На етапі пояснення нової теми використовую методи «Мозковий штурм», «Банк ідей», а при опитуванні –  метод «мікрофон», «виправ помилку», «асоціативне коло»,  «шторм». Урізноманітнити навчальну діяльність учнів мені допомагають різні типи уроків: ділова гра; урок -  суд, театралізація,  інсценування, конференція, КВК.

Я іду на урок заради дітей, намагаюсь прививати любов до свого предмету, робити навчання легким, невимушеним і радісним.

Завантажити презентації до тез

 Інновація – шлях до мети

Відомості про автора

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Лариса Володимирівна Лук’яненко

 

вчитель фізики

Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені  Т. Г. Шевченка

Інновація – шлях до мети

Література:

 1. Енциклопедія педагогічних технологій та   інновацій/

Автор-укладач Н. П. Наволокова. — Х.: Вид. група «Основа»,

2009.—176с.—(Серія «Золота педагогічна скарбниця»).

74 Комментарии

Add a Comment
 1. Так дійсно, інтерактивні технології – новаційна організація процесу навчання, в якій неможлива неучасть учня в взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників процесі навчального пізнання. Бажаю Вам Ларисо Володимирівно творчих успіхів!

 2. Пінгбек: writeessay
 3. 1. Благодаря internet у нас появилась возможность и общаться, и знакомится в сети интернет, и даже слушать радио. Но не многие знают, что можно сделать свое онлайн радио. Как это сделать, и что для этого нужно можно прочитать из статьи Собственное интернет-радио и сервер для собственного интернет-проекта.

 4. Здравствуйте!
  Предлагаю продвижение Вашего сайта, если Вы хотите видеть свой сайт первым в поисковых системах, то обращайтесь.

  Мой профиль ВКОНТАКТЕ https://vk.com/seobort

  Буду рад помочь, пишите ;)

 5. Why do people age and how can Protandim NRF 2 help slow that process? TrueScience Skincare Cream with Protandim Anti-Aging Formula is the best in peace. Buy, register ONLY for Canada, Australia, Hong Kong, Mexico, Thailand, Great Britain, USA

  http://1541.ru/cms/kak-ne-pit-vody-voobsche.php Как в 64 года НЕ ПИТЬ ВОДУ вообще и никогда, восстановить зрение СОБСТВЕННЫМИ каплями ценой в копейки, забыть о диабете 2 и делать упражнение на косые мышцы живота 40 минут подряд

  PROTANDIM. LIFEVANTAGE. VIDEO CHANNELBuy, register ONLY for Canada, Australia, Hong Kong, Mexico, Thailand, Great Britain, USA

 6. НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ В МОСКВЕ 180 РУБЛЕЙ В СУТКИ!

  Предложение от СОБСТВЕННИКА, без комиссии и переплат, скидка при долгосрочном проживании!

  Наше общежитие – отличный вариант для комфортного проживания:

  - БЕСПЛАТНЫЙ Wi-Fi;
  - ортопедические матрасы;
  - простоpная оборудованная кyхня;
  - круглосуточная охрана, сухой закон;
  - ежедневная уборка и смена белья.
  - душ;
  - холoдильник в кoмнате;
  - тeлевизор;
  - микpoвoлновая печь;
  - электpическaя плита c вытяжкой;
  - стиральнaя машина.

  ЗВОНИТЕ 8 499 638 29 41, КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
   hotelhot.ru

 7. Упор поясничный Seat Back

  http://bit.ly/2LRYIYE

  Уникальный поясничный упор, помогающий избавиться от распространенных проблем с позвоночником всего за четыре недели. Быстро снимает боль в спине, уменьшает нагрузку на позвонки и помогает держать осанку в положении сидя

 8. Пожалуйста, помогите тяжело больному ребенку! Протяните руку помощи!
  Пишет мама Эмира: “У Эмира сохранилась психика и он все понимает, но ничего не может сделать сам. Вследствие асфиксии у него погибли участки головного мозга, отвечающие за жизненно важные функции: глотание, дыхание, речь, зрение, двигательную активность. Поэтому он не может дышать, глотать, говорить, слабо видит и не может делать самостоятельных движений.
  Эмирчик мог бы родиться здоровым, но по вине врачей стал глубоким инвалидом. Врачи допустили ошибку и ребёнок получил тяжёлую асфиксию во время родов. И после его рождения они не сразу подключили его к кислороду. Они не оставили малышу никаких шансов… Когда я пишу очередной пост, в котором упоминаю о рождении Эмира, я плачу… Потому, что я чувствую ту же боль, когда на следующее утро после родов пришли врачи и сказали: “У вашего ребенка нет шансов. Он или не выживет или останется глубоким инвалидом.” Потом уже другие врачи, в другой больнице, где наш ребёнок лежал в коме в реанимации, предложили нам от него отказаться, давали прогнозы, что он доживет максимум до 2 лет. Эмиру 7,5 лет, он живет и счастлив рядом с нами! Мы всегда молились и верили в ЧУДО. И сейчас верим, потому, что видим пусть и небольшие, но все же успехи нашего сыночка. ?? Мы просим всех добрых и отзывчивых людей о помощи в сборе средств на реабилитацию нашему тяжело больному ребенку”.

  онко больные дети

 9. Антивозрастной стик для кожи лица Maxclinic lifting stick
  http://bit.ly/2M0PjNE
  Уникальный лифтинг-стик с коллагеном от бренда Maxclinic. Разглаживает морщины на лице и шее, восстанавливает обмен и выработку коллагена, подтягивает кожу и делает ее более упругой.

 10. http://super-cleaner.bigshop.ru
  Электровеник Swivel Sweeper G6 ( Свивел Свипер Джи6 ) – это последняя модель электровеника, он создан для быстрой и эффективной уборки полов и ковровых покрытий.
  Купить электровеник Swivel Sweeper G6. – отличное решение, если у Вас аллергия на пыль, ведь он не поднимает клубы грязи, в отличие от обычного веника. Новый Свивел Свипер настолько прост в использовании, что с ним запросто справится даже ребенок.

 11. http://bit.ly/2LG4Zla JBL BoomBox и PowerBank Remax в подарок
  Портативная акустическая система с защитой от брызг и аккумулятором большой емкости.
  Позволяет наслаждаться отличным качеством звука без проводов, уникальной подсветкой и множеством других функций.
  PowerBank Remax в подарок

 12. Сухая кровь Dry Blooder

  http://bit.ly/2Ml0PjN

  Dry Blooder – популярный активатор клева на основе альбумина (сухой крови животных) и синтезированных феромонов. Пробуждает у рыбы сильное чувство голода и заставляет плыть к месту прикорма через огромные расстояния.

 13. http://bit.ly/2xmy1lN Аптечный беспредел в вашем городе.
  Как наши жадные аптекари скрывали самый продаваемый мужской препарат Европы
  Уже 2 года на европейском рынке присутствует чудо-препарат для восстановления потенции Танадем.
  По эффективности он в несколько раз превосходит виагру – дает не только мгновенную эрекцию сразу после приема, но и восстанавливает естественную потенцию. При этом не имеет побочных эффектов (совсем) и стоит в 2-3 раз дешевле.

 14. Pest Reject – отпугиватель тараканов, грызунов и насекомых

  https://clck.ru/EXwvh

  Ультразвуковой отпугиватель грызунов и тараканов. Исходящие импульсы устройства воздействуют прямиком на нервную систему вредителей. Не оказывает влияния на домашних животных, безопасен для людей.

 15. https://clck.ru/Ej86r Акустическая система Power Sound и PowerBank Remax в подарок
  Портативная акустическая система с защитой от брызг и аккумулятором большой емкости.
  Позволяет наслаждаться отличным качеством звука без проводов, уникальной подсветкой и множеством других функций. PowerBank Remax в подарок.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *


сім × = 21


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання