Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Cучасні методи навчання як складова розвитку філологічно обдарованої особистості

Дана стаття містить теоретичні засади щодо інноваційних методів навчання як складової розвитку філологічно обдарованої особистості і може сприяти виробленню педагогом стратегії активізації творчої діяльності школярів на уроках української мови та літератури.

Cучасні методи навчанняУ сучасній педагогічній теорії та практиці відбувається інтенсивний процес розробки системи виховання та навчання обдарованих дітей. Про це свідчать численні наукові, методичні публікації, науково-практичні конференції. Кожна з освітніх галузей має свої підходи до реалізації даного питання.

Система викладання української мови і літератури в умовах організації роботи з філологічно обдарованими учнями — це своєрідне соціально-педагогічне явище, що являє собою цілісно і взаємопов’язану сукупність компонентів, спрямовану на досягнення системи освітніх цілей і завдань щодо задоволення потреб і запитів кожної особистості в розвитку, саморозвитку, підготовки до життєвого і професійного самовизначення, неперервної професійної освіти. Змістовим ядром даної системи є розвиток ціннісно-емоційної сфери особистості, формування комунікативної і літературної компетенцій, наповнення процесу навчання особистісним смислом, підтримка індивідуальності, неповторності кожного учня, формування готовності до розв’язання життєво важливих проблем. Основними складовими означеного питання є навчальна, позакласна та позашкільна діяльність учнів, а провідними ідеями – створення  ситуації успіху,  особистісно  орієнтоване  навчання, розвиток нового типу відносин на основі партнерства через  створення  розвивального  середовища. [10]

Завдання словесника — виховати життєво компетентного, конкурентно спроможного випускника. Саме тому пріоритетом роботи вчителя української мови та літератури, на мою думку, є формування в особистості школяра комунікативної компетентності як життєтворчої здатності, що дасть особистості можливість комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови у всіх різновидах соціальних та культурних контекстів, продуктивно будуючи своє повсякденне життя.

З метою творчої реалізації науково-методичної проблеми спробувала дослідити влив інноваційних технологій на розвиток філологічно обдарованої особистості. Серед відомих інноваційних методів вирізнила:

-         інформаційний: бесіда, демонстрація, консультування, лекція, експертиза;

-         операційний: алгоритм, ситуативне моделювання, технології колективно – групового навчання; складання опорних конспектів;

-         пошуковий: аналіз будови текстів, мовознавчі розробки, аналіз художніх текстів,  дослідження тощо. [5]

З досвіду роботи можу зробити висновок, що названі вище методи доцільно використовувати під час поетапного впровадження різних технологій. Ці методи забезпечують творчу реалізацію триєдиної мети на уроках, допомагають учням наблизитись до реального світу суспільних відносин, розвивають мовну грамотність.

Практикуючи уроки та виховні заходи, які містять інтерактивні, пошуково-дослідницькі форми роботи, впевнилася, що вони сприяють не лише інноваційному навчанню, а й формують  духовно багату мовну особистість, яка  здатна вільно володіти засобами державної мови в усіх видах мовленнєвої діяльності.

У процесі практичної роботи помітила, що дітям особливо подобаються уроки-дослідження, під час яких вони долучаються до науково-дослідницької стратегії, відчувають особисту значущість у процесі пошуку та аргументації досліджуваного питання.

Також доцільним є урок — творча лабораторія, що дозволяє вдало організувати пошуково-дослідницьку, проектну роботу на уроці. А інноваційний характер завдань (моделювання розповіді на основі ключових слів, інтерактивна техніка «Вільне письмо», кероване читання з передбаченням) сприяє розвитку образного мислення учнів, поглиблює знання з теорії мови та літератури, допомагає  відчути себе творцями уроку.

Уроки-подорожі, уроки-екскурси, уроки-калейдоскопи, уроки-алгоритми, уроки-дискусїї сприяють перетворенню учнів з пасивних спостерігачів на активних співавторів заняття, а уроки-тренінги дозволяють школярам спілкуватися в атмосфері толерантності, допомагають кожній дитині самовиразитися й внести свою частку у спільно розпочату справу.

На сучасному етапі розвитку освіти вже не достатньо для вчителя бути безпосереднім керівником процесу навчання. Умови сьогодення вимагають від педагога рівня фасилітатора, здатного забезпечити групову комунікацію. Незаперечною є думка про те, що учні, які сприймають викладений словесником матеріал лише на репродуктивному рівні, не націлені мислити критично.

Тому необхідно планувати на уроках ситуації активної участі школярів у процесі навчання:

-         дозволяти вільно розмірковувати;

-         робити припущення, висновки;

-         установлювати очевидність або безглуздість сказаного;

-         використовувати такі прийоми як структурований огляд, ґронування, припущення на основі запропонованих слів, «Мозковий штурм», читання з маркуванням тексту, «ажурна пилка», визначення проблематики, кола Венна тощо.[4]

Кожен учитель, як митець педагогічної справи, знаходить свої методи інноваційної діяльності, які приведуть його до бажаного результату. Проте, добираючи найраціональніші з них, слід, на мою думку, перевагу надавати все ж таким, які не підганяють вихованця під стандартне мислення, а надають простору для думки, сіють впевненість, а не страх за хибне твердження, через аналіз власної помилки виводять дитину на шлях істини.

 

ПІБ

ПОСАДА

НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАЗВА СТАТТІ

Гула Людмила Анатоліївна

вчитель української мови та літератури

Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №7 Світловодської міської ради Кіровоградської області

Cучасні методи навчання як складова розвитку філологічно обдарованої особистості

 

Література

 1. Єрмаков І. Г. Педагогіка життєтворчості: Орієнтири для XXI століття, кроки до компетентності та інтеграції: Науково-методичний збірник. — К. : Контекст, 2000. — С. 18-19; Єрмаков І. Г. Життєва компетентність особистості. : Науково-методичний посібник // За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен. — К. : Богдана, 2003. — С. 57.
 2. Каткова Т. І. Компетентнісний випускник — мета і результат діяльності вищого навчального закладу освіти // Постметодика. — 2002. — № 2-3. — С. 81.
 3. Марченко О. В. Перші кроки до науки: Методичний посібник. — Дніпропетровськ, Крафт, 2005. — С. 96.
 4. Сергієнко А. А. Організація групової і навчальної діяльності на уроках української літератури: Навчально-методичний посібник. — Дніпропетровськ: Інновація, 2007.
 5. Степанишин Б. І. Викладання української літерату­ри в школі: Методичний посібник для вчителя. — К. : Проза. — 1995. — с. 9.
 6. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором — К. : Рад. школа, 1998. — С. 227.
 7. Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні: Вибрані педагогічні твори у 2-х тт. — Т. II. — К. : Рад. школа, 1982. — С. 101.
 8. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : Науково-метод. посіб. – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.
 9. Гільбух Ю. З. Розумово обдарована дитина: психологія, діагностика, педагогіка. – К. : Випол, 1993. – 75 с.
 10. Федірко Ж.В.,  Марченко І.А., Яковова Г.Я. Скарбничка  педагогічних  інновацій  Кіровоградської  області: Інформаційні  матеріали.–  Кіровоград:  Видавництво  КОІППО  імені  Василя Сухомлинського, 2013. – 52 с.

1784 Комментарии

Add a Comment
 1. Шановна Людмило Анатоліївно!
  Погоджуюся з вашими словами , що перевагу треба надавати таким методам, які не підганяють вихованця під стандартне мислення, а надають простору для думки, сіють впевненість, а не страх за хибне твердження. Думаю, що кожен вчитель розуміє, що повинен навчити сучасного учня мислити, а не запам’ятовувати, адже сучасне інформаційне суспільство вимагає від випускника школи навичок думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї. А вже потім на підставі цього вміти знаходити необхідну інформацію, тлумачити її, застосувати за конкретних умов.
  Бажаю Вам творчих успіхів!

 2. Пінгбек: essayforme
 3. Пінгбек: Birkenstock UK
 4. Пінгбек: Pandora Charms
 5. Пінгбек: Jordan 11 Concord 2018
 6. Пінгбек: NFL Jerseys 2019
 7. Пінгбек: Nike Outlet
 8. Пінгбек: Yeezy
 9. Пінгбек: Yeezy
 10. Пінгбек: Yeezy 350
 11. Пінгбек: Yeezy 700
 12. Пінгбек: pandora jewelry outlet
 13. Пінгбек: Adidas Yeezy 500
 14. Пінгбек: Yeezys
 15. Пінгбек: Steelers Jerseys
 16. Пінгбек: Cheap NFL Jerseys
 17. Пінгбек: Air Jordan 12 Gym Red
 18. Пінгбек: NBA Jerseys
 19. Пінгбек: Cheap NFL Jerseys
 20. Пінгбек: custom nfl jerseys
 21. Пінгбек: Yeezy 350
 22. Пінгбек: Nike Pegasus 35
 23. Пінгбек: Travis Scott Jordan 1
 24. [url=https://tadalafilus.com/]tadalafil[/url] [url=https://vardenafil40.com/]vardenafil 40mg[/url] [url=https://sildenafiltab.com/]sildenafil citrate over the counter[/url] [url=https://prednisolone1.com/]prednisolone[/url]

 25. [url=http://buybiaxin.team/]biaxin price[/url] [url=http://amantadine.team/]amantadine generic[/url] [url=http://paroxetine.team/]paroxetine[/url] [url=http://buyprednisolone.team/]buy prednisolone[/url] [url=http://lasix.rodeo/]lasix[/url] [url=http://buyfluoxetine.us.com/]fluoxetine no prescription[/url] [url=http://prednisone.yoga/]buy prednisone online[/url] [url=http://genericadvair.us.com/]buy advair diskus no rx[/url] [url=http://buykamagra.team/]buy kamagra[/url]

 26. Пінгбек: Cowboys Jerseys Cheap
 27. Пінгбек: Cheap Nfl Jerseys Wholesale
 28. Пінгбек: Yeezy 350
 29. Пінгбек: Nike Shox Outlet
 30. Пінгбек: loristella bag coll 11
 31. [url=https://lender.us.org/]loans direct lenders[/url] [url=https://lending.us.org/]guaranteed payday loan[/url] [url=https://badcredit.us.org/]loans bad credit[/url] [url=https://simpleloan.us.org/]loans companies[/url] [url=https://paydayloansonline.us.com/]payday loans online[/url]

 32. Пінгбек: Nike Outlet
 33. Пінгбек: 7c0f5 05bab court purple to
 34. Пінгбек: where to get nike sandals
 35. Пінгбек: Adidas Yeezy
 36. Пінгбек: plaid and converse
 37. Пінгбек: Nike Outlet Store
 38. Пінгбек: buy leggings leggings
 39. [url=http://ydigugybifol.tk/]tadalafil without prescription[/url] [url=http://akykirederuq.tk/]tetracycline 500 mg[/url] [url=http://ujymolofuk.tk/]prednisone without prescription medication[/url] [url=http://alahylejiz.tk/]clonidine for children[/url] [url=http://wymejusegyto.cf/]generic malegra dxt[/url] [url=http://yfunynizeh.tk/]buy zyloprim[/url] [url=http://irisepofav.tk/]buy didronel[/url] [url=http://wujeveki.ml/]nootropil online[/url] [url=http://xibebyfy.tk/]buy myambutol[/url] [url=http://geqiveviguhu.tk/]thyroid synthroid[/url] [url=http://exerytokyz.gq/]sildalis without prescription[/url] [url=http://edusubamij.tk/]viramune online[/url] [url=http://equlafalox.ga/]order periactin fast and cheap[/url] [url=http://delaqunizaxi.tk/]price viagra[/url] [url=http://egitizenyx.ml/]lilly cialis[/url] [url=http://nyvejopudito.tk/]buy amaryl[/url] [url=http://fetyfezepo.tk/]levothroid online[/url] [url=http://neqybyfakege.gq/]stromectol 3mg[/url]

 40. Пінгбек: viagra tablets
 41. Пінгбек: generic viagra 100mg
 42. Пінгбек: sildenafil
 43. Пінгбек: cheap viagra
 44. Пінгбек: viagra for sale
 45. Пінгбек: buy generic cialis
 46. Пінгбек: generic viagra
 47. Пінгбек: generic cialis
 48. Пінгбек: Women Trousers
 49. Пінгбек: steve madden bryant
 50. Пінгбек: sildenafil citrate
 51. Пінгбек: viagra coupons
 52. Пінгбек: generic cialis tadalafil
 53. Пінгбек: cialis generic
 54. Пінгбек: viagra prices
 55. Пінгбек: cialis cost
 56. Пінгбек: viagra generic
 57. Пінгбек: cheap formal dresses online
 58. Пінгбек: Yeezy Boost 350
 59. Пінгбек: generic viagra available
 60. Пінгбек: viagra 100mg
 61. Пінгбек: sildenafil generic
 62. Пінгбек: tadalafil generic
 63. Пінгбек: louis vuitton pocketbooks
 64. Пінгбек: m贸da pro mu啪e a 啪eny
 65. Пінгбек: razer electra v2 comparison
 66. Пінгбек: pharrell human race oreo
 67. Пінгбек: aw18 collection
 68. Пінгбек: andr茅 thiais horaires
 69. Пінгбек: seaside tongs navy
 70. Пінгбек: red glitter lurex tights
 71. Пінгбек: all nmd human race