Хмурівські читання

Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання)

Секція – 3

Scratch 2 – наступний крок

Scratch 2

У тезах, на прикладі декількох проектів, розглядаються нові можливості Scratch 2, зазначаються плюси та мінуси середовища Зовсім недавно з’явилась нова версія Scratch 2.0, а 15 жовтня вже було перше оновлення. В Scratch 2 змінився не тільки зовнішньо (інтерфейс), а й оновився його функціонал. Саме на останньому ми звернемо увагу, зокрема на блоках. Почнемо із простого прикладу […]

Прийом «багато мишей» в управлінні навчально-пізнавальною діяльністю учнів в урочний та позаурочний час

Прийом «багато мишей»

         У статті описано авторський прийом «багато мишей», приклади його використання у навчально-виховному процесі для організації індивідуальної та колективної роботи учнів, підвищення їх пізнавальної активності та мотивації до навчання. Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Одним з […]

Організація мережевих нарад за допомогою платформи Microsoft Lync

Буртовий Сергій Вікторович

Огляд платформи Microsoft Lync Microsoft Lync – це платформа для об’єднаних комунікацій корпоративного класу. Програма Lync об’єднує людей у всьому світі, які користуються мобільними пристроями з ОС Windows 8 та іншими операційними системами для виконання повсякденних завдань. Клієнт Lync пропонує зручний і узгоджений інструмент, який дає змогу обмінюватися даними про присутність, миттєвими повідомленнями, голосовими й відеовикликами, […]

Використання методів творчої діяльності на уроках технологій

Використання методів творчої діяльності на уроках технологій

В період бурхливого науково-технічного розвитку, швидкого росту наукових знань і їх широкого застосування у виробництві однією з головних задач навчання стає розвиток творчого мислення,  пізнавальних здібностей учнів, вміння самостійно поповнювати знання. Розв’язок цієї задачі органічно пов’язаний з активізацією навчання, з розробкою систем методів і прийомів навчання, які спрямовані на формування пізнавальної активності учнів, засвоєння ними […]

Використання онлайнових дидактичних матеріалів на уроках інформатики

Використання онлайнових дидактичних матеріалів на уроках інформатики

У статті показані можливості створення онлайнових дидактичних матеріалів для проведення уроків інформатики в 5 класі. Сучасний етап розвитку суспільства, який визначаться як перехід від індустріального до інформаційного суспільства, характеризується значним збільшенням ролі інформації та сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у всіх сферах діяльності людини, в тому числі і професійній діяльності. Тому одним із важливих завдань професійної освіти […]

Створення електронних книг для підтримки навчання предметів освітньої галузі «Технології»: огляд програм та їх можливостей

Створення електронних книг

В тезах представлений стислий аналіз програмних засобів для створення електронних книг для підтримки навчання предметів освітньої галузі «Технології». В умовах активного розвитку інформаційно-комунікаційних технологій і зміни парадигми освіти, в якій, на відміну від попереднього досвіду, значна роль у здобутті знань відводиться тим, хто навчається – учням, студентам, слухачам, змінюються й підходи до використання методів навчання […]

Психолого-педагогічні аспекти ефективного використання сучасних методів навчання у процесі викладання предметів освітньої галузі «Технології»

освітньої галузі «Технології»

Зміни, які відбулися у нашому суспільстві, у виробничих відносинах, свідомості людей, впливають на ставлення до трудової підготовки підростаючого покоління до праці та життя. Вони вимагають, щоб трудове навчання відповідало технічним, екологічним та соціальним потребам суспільства, було гнучким, допомагало випускникам шкіл у професійному самовизначенні і ставленні, сприяло формуванню працелюбності та розвитку творчих здібностей.        Тому сучасному […]

Використання сучасних методів навчання у процесі викладання предметів освітньої галузі «Технології»

Використання сучасних методів навчання

Про розвиток творчих здібностей учнів, формування вміння узагальнювати та творчо впроваджувати набуті знання  при викладанні освітньої галузі «Технологій» Технологічна освіта – особливий аспект життя, який водночас є предметом, засобом і результатом життєвої активності. У сучасних умовах компетентнісного підходу до рівня освітньої підготовки учнів вирішального значення набувають сучасні педагогічні технології (інтерактивні, проектні тощо), які передбачають їх […]

Instagram на уроці

Instagram на уроці

Запропоновано ідеї застосування в навчальній діяльності інструмента Instagram Однією з навичок, якою повинен володіти учень 21 сторіччя – є володіння технологіями. Технології змінюють наше уявлення про навколишній світ та самих себе. Відповідно з’являються нові  уявлення на генерацію та управління знаннями, отже, і нові моделі для викладання, навчання та оцінювання. Ми все більше стаємо прибічниками соціальних […]

Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання

Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання

Творчість – це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, особливий зв’язок між інтелектуальним життям особистості і прояви  її сил в активній діяльності. В.Сухомлинський Використання інноваційних технологій на уроках трудового навчання Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту “ та Концепції загальноосвітньої галузі “Основи виробництва”( “Технології”) трудове навчання відіграє важливу роль у здійсненні завдань […]


Хмурівські читання Обласна науково-практична Інтернет-конференція ( Х Хмурівські читання) © 2014 Інтернет-журнал "Електронні засоби навчання" - Електронні засоби навчання