Категорія: Інтелектуальна власність

Всеукраїнська кампанія «Академічна доброчесність у школі»

    Проект сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP оголошує реєстрацію шкіл для участі в Всеукраїнській кампанії «Академічна доброчесність у школі», що має на меті представити керівникам та вчителям закладів середньої освіти методики інтеграції освітніх компонентів з академічної доброчесності в навчальний процес та ознайомити учнів 9-11 класів із принципами доброчесності у навчанні. Джерело: https://cutt.ly/9wLsc8a

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Поняття «Академічна доброчесність» з’явилось нещодавно. Дуже швидко вона стала невід’ємною частиною освітнього процесу. «Академічна доброчесність» – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень», – знаходимо у Закон України […]

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ВЧИТЕЛЮ ПРО ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ?

ПРО ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ВЧИТЕЛЮ ПРО ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ? Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є. Загальна декларація прав  людини, 1948 р.  У статті розкриваються основні поняття захисту інтелектуальної власності в Україні, які актуальні для сьогодення.  Розвиток системи освіти вимагає […]

ЗАКОН УКРАЇНИ Про авторське право і суміжні права

z-k-o-n-u-k-r-ji-n-y-pro-avtorske-pravo-sumizhni-prava

З А К О Н   У К Р А Ї Н И  Про авторське право і суміжні права ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 13, ст.64 )  { Вводиться в дію Постановою ВР N 3793-XII ( 3793-12 ) від 23.12.93, ВВР, 1994, N 13, ст.65 }  { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст. 85 N 998-XIV ( 998-14 ) […]