Культурологічна лінія як складова літературного компоненту у процесі роботи з художніми творами із застосуванням культурологічного діалогу

 

У статті показана значущість культурологічної лінії викладання літератури, розкрито сутність поняття «діалог культур», висвітлено аспекти культурологічного діалогу, а також аспекти у роботі з художніми творами, враховуючи культурологічну лінію.

Ключові слова: культурологічний аспект, культурологічна лінія, діалог культур, герменевтичний спосіб, літературознавчий аналіз, «внутрішньо культурний діалог», «соціодинаміка культури».

Актуальність проблеми. Державним стандартом базової середньої і повної освіти передбачена культурологічна лінія викладання літератури, що передбачає «усвідомлення творів художньої літератури як важливої складової мистецтва, ознайомлення учнів з основними цінностями світової художньої культури, розкриття особливостей творів, літературних явищ і фактів у широкому культурному контексті, висвітлення зв’язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей, розширення ерудиції учнів, виховання їх загальної культури…»

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Діалог культур є предметом розгляду таких дослідників, як С. Лавлінський, В. Доманський, Г. Токмань, Ж. Клименко, О. Куцевол та інші.

Мета: показати значущість культурологічної лінії викладання літератури, розкрити сутність поняття «діалог культур», висвітлити аспекти культурологічного діалогу, а також аспекти у роботі з художніми творами, враховуючи культурологічну лінію.

Страницы: 1 · 2

Еще нет отзывов

Комментарии закрыты для этой записи.