РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ ТА ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Одним із компонентів Державного стандарту є діяльнісний підхід, що спрямований на розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. Метою освітньої галузі „Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.

З цією метою діяльність учителя повинна бути спрямована на:

-         збудження емоційної сфери учнів;

-         надання дитині можливості самовиразитися;

-         розвиток творчої уяви;

-         формування навичок взаємодії та співробітництва.

Страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

Еще нет отзывов

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)