До проблеми використання ІКТ на уроках фізики

Застосування ІКТ на уроках фізики в старших класах

Мета: підвищення ефективності навчання фізики старшокласників.

Завдання: Розвивати творчі здібності школярів, уміння аналізувати, моделювати, прогнозувати, творчо мислити. Підвищувати інтерес до вивчення фізики. Удосконалювати практичні навики учнів в роботі на ПК. Сформувати уміння учнів отримувати знання самостійно, працюючи з навчальними програмами на комп'ютері. Здійснювати диференційований підхід до учнів при навчанні фізики, використовуючи комп'ютер.

План:

1.Використання основних напрямів інформаційних технологій в учбовому процесі. (Актуальність вибраної теми, обгрунтування її необхідності)

2.Інструментарій комп'ютерного моделювання. (Основні поняття інформаційного і комп'ютерного моделювання, педагогічні програмні засоби, використовувані в 10 - 11 класах на уроках фізики).

3.Планування уроків фізики в старших класах. (Типи уроків, можливість застосування на них комп'ютера).

4.Висновки. (Результати роботи над  цією темою, тематичне і поурочне планування, розробки уроків, роздатковий матеріал завдання).

«Для вирішення завдання розвитку творчих здібностей школярів при навчанні фізиці необхідно перш за все знати особливості творчого процесу в розвитку цієї науки і її технічного застосування».  (В.Г.Разумовський)

Характерна ознака освіти сьогодення - постійне вдосконалення навчально-виховного процесу разом з розвитком суспільства і створенням єдиної системи неперервної освіти. Реформація школи направлена на те, щоб привести зміст освіти у відповідність з сучасним рівнем наукового знання, підвищити ефективність всієї навчально-виховної роботи і підготувати що вчаться до праці в умовах прискорення НТП, авангардні рубежі якого визначені як електронізація народного господарства, комплексна автоматизація, прискорений розвиток атомної енергетики, безвідходної технології. Електроніка і обчислювальна техніка стають компонентами змісту навчання фізиці і математиці, засобами оптимізації і підвищення ефективності навчального процесу, а також сприяють реалізації багатьох принципів розвиваючого навчання. Чи потрібний комп'ютер та ІКТ на уроках фізики? Яка  роль ІКТ на уроках фізики?  Застосування їх принесе користь або шкоду? На ці питання продовжуються спори педагогів, психологів і медиків. Комп'ютеризація йде такими темпами, що опісля декілька років комп'ютери будуть звичайнісінькими  помічниками в будь-якій школі. Тому саме зараз необхідно розробляти методичні рекомендації по застосуванню комп'ютера на уроках, обгрунтування по міждисциплінарній взаємодії. Насамперед, необхідно створити електронні учбові програми, які повинні відповідати шкільній програмі, і методичні посібники з їх використання, електронні підручники, задачники, репетитори із зручним і зрозумілим для кожного інтерфейсом. Багато що з перерахованого вже видане і навіть направлене в школи, тепер залишається все це освоїти і навчити педагогів різних предметів застосовувати електронні навчальні посібники на своїх уроках.

ФІЗИКА - наука, в якій математичне моделювання являється важливим методом дослідження. Сьогодні окрім теоретичної і експериментальної фізики можна виділити третій розділ - обчислювальну фізику. Одним з найбільш перспективних напрямів використання інформаційних технологій у фізичній освіті є комп'ютерне моделювання фізичних процесів і явищ. Комп'ютерні моделі легко вписуються в традиційний урок, дозволяючи вчителеві продемонструвати на екрані комп'ютера багато фізичних ефектів, а також дозволяють організувати новий нетрадиційний вигляд навчальної діяльності. При грамотному використанні комп'ютерних моделей фізичних явищ можна досягти багато чого з того, що потрібний для неформального засвоєння курсу фізики і для формування фізичної картини миру. Комп'ютер допомагає зробити це і в несприятливих умовах, таких як:

 • відсутність інтересу до предмету у учня, коли він вважає, що фізика надалі йому не буде потрібна;
 • відсутність здібностей до вивчення точних наук;
 • нестача лабораторного обладнання в школі для демонстрації експерименту.

Для ефективного залучення учнів до навчальної діяльність з використанням комп'ютерних моделей необхідні індивідуальні роздаткові матеріали із завданнями і питаннями різного рівня складності. Ці матеріали можуть містити наступні види завдань:

 • Ознайомлювальне завдання. Призначення моделі, управління експериментом, завдання і питання по управлінню моделлю).
 • Комп'ютерні експерименти. (Провести прості експерименти по даній моделі по запропонованому плану, питання до них і результати вимірювань).
 • Експериментальне завдання. (Спланувати і провести ряд комп'ютерних експериментів).
 • Тестові завдання. (Вибрати правильну відповідь, використовуючи модель)
 • Дослідницьке завдання. (Провести експеримент, що доводить деяку запропоновану закономірність, або спростовує її; самостійно сформулювати ряд закономірностей і підтвердити їх експериментом.
 • Творче завдання. (Придумати завдання, вирішити його, поставити експеримент для повірки отриманих відповідей).

Значне число комп'ютерних моделей, що охоплюють майже весь шкільний курс фізики, міститься в навчальних електронних виданнях: “Фізика в малюнках”, “Відкрита фізика”, “Жива фізика”. Існують великі можливості моделювання фізичних завдань в середовищі MS Excel. Програмним середовищем комп'ютерного моделювання є мови програмування.

Принципи застосування комп'ютерної моделі на уроці:

 • Модель явища необхідно використовувати лише у тому випадку, коли неможливо провести експеримент, або коли це явище протікає дуже швидко і за ним неможливо прослідкувати детально.
 • Комп'ютерна модель повинна допомагати знатися на деталях явища, що вивчається, або служити ілюстрацією умови вирішуваного завдання.
 • В результаті роботи з моделлю учні повинні виявити як якісні, так і кількісні залежності між величинами, що характеризують явище.
 • При роботі з моделлю необхідно запропонувати учням завдання різного рівня складнощі, що містять елементи самостійної творчості. На уроках я використовую інші навчальні програми: “Уроки фізики 10 клас”, “Уроки фізики 11 клас” (З серії “Віртуальна школа Кирила і Мефодія”), “Репетитор-физика”, електронні задачники.

Планування уроків фізики із застосуванням комп'ютера потрібно починати з ретельного вивчення можливостей програмних навчальних продуктів. Комп'ютер може бути застосований на будь-якому уроці, тому необхідно спланувати, що і коли застосувати для ефективнішого результату. Для цього я використовую такі форми проведення уроку, як урок-лекція, урок-залік, узагальнюючий урок, урок-дослідження, урок-ділова гра, інтегрований урок, урок-семінар, урок вирішення завдань в середовищі MS Excel, за допомогою мов програмування і в повчальних програмах. Застосування комп'ютерних програм, проведення перерахованих уроків дозволяють мені успішно поєднувати уроки на комп'ютерах із звичайними уроками фізики, що забезпечує своєчасне виконання навчального плану. Досвід використання мною комп'ютера на уроках в 10, 11 класах дозволяє запропонувати наступні принципи комп'ютерної підтримки уроків фізики:

Комп'ютер не може повністю замінити вчителя. Тільки вчитель має можливість зацікавити учнів, збудити в них допитливість, завоювати їх довіру, він може направити їх увагу на ті або інші аспекти предмету, що вивчається, винагородити їх зусилля і змусити вчитися.

Методика проведення уроку фізики з використанням ІКТ залежить від підготовленості вчителя і від програм, що забезпечують комп'ютерну підтримку.

Реальний експеримент необхідно проводити завжди, коли це можливо, а комп'ютерну модель слід використовувати, якщо немає можливості показати дане явище.

Неможливо використовувати комп'ютер на кожному уроці, оскільки це приведе до порушення санітарних норм і спричинить погіршення здоров'я школярів. Мною розроблено тематичне планування уроків фізики з використанням комп'ютера у 10, 11 класах. Є поурочні плани по різних темах курсу фізики 11 класу. Підготовлений роздатковий матеріал - інструкції по дослідженню комп'ютерних моделей, які демонструють фізичні процеси. (10 клас)

Досвід роботи з інтерактивною дошкою наповнює новим змістом демонстраційний експеримент, розв’язування задач ,перевірку домашніх завдань,відповіді учнів з використанням виконаними ними ж презентацій .звітів на екскурсії тощо. Використання пошуковиків стає незмінним помічником вчителя ,учня реалізовує режими виконання тестів он лайн,чи розв’язування задач та їх оцінювання. Учитель для учня стає помічником,тренером та наставником .учні отримавши завдання та мету роботи, основні поняття ,перелік дослідів - рухаються до мети кожен своїм шляхом. Аргументують вивчене своїми дослідами ,прикладами з життя та техніки. Проведені анкетування старшокласників, виявляють їх інтереси по вивченню фізики із застосуванням комп'ютера.

2 комментариев

Комментарий от: ПРАВИЙ В . П. [Посетитель]
ПРАВИЙ  В . П.Василь Григорович!Чи складають Ваші учні програми на мовах програмування(Паскаль ,зокрема) ,які моделювали б ті чи інші фізичні процеси , явища ?Якщо так -наведіть,будь-ласка,конкретні приклади.
5.06.2012 @ 14:14
Комментарий от: Таровик Ольга [Посетитель]
Таровик ОльгаВи використовуєте ІКТ лише для учнів 10-11 класів, а якже учні 7-9?
5.06.2012 @ 21:04

Эта запись имеет 1 отзыв, ожидающий модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)