ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ДО ФІЗИКИ

У статті розглядаються питання розвитку пізнавального інтересу за допомогою методу проектів.

Щоб навчання і виховання сприяло становленню особистості, необхідно створити у учня пізнавальні потреби, які є джерелом його пізнавальної активності і лежать в основі розвитку пізнавального інтересу учня. «Навчання ніколи не починається з порожнього місця, а має перед собою вже певну стадію дитячого розвитку, яка визначає початкове відношення до можливості навчання» [1, с. 445].

Кожен віковий період характеризується певною соціальною ситуацією розвитку, для якої властиве специфічне для даного віку неповторне відношення між дитиною та навколишньою дійсністю, що визначає її відношення до пізнавальної діяльності [2, с. 258].

З погляду семантичного значення поняття «інтерес» на наш погляд має п’ять основних аспектів (схема 1) [3]

 

 

Рис. 1. Основні аспекти поняття «інтерес»

Пізнавальний інтерес значною мірою пов'язаний із потребою в дослідницькій діяльності, щодо певного предмету або явища дійсності. На наш погляд, дослідницьку діяльність учнів (яка сприяє формуванню стійкого пізнавального інтересу до вивчення фізики), слід організовувати саме за допомогою методів проектів. Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, групову, яку учні виконують протягом певного відрізку часу. При використання методу проектів вчитель стає орієнтиром для учнів, спрямовує пізнавальну діяльність у необхідному напрямку.

При викладанні фізики в основній школі (7-9 клас), а також на уроках природознавства (5-6 клас) доцільно використовувати міні – проекти, які потребують незначну кількість часу, охоплюють програмний матеріал в межах 1-2-х уроків.

Метою проектної роботи є:

 • розвиток самостійності учнів;
 • розвиток дослідницьких і комунікаційних умінь, розвиток навичок групової роботи;
 • формування у учнів уміння опрацьовувати інформацію;
 • формування у учнів умінь і навичок проведення досліджень;
 • формування у учнів уміння презентувати свою роботу аудиторії.

Наведемо приклади проектів, які доцільно проводити на уроках природознавства (5 клас): (рис. 2)

 1. «Вирощування кристалів у домашніх умовах» розділ I «Людина та середовище її життя» (рис. 3);
 2. «Чому з’являються сонячні зайчики» розділ I «Людина та середовище її життя»;
 3. «Тиск в живій природі та в житті людини» розділ II «Умови життя на планеті Земля»;
 4. «Мандрівниці Всесвіту та історія науки» розділ II «Умови життя на планеті Земля».

 

 

Рис. 2. Карта-план дій на уроках природознавства 5 клас, I семестр


Під час викладання фізики у 7-9 класах варто використовувати наступні проекти:

 1. «Вивчення явища заломлення світла в домашніх умовах», 7 клас (рис. 4).
 2. «Сполучені посудини в нашому житті», 8 клас (рис. 5).
 3. «Чи можливий світ без тертя» , 8 клас [4]
 4. «Явище випаровування в живій природі», 8 клас (рис. 6)

Висновки: Під час роботи над проектом учні поглиблюють свої знання, знаходять цікаві історичні факти, розглядають умови для кращої роботи створених ними моделей.

Використання проектної діяльності в процесі викладання фізики підвищує рівень розуміння законів фізики, дозволяє учням оволодіти методом наукового пізнання, розвиває фізичне мислення, комунікативні компетенції. Залучення учнів основної школи до науково-дослідницької і пошукової діяльності сприяє розвитку їх пізнавальних інтересів.

Рис. 3. Природознавство, 5 клас

Рис. 4. Фізика 7 клас, «Заломлення світла на межі двух середовищ»

Рис. 5. Фізика 8 клас, «Сполучені посудини»

Рис. 6. Фізика 8 клас, «Випаровування і конденсація»


Література

 1. Выготский Л. С. Избранные психолочические произведения / Л. С. Выготский. ― .М., 1956. ― 519 с.
 2. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти томах Т. 4. / Л. С. Выготский. ― М.: Педагогика, 1984. ― 432 с.
 3. Ожегов С. И. Словарь русского языка. / С. И. Ожегов; под ред. докт. филол. наук, проф. Н. Ю. Шведовой.- 14-е изд., стереотип. ― М. : Рус. яз., 1982. ― 816 с.
 4. «Чи можливий світ без тертя» . – Режим доступу:\www/URL: http://project.iteach.com.ua/projects/?id=282


Бузько В. Л., вчитель фізики спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, спеціаліст вищої категорії, старший учитель


 

 

8 комментариев

Комментарий от: ПРАВИЙ В . П. [Посетитель]
ПРАВИЙ  В . П.А де ж використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі ?
5.06.2012 @ 14:26
Комментарий от: Таровик Ольга [Посетитель]
Таровик ОльгаЗгодна, що дослідницьку діяльність учнів (яка сприяє формуванню стійкого пізнавального інтересу до вивчення фізики), слід організовувати саме за допомогою методів проектів. Дуже добре, що використання проектів розпочинаєте з 5 класу, де деякі теми природознавства досить важкі для сприйняття учнями.
5.06.2012 @ 19:57
Комментарий от: Наташа Левченко [Посетитель]
Наташа ЛевченкоФізика одна із наук де дуже добре можна поєднати проектну діяльність із дослідницько-експериментальною. Повністю погоджуюсь з автором з тим що: "Використання проектної діяльності в процесі викладання фізики підвищує рівень розуміння законів фізики, дозволяє учням оволодіти методом наукового пізнання, розвиває фізичне мислення, комунікативні компетенції".
5.06.2012 @ 23:03
Бузько ВікторіяШановний Віктор Павлович, мета даної статті розкрита в її назві. Що стосується використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі, то я цим займаюся із 2004 року: уроки ІКТ-супровід (описані в фахових виданнях), бінарні уроки, презентації до окремих уроків і до розділів, окрім готових ППЗ розроблені особисто тести для комп'ютерної перевірки знань, власний сайт та інше.
6.06.2012 @ 22:00
Комментарий от: Заніздра Ірина [Посетитель]
Заніздра ІринаНавчальний експеримент у школі є основою вивчення фізики. Якість знань і практична підготовка учнів з фізики перебувають у прямій залежності від якості фізичного експерименту.
Одним з методів навчання, що активізує навчально-виховний процес, є метод проектів. Використання проектів на уроках фізики, дозволяє активізувати творчу активність учнів, побачити
взаємозв’язки фізики з іншими науками та переконатися у практичній цінності вивчення
фізики.
7.06.2012 @ 17:41
Комментарий от: Прядун Валерій [Посетитель]
Прядун ВалерійПогоджуюсь з думкою автора, що досить ефективним може бути використання міні-проектів. Адже при вивченні майже кожного шкільного предмету зустрічаються теми, ознайомлення з якими доцільно організувати у вигляді створення учнями міні-проекту.
7.06.2012 @ 19:09
Комментарий от: Володимир Демешкевич [Посетитель]
Володимир ДемешкевичВисокий пізнавальній інтерес в сучасній загальноосвітній школі є одним із шляшів покращення якості навчального процесу в умовах класно-урочної системи. А метод проектів, як вважають більшість науковців, сприяє підвищенню пізнавального інтересу, що і є умовою успішного навчання та міцного набуття умінь та навичок учня. Стаття є дуже актуальною. Дякую за цікавий та змістовний матеріал.
7.06.2012 @ 21:49
Комментарий от: Лариса Митленко [Посетитель]
Лариса МитленкоДуже добре за допомогою таких проектів Ви популяризуєте фізику як ДОСЛІДНИЦЬКУ науку, адже фізика - це перш за все експеримент! Для мене особисто важливо, що своєю роботою Ви мотивуєте дітей до вивчення предмету. Це дорогого варте!
18.06.2012 @ 10:11

Эта запись имеет 1 отзыв, ожидающий модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)