Роль програми Intel® «Шлях до успіху» у формуванні особистості успішної в суспільстві знань

Поняття «інформаційного суспільства», «постіндустріального суспільства» та «суспільства знань» являють собою споріднені поняття, що характеризують теорії засновані на впевненості в тому, що якісні соціальні трансформації в сучасному світі нерозривно пов'язані з новою роллю інформації і знання. Основним пріоритетом суспільства знань є успішна, значима для спільноти особистість. Розглянемо роль і можливості програма Intel® «Шлях до успіху» у формуванні особистості успішної в суспільстві знань.

Програма Intel® «Шлях до успіху» має в своїй основі освітні технології розвитку критичного мислення, навчання у співпраці проектної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Критичне мислення передбачає вміння вирішувати проблеми. учні розвивають в собі впевненість і розуміння цінності своєї думки та ідей, активно беруть участь в освітньому процесі, шанобливо ставляться до різним точкам зору, готові як формулювати свої думки, так і утримуватися від них.

Технологія співробітництва формує навички спільної діяльності та роботи в команді. Сприяє виробленню нових ідей, які часто стають несподіваними і продуктивними, появі нових питань, пошук відповідей на які буде стимулювати до вивчення нового матеріалу. Метод проектів активізує і мотивує навчання. формує у учнів технологічну грамотність, вчить робити вибір і приймати рішення. Розвиває вміння спілкуватися, бути організованим, небайдужим до проблем місцевої спільноти (класу, школи, селища, міста тощо). Проектам, що виконуються школярами в рамках програми, властива соціальна спрямованість.

Навчальний заклад що реалізує програму Intel® «Шлях до успіху»  стає більш відкритим соціуму, знаходяться нові шляхи взаємодії. Соціальне проектування є одним з перспективних напрямів навчання, виступаючи і як умова формування особистості, і як спосіб реалізації її можливостей.

Карл Роджерс розрізняє два типи навчання: безглузде і осмислене. Вчення першого типу - примусове, безособистісне, інтелектуалізовано, що оцінюється ззовні, спрямоване на засвоєння знань. На противагу, вчення другого типу - вільне і самостійно ініціюється, особистісно значеме, що впливає на всю особистість, оцінюється самим учнем, спрямоване на засвоєння смислів як елементів особистісного досвіду. Основне завдання вчителя - фасилітація (стимулювання та ініціювання) осмисленого вчення.

Термін «фасилітація» походить від англійского дієслова “facilitate” - "полегшувати, сприяти, допомагати, просувати”. Основними завданнями фасилітації є: розвиток індивідуальності і творчих проявів учнів; стимулювання, надання педагогічної підтримки та ініціювання різноманітних форм активності учнів на всіх етапах педагогічного процесу, усередині яких здійснюється особистісне становлення і розвиток кожного.

Програма Intel® «Шлях до успіху» успішно реалізується в Кіровоградській області з вересня 2010 року (у серпні 4 фасилітатори пройшли навчання на базі інших областей; перший тренінг для фасилітаторів відбувся на базі КОІППО імені Василя Сухомлинського у грудні 2010 р.). На сьогодні навчено 41 вчитель, 23 з яких продовжує роботу за програмою, за різними курсами програми сертифіковано близько 300 учнів 4-11 класів; програму реалізує 31 навчальний заклад.

Програма забезпечує навчання викладачів на 5-денному тренінгу та наступних майстер-класах, надає методичні посібники для вчителів, друковані та електронні довідники, навчальними посібниками та сертифікатами для учнів. Підтримка та консультації викладачів постійно здійснюються тренерами, спостерігачами та регіональними координаторами програми.

Робота за програмою Intel «Шлях до успіху» - це, перш за все, навчання педагогів для роботи за програмою. Учитель набуває навичок фасилітатора, тобто  навчає так, щоб діяльність вчителя становила 10% часу уроку, а 90% - самостійна робота учнів. Учні можуть звернутися до електронного довідника Help Guide, друкованого довідкового посібника з інформаційно-комунікаційних технологіям, один до одного і тільки потім - до вчителя. Фасилітація навчання включає безліч навичок - слухати і говорити, задавати питання, спостерігати і контролювати процес, заохочувати, надихати і втручатися в відбувається. Створюються умови, що сприяють розвиткові пізнавальної активності учнів.

Програма реалізується через три навчальних курси, перші два з яких розраховані на 34 години, а останній  - на 51 годину занять:

Програму Intel® “Шлях до успіху» схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Лист щодо присвоєння Грифу Міністерством освіти і науки України від 15.07.09 р. №1.4/18-2821). Програму адаптовано до Державних освітніх стандартів України і навчальних програм.

Подати заявку на участь у програмі, у якій зазначається можливості організації до забезпечення навчання учнів та інформація про викладача, що візьме участь у тренінгу та вестиме надалі заняття з учнями за програмою Intel® «Шлях до успіху» можна за посиланням https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE80azhycENuMF94d1ZpRDU1TXJlQVE6MA

Список використаних джерел

  1. Офіційний сайт навчальної програми Intel® "Шлях до успіху" http://uspih.iteach.com.ua/
  2. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками / Р. Смид ; пер. с англ. – М. : Генезис, 1999. – 272 с.

 

 

4 комментариев

Комментарий от: ПРАВИЙ В . П. [Посетитель]
ПРАВИЙ   В . П.Марина Станіславівна!Спасибі Вам як організаторам інтернет-конференції за надану можливість вчителям ,керівникам обмінятся власним досвідом ,подивитися як питання ІКТ вирішують вчителі нашої області ,запозичити їхні напрацювання.Перебуваючи вдома у нас є можливість поспілкуватися по даній тематиці , спокійно прочитати ту чи іншиу статтю , можливо повернутись до неї не один раз- зробити для себе певні висновки .Дякую
7.06.2012 @ 14:39
Комментарий от: Карпович Олена [Посетитель]
Карпович ОленаДякую, за актуальний та корисний матеріал. Хотіла б спробувати себе у якості фасилітатора в програмі, але як я зрозуміла перш ніж подавати заявку потрібно узгодити все з адміністрацією?
7.06.2012 @ 19:06
Бузько ВікторіяПовністю погоджуюсь з автором, що метод проектів "активує і мотивує учнів". Окрім підвищення якості навчання, зростання пізнавального інтересу учнів до навчання, метод проектів дійсно несе в собі колосальну соціальну спрямованість і дає можливість і простір для організації виховання свідомого громодянина. А ініціативи програми "Intel" дозволяють активувати творчий пошук вчителя.
7.06.2012 @ 20:45
Комментарий от: Гребенюк Ольга [Посетитель]
Гребенюк ОльгаСтворення проектів, участь у програмі "Шлях до успіху" дає можливість проявити себе навіть тим учням, які незавжди встигають з різних предметів, звернути на себе увагу вчителів, батьків. Також - це можливість невеликих шкіл заявити про себе, показати своїх вихованців. Дякую за можливість навчитись нового.
7.06.2012 @ 23:41

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)