Умови участі у роботі конференції:

Для включення виступу до програми конференції та одержання запрошення учаснику необхідно до 01.06.2012 року подати до оргкомітету: заявку на участь (за поданим нижче зразком), текст виступу за адресою: timso.koippo @ gmail.com (адреса без пробілів).

Вимоги до матеріалів виступу(тез) учасника конференції.

 • Тези виступу (до 3 сторінок) готуються у розрізі вказаної тематики конференції.
 • Текст має відповідати вимогам: параметри сторінки: формат А4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman Cyr 14 пунктів, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Текстовий редактор Microsoft Word.
 • Розміщення тексту:
 • заголовок великими літерами симетрично;
 • через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів);
 • через 1,0 інтервал анотація українською мовою;
 • через 2,0 інтервали текст тез з одним міжрядковим інтервалом;
 • таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft Word;
 • малюнки зберігаються окремим файлом з роздільною здатністю не менше 300 dpi та розширенням JPEG;
 • ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
 • сторінки тез не нумеруються;
 • посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
 • після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.

Для підтвердження участі у конференції на електронну адресу учасника конференції буде надіслано програму конференції та сертифікат.

Про хід конференції.

Автор тез не має потреби приїздити на місце проведення конференції. Подані ним матеріали розміщуються та обговорюються (з 05 червня по 08 червня 2012 року) на блозі кафедри.

По завершенні конференції матеріали будуть упорядковані в електронний збірник та розміщенні на сайті кафедри:  www.timso.koippo.kr.ua у розділі «Конференції».