Словник діалектизмів у картинках (назви тварин)

Робота ознайомлює читачів з назвами тварин в діалектах української мови. Структура  навчально-практичного словника-довідника: візуальне зображення тварини, визначення зі «Словника української мови», діалектизми говірок України, ареали їхнього поширення. Використання матеріалу цього словника на уроках української мови і в позаурочній роботі сприятиме формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвитку учнів, патріотичному вихованню школярів.

Матеріал до «Словника…» підбирали з існуючих словників діалектів України методом суцільної вибірки (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 20).

Усі одиниці, залучені до опису, подано в алфавітному порядку. При їх записі й тлумаченні ми орієнтувався на «Словник української мови» (18).

...


Список говірок та їхніх умовних скорочень:

бойківські говірки – бойківські г-ки;

буковинські говірки – буковинські г-ки;

галицькі говірки – галицькі г-ки;

гуцульські говірки – гуцульські г-ки;

закарпатські говірки – закарпатські г-ки;

західноволинські говірки – з-волинські г-ки;

західнополіські говірки – з-поліські г-ки;

західностепові говірки  –  з-степові г-ки;

лемківські говірки  – лемківські г-ки;

наддніпрянські говірки – наддніпрянські г-ки;

наддністрянські говірки – н-дністрянські г-ки;

нижньонаддніпрянські говірки  – н-дніпрянські г-ки;

нижньоподністровські говірки – н-дністровські г-ки;

поліські говірки – поліські г-ки;

східностепові говірки – с-степові г-ки;

східноподільські говірки – с-подільські г-ки;

Словник діалектизмів у картинках

Візуальне зображення об’єкта

лексема, якою позначають об’єкт в літературній мові, її лексичне значення

діалектизм

говірка

 


 

Бáбка

«хижа комаха з довгим тонким тілом і двома парами великих прозорих крил» (СУМ, І, 76)

бáба зелíзна

вітрáк

панє́нка

склимáрь

склíнна муха

поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки гуцульські г-ки

Барáн

«самець вівці»

(СУМ, І, 103)

моркáч

поліські г-ки

 

 

Бджолá

«медоносна комаха, що збирає квітковий нектар і переробляє його на мед»

(СУМ, І, 117)

бджьолá

му́ха

му́ха

му́ха

пчóла

пчолá

пчолá

пчолá

пчолá

пчолá

пщóла

н-дніпрянські г-ки

гуцульські г-ки

бойківські г-ки

буковинські г-ки

лемківські г-ки

закарпатські г-ки

з-степові г-ки

н-дніпрянські г-ки

закарпатські г-ки

бойківські г-ки

лемківські г-ки

 

 

Бик

«велика свійська рогата тварина; самець корови»

(СУМ, І, 165)

багрíй

бук

буя́к

рогáч

 

закарпатські г-ки

поліські г-ки

закарпатські г-ки гуцульські г-ки

 

 

Бíлка

«невеличкий лісовий гризун, що живе на деревах»

(СУМ, І, 182)

бíвка

біли́ци

бíлиця

біли́чка

вáвірка

вав’ю́рка

вéверица

ви́бірка

ви́верица

ви́в’єрка

ви́вирка

ви́вирка

ви́вілка

ви́вірица ви́вірка

вивíрка

ви́вірка

ви́в’юра

ви́в’юрка

вив’ю́рка

вівíрка

вівíрка

вів’ю́рка

вíв’юрка

вíв’юрка

вóвірка

є́вірка

и́чкавка

бойківські г-ки

закарпатські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

з-поліські г-ки

буковинські г-ки

н-дністрянські г-ки

буковинські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

буковинські г-ки

бойківські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

з-волинські г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

 

 

Ведмежá

«маля ведмедя»

(СУМ, І, 315)

ведмеджá

ведмідя́

видмидя́

медведє́

медведю́к

медведя́

медвеня́

медвечá

мідвідя́

з-поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

 

 

 

Ведмíдь

«великий хижий ссавець з незграбним масивним тілом, укритим густою шерстю»

(СУМ, І, 316)

козáчка

медвє́дь

медви́дь

медвíдь

медмíдь

мідвíдь

бойківські г-ки

поліські г-ки

бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки

н-дніпрянські г-ки

 

 

Верблю́д

«велика жуйна тварина, одно- або двогорба, що живе в зоні пустель та сухих степів і відзначається надзвичайною витривалістю»

(СУМ, І, 326)

камíла

комíла

буковинські г-ки буковинські г-ки

 

 

 

Вíвці

«дві й більше вівці»

 

óвци

закарпатські г-ки

 

 

Вівця́

«невелика свійська тварина, яка дає вовну, м'ясо, молоко; самка барана»

(СУМ, І, 550)

бáська

бебéка

би́рька

бя́ша

вéчка

вувця́

крутьи́к

ни́цка

ньи́цька

стри́шка

у́ця

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

н-дніпрянські г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

з-подільські г-ки

закарпатські г-ки

гуцульські г-ки

лемківські г-ки

 

 

Віслю́к

«свійська робоча тварина родини конячих»

(СУМ, І, 684)

вислю́к

вислю́к

íшак

сóмар

сомáрик сомáрь

закарпатські г-ки

гуцульські г-ки

лемківські г-ки

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

бойківські г-ки

 

 

Вовк

«хижак родини собачих, звичайно сірої масті»

(СУМ, І, 711)

вовку́н

флуд

закарпатські г-ки

гуцульські г-ки

 

 

 

Вовки́

«два й більше вовків»

вóвци

вóвци

вóвци

закарпатські г-ки

бойківські г-ки

лемківські г-ки

 

 

Вуж

«неотруйна змія середнього розміру, що має жовті плями з обох боків голови»

(СУМ, І, 782)

гужáк

дóвга

мéнтус

пáдалець

сліпáк

уж

ужáтка

наддніпрянські г-ки бойківські г-ки лемківські г-ки

н-дністрянські г-ки

буковинські г-ки

н-дніпрянські г-ки

поліські г-ки

 

 

Гадю́ка

«отруйна змія з плескатою головою у вигляді трикутника»

(СУМ, ІІ, 11)

адючинá

бідá

варатíльник

веретíльник

варитíльниці

веретíльниця

верéтінка

виритíльниця

він

вна

гадинóчка

гадь

гадю́ґа

гадю́ґа

гадю́ґа

гадю́к

гадь

ґáлиця

дóвга

довгá

змия́

зьмія́

мльóвка

пáдалець

паску́дниця

погáнка

погáнка

сичь

ску́са

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки закарпатські г-ки

бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки бойківські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

гуцульські г-ки

бойківські г-ки

закарпатські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

буковинські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-подільські г-ки

з-подільські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

буковинські г-ки

 

 

Гóлуб

«птах ряду голубоподібних з різнобарвним пір’ям та ве6ликим волом»

(СУМ, ІІ, 118)

буль

гóлубиць

галицькі г-ки

н-дністрянські г-ки

 

 

 

Горобéць

«маленький сірий птах, який живе перев. поблизу житла людини»

(СУМ, ІІ, 135)

варабушóк

варапцю́х

вербу́х

веребéй

веребéц

вереблю́х

веребу́х

вєрабє́й

вирибéй

вóраб

ворабéй

воробáк

воробéй

воробéль

воробéц

воробéц

воробéць

воробéць

воробéць

воробéць

вороби́ль

вороби́ць

вороби́ць

воробóк

ворóбчик

враби́шок

вурубáль

вурубéль

гарабéй

горобéй

горобéль

горобéль

гороби́ць

дживку́н

живку́н

живу́н

жи́вчик

жид

жид

жид

жи́дик

жи́дик

канапля́ник

канапля́нік

конопéльник

конопля́ник

конопля́нік

мáзур

орабéй

орибéй

оробéй

оробéць

ороби́ць

прася́ник

сьмітю́х

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

поліські г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

бойківські г-ки

закарпатські г-ки

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

галицькі г-ки

бойківські г-ки

закарпатські г-ки

бойківські г-ки

закарпатські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

поліські г-ки

бойківські г-ки

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

з-степові г-ки

с-подільські -ки

галицькі г-ки

н-дністрянські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

с-подільські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

поліські г-ки

бойківські г-ки

 

 

Гу́сениця

«видовжена личинка метелика з кількома парами ніг і гризучим ротовим апаратом»

(СУМ, ІІ, 197)

восéльник

восéльниця

восíльниця

вусéла

ву́сільницє

вуши́льниці

гусéла

гу́селиця

гусéлка

гусéлниця

гу́синица

осéлниця

осéлниця

осéниця

осéниця

осíлниця

у́сень

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

буковинські г-ки

з-поліські г-ки

буковинські г-ки

буковинські г-ки

поліські г-ки

 

 

Гусеня́

«пташа гуски» (СУМ, ІІ, 198)

 

гу́ся

гу́ся

 

бойківські г-ки

закарпатські г-ки

 

 

 

Гу́ска

«великий водоплавний свійський і дикий птах з довгою шиєю; самка гусака»

(СУМ, ІІ, 198)

ґéґало

ґéґалу

галицькі г-ки

галицькі г-ки

 

 

 

Ґáва

«хижий птах із чорним або сірим пірям, що живе на деревах поблизу населених пунктів»

(СУМ, ІІ, 8)

гáвран

ґаврóна

ґавру́н

ґáня

ґарґóна

ґарґóца

бойківські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

 

 

Джміль

«корисна як запильник комаха роду бджолиних з товстим мохнатим тільцем»

(СУМ, ІІ, 263)

бóндарь

бриндзáр

бриндзáрь

бринзáр

ґарґаон

пиндю́к

чміль

чміль

буковинські г-ки

гуцульські г-ки гуцульські г-ки гуцульські г-ки

буковинські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

н-дніпрянські г-ки

 

 

Дя́тел

«лісовий з довгим, гострим та міцним дзьобом птах, який добуває їжу з щілин кори дерева»

(СУМ, ІІ, 451)

ґéтель

ґéтиль

ґє́тиль

ґóвдач

ґомбалю́к

дє́клик

дє́тил

дє́тіль

дє́тюль

джóвна

джóна

дзє́ґлик

дзєкль

дзє́ндзюл

дзє́нцьол

дзє́нцюр

дзи́ндзиль

дзьóбавка

дзьóбáк

дзьóбало

дзьóбанка

дзьóбас

дзьобору́б

дзьóґладок

дзьóґлик

дзьóмбало

дзюбавéрба

дзюбáк

дзю́ра

дзя́тиль

дóбало

дóбач

довбáк

довбáк

довбáк

дóвбало

дóвбало

дóвбас

дóвбач

дóвбач

довбáч

дóвбаш

дóвбош

дóвбусь

довбушдубáк

дóхтір

дóхторь

довбáр

довбáч

дувбáк

дувбáч

дя́дєл

дя́кол

дя́тель

дятéль

дя́тєль

дя́тіль

дя́ток

дя́тьол

дя́тьол

дя́хтьол

є́тлик

жовнá

жóна

жонвá

жондвá

жоновá

жунá

клювáк

клювáк

клювáч

клювáч

ковáль

ковтáч

ковтáч

ковтáч

ковту́н

покóвтач

поковтáч

покóвтачь

попукáч

попукáч

стукáч

товкáч

ту́кан

я́кілка

я́тель

я́тір

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-ддністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

наддніпрянські г-ки н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки

буковинські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-подільські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

буковинські г-ки

н-дністрянські г-ки

буковинські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки гуцульські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-подільські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

з-поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

з-поліські г-ки

гуцульські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

закарпатські г-ки

гуцульські г-ки

н-дністрянські г-ки

на-ністрянські г-ки

з-волинські г-ки н-дністрянські г-ки

з-волинські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

гуцульські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

гуцульські г-ки

буковинські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки

н-дністрянські г-ки

буковинські г-ки

з-подільські г-ки

поліські г-ки

з-подільські г-ки

н-дністрянські г-ки

 

 

Жáба

«невелика безхвоста земноводна тварина, задні кінцівки якої довші, ніж передні, і пристосовані до стрибання»

(СУМ, ІІ, 499)

броскáй

ґрíґондз

жьи́ба

квáка

клоку́шка

корóпавка

коропáня

кроку́ха

лягу́ха

порохнáвка

скíчка

шпиндили́к

з-подільські г-ки

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

з-поліські г-ки

буковинські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

поліські г-ки

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

з-подільські г-ки

 

 

Жук

«комаха ряду твердокрилих, в якої верхні тверді крила захищають нижні прозорі крила, за допомогою яких літають»

(СУМ, ІІ, 546)

бóґар

боґáрь

ґадзу́ля ґудзу́ля

кузу́ля

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

буковинські г-ки буковинські г-ки

буковинські г-ки

 

 

 

Жук колорáдський «комаха, дуже небезпечний шкідник картоплі, вперше виявлений у штаті Колорадо в Північній Америці»

(СУМ, ІІ, 546)

каларáд

каларáцкиĭ жук

колорáд

колорáцкиĭ жук

 

 

з-степові г-ки

з-степові г-ки

 

с-подільські г-ки

з-степові г-ки

 

 

 

 

 

Зáєць

«невеликий полохливий звірок родини гризунів, з куцим хвостом, довгими задніми ногами і довгими вухами»

(СУМ, ІІІ, 120)

бесхвóстий

зáїць

зай

зáяєць

зáяєць

зáяєць

зáяц

косáч

 

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

лемківські г-ки

з-поліські г-ки

 

 

Змієня́

«маля змії»

(СУМ, ІІІ, 620)

змійчá

 

бойківські г-ки

 

 

 

 

Змія́

«плазун з видовженим тілом, укритим лускою»

(СУМ, ІІІ, 629)

гадю́ґа

змия́

змия́

червáк

шаркáни

галицькі г-ки

бойківські г-ки

закарпатські г-ки

буковинські г-ки

гуцульські г-ки

 

 

 

Зозу́ля

«корисний перелітний птах-самка зі світло- чи бурувато-сірим оперенням; поширений у Європі і Азії; кладе яйця в чужі гнізда; живиться  комахами, зокрема волосатою гусінню»

(СУМ, ІІІ, 678)

безкрóвна мáти

зазу́ла

зазу́лі

зазу́лі

зазу́ля

зазу́ля

зазу́ля

зєвзю́ля

зузу́лийка

зузу́лиця

зузу́ля

зузу́ля

зузу́ля зузу́ля

кукáвица

ку́кавка

кукули́чка

кукули́чка

куку́шка

поліські г-ки

 

бойківські г-ки

закарпатські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

буковинські г-ки

закарпатські г-ки

поліські г-ки

бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

буковинські г-ки

з-степові г-ки

с-подільські г-ки

буковинські г-ки

гуцульські г-ки

поліські г-ки

з-подільські г-ки

з-степові г-ки

 

 

Інди́к

«великий свійський птах родини фазанових»

(СУМ, ІV, 26)

андиґу́р

анди́к

ганди́к

гендéк

гинди́к

гинди́к

гинди́к гинди́к

гінди́к

éндик

є́ндик

индиґу́р

инди́к

и́ндор

інди́к

індю́к

індю́к

індю́х

їнди́к

їндик

куркáн

пантáрка

пуйку́н

пулькáч

пульпáк

трюхáн

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

поліські г-ки

з-степові г-ки

с-подільські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

лемківські г-ки

бойківські г-ки

буковинські г-ки

з-степові г-ки

н-дніпрянські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-подільські г-ки

лемківські г-ки

закарпатські г-ки

гуцульські г-ки гуцульські г-ки гуцульські г-ки

 

 

Інди́чка

«самка індика»

(СУМ, ІV, 27)

гинди́чка

гинди́чка гинди́чка

инди́чка

індю́шка

пу́йка

пу́лька

н-дніпрянські г-ки

з-степові г-ки

с-подільські г-ки

н-дніпрянські г-ки

з-степові г-ки

закарпатські г-ки

гуцульські г-ки

 

 

Їжáк

«невеличка тварина-ссавець, спина й боки якої вкриті твердими голками»

(СУМ, ІV, 59)

єж

є́жик

єржáк

ижи́к

іж

íжик

іжи́к

йож

йóжик

йóжик

йóжик

їж

їж

їж

їж

їжє́к

їжи́к

їрж

їржáк

колю́чка

ож

я́жук

яри́ч

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

гуцульські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

гуцульські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-степові г-ки

с-подільські

лемківські г-ки

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

з-волинські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

закарпатські г-ки

 

 

Їжачи́ха

«самка їжака»

(СУМ, ІV, 60)

єжи́ська

єжи́ца

іжáчка

íжиха

іжи́ци

іжичи́ха

їжачи́ха

їжáчка

їжи́ха

їжи́ца

їжи́ця

йожи́ха

йожи́ца

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

гуцульські г-ки

з-поліські г-ки

гуцульські г-ки гуцульські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

 

 

Кажáн

«нічний ссавець із широкими крилами, утвореними перетинками між довгими пальцями ніг»

(СУМ, ІV, 69)

гливля́к

гóлая миш

ди́ка ми́ші

жагáн

казáнчик

кóжан

кожаню́к

кóжон

коржáк

коржáн

кружáн

куржáн

куцуни́р

лéлик

лéля́к

ли́ли́к

лили́к

литовáя миш

литу́чка

литю́ча меш

літу́ща миш

ляля́к

мацелє́йка

медведю́к

мичвéдик

мичви́д

мишлóвець

мишолóвець

мишпéргач

мíша полотня́на

міш полотня́на

недопи́рок

нечвíт

нидóпир

ничви́д

нíчвид

нічвíт

нíчка

ночви́д

пергáч

перхáч

пильгáч

пи́ргач

пиргáч

пирьгáчь

портенá міш

сліпá миш

сліпá ми́ша

чіпіргáч

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-подільські г-ки

поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

буковинські г-ки

з-поліські г-ки

 

з-поліські г-ки

з-волинські г-ки

 

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

гуцульські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

лемківські г-ки

поліські г-ки

 

поліські г-ки

 

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

лемківські г-ки

бойківські г-ки

поліські г-ки

бойківські г-ки

н-дніпрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

 

 

 

Карáсь

«невелика прісноводна риба родини коропових мідно-червоного або сріблястого кольору»

(СУМ, ІV, 101)

карáска

кóвбень

крап

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

буковинські г-ки

 

 

Каченя́

«пташа качки»

(СУМ, ІV, 124)

вутеня́

вутя́

вутяня́

кáча

пилєня́

пілєня́

піляня́

пулєня́

пу́лька

утя́

н-дністровські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

закарпатські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

буковинські г-ки

н-дніпрянські г-ки

 

 

Кáчка «водоплавний свійський і дикий птах, цінний своїм м’ясом, яйцями і пір’ям»

(СУМ, ІV, 124)

ву́тва

ву́тка

пу́лька

тáська

тáся

у́та

у́тва

у́стка

поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

з-подільські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

буковинські г-ки поліські г-ки

поліські г-ки

 

 

Кáчур

«самець качки» (СУМ, ІV, 124)

ву́так

ву́тук

зєлєзє́нь

зє́лязєнь

кáчер

кáчір

кáчор

качу́к

качу́р

качу́рь

кéчур

поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

поліські г-ки

закарпатські г-ки

бойківські г-ки

н-дніпрянські г-ки

 

 

Квóчка

«курка, що висиджує або виводить курчат»

(СУМ, ІV, 138)

квакту́ха

кваку́ха

квíчка

квóка

квóка

квóка

квóкля

квóкта

квокту́ра

квокту́ха

квоктухє́

квокту́шка

квуктю́ха

клíчька

клóка

клóчка

клóчька

кльóчка

кукóшниця

куреня́тна

пуленя́тна

сиґíлка

поліські г-ки

поліські г-ки

бойківські г-ки лемківські г-ки

буковинські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

буковинські г-ки

закарпатські г-ки

гуцульські г-ки

буковинські г-ки

гуцульські г-ки

з-волинські г-ки поліські г-ки

поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

 

 

Кінь

«велика свійська однокопита тварина, яку використовують для перевезення людей і вантажів» (СУМ, ІV, 167 – 168)

отрь

буковинські г-ки

 

 

Кіт

«свійська тварина родини котячих, що знищує мишей і щурів»

(СУМ, ІV, 171)

кет

кіцáк

кóцур

кóцур

кут

мацу́р

мáцько

з-поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

закарпатські г-ки

лемківські г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

н-дністрянські г-ки

 

 

Кіт стари́й

кóцур

хáлус

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

 

 

Кíшка

«самка кота»

(СУМ, ІV, 172)

кéцька

кє́цка

ки́ці

кíтка

кíтка

кíтка

коти́ца

ку́тка

ку́шка

мáрда

мáчка

ми́ценька

ми́цька

з-волинські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки

буковинські г-ки

буковинські г-ки

закарпатські г-ки

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

 

 

Козá

«невелика рогата жуйна тварина родини порожнисторогих, що дає молоко, м'ясо тощо; самиця козла» (СУМ, ІV, 209)

бебéка

кузá

закарпатські г-ки

з-волинські г-ки

 

 

Козеня́

«маля кози»

(СУМ, ІV, 211)

кізли́

козьи́

козя́

гуцульські г-ки

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

 

 

Комáр

«двокрила кровоссальна комаха з тонким довгастим тільцем і хоботком» (СУМ, ІV, 240)

комáрь

мухари́ця

óвад

синю́к

синю́х

су́нюґ

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

гуцульські г-ки

гуцульські г-ки

гуцульські г-ки

закарпатські г-ки

 

 

Кóник

«комаха з довгими ногами»

(СУМ, ІV, 159 – 260)

бáбка

вітрачóк

гулутю́к

коби́лици

мáгуш

пру́зик

пру́зик

скак

скакунéць

скок

сю́рчик

сюрчóк

поліські г-ки

поліські г-ки

з-волинські г-ки

гуцульські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

з-подільські г-ки

поліські г-ки

з-подільські г-ки

поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

н-дніпрянські г-ки

 

 

Корóва

«велика парнокопитна свійська молочна тварина»

(СУМ, ІV, 295)

бáгрі

вáка

каву́ля

корьóвчина

лáсі

мáська

мéрші

пишну́лі

рогу́ля

закарпатські г-ки

буковинські г-ки

гуцульські г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

бойківські г-ки

 

 

Кошеня́

«маля кішки»

(СУМ, ІV, 316)

котенє́то

котє́

кóтє

котє́

котє́тко

кóтітко

котíтко

котя́

котя́тко

кутиню́к

мáча

міцє́

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

лемківські г-ки

н-дністрянські г-ки

 

 

Кріль

«невелика тварина – гризун родини заячих; розводиться на м’ясо та для хутра»

(СУМ, ІV, 356)

зáяєць

корóль

корóль

круль

курóль

трус

трус

трусь

закарпатські г-ки

з-поліські г-ки

з-степові г-ки

з-поліські г-ки

з-волинські г-ки поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

гуцульські г-ки

 

 

Кріт

«невеликий комахоїдний ссавець, що живе під землею; цінний своїм хутром»

(СУМ, ІV, 358)

борти́ця

керти́ця

керти́ця

кєрт

кєрти́ня

кєрти́ця

кирти́на

кирти́на

кирти́нє

кирти́ня

кирти́ца кірти́на

кірти́нє

кірти́ня

кірти́ца

корóтик

крет

крет

крит

пíдкечка

пíдтічка

пітíчка

піткíчка

ри́йка

сліпчáк

терти́ця

тирти́ня

закарпатські г-ки

лемківські г-ки

галицькі г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

буковинські г-ки

гуцульські г-ки

буковинські г-ки буковинські г-ки

буковинські г-ки

закарпатські г-ки

буковинські г-ки

буковинські г-ки

буковинські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

лемківські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки бойківські г-ки бойківські г-ки бойківські г-ки гуцульські г-ки

н-дніпрянські г-ки

закарпатські г-ки

буковинські г-ки

 

 

Кроленя́

«маля кроля»

(СУМ, ІV, 364)

заяйченя́

короленя́

короленя́

крілє́

курулє́

трусеня́

закарпатські г-ки

з-степові г-ки

с-подільські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-волинські г-ки

н-дніпрянські г-ки

 

 

Кроли́ця

«самиця кроля» (СУМ, ІV, 365)

заяйчи́ха

кирли́ца

кірли́ца

короли́ха

короли́ця

королиця

короли́ця

кріли́це

крули́ха

курулéця

труси́ця

закарпатські г-ки

буковинські г-ки буковинські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

с-подільські г-ки

з-степові г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

з-волинські г-ки

н-дніпрянські г-ки

 

 

Кролí

«двоє і більше кролів»

королí

королí

труси́

з-степові г-ки

с-подільські г-ки

поліські г-ки

 

 

Ку́рка

«свійська птиця, яку розводять на м’ясо та для одержання яєць»

(СУМ, ІV, 410)

воня́чка

ку́ра

ку́ра

ку́ра

ку́рица

ку́риця

ку́риця

ку́ріця

ку́річка

пантáрка

ця́ка

закарпатські г-ки

бойківські г-ки

буковинські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

буковинські г-ки

н-дністрянські г-ки

буковинські г-ки

 

 

Курчá

«пташа курки»

(СУМ, ІV, 414)

куреня́

куриня́

ку́ритко

ку́рі

ку́рітко

ку́рча

курченя́

курчє́к

курчинє́то

ку́ря

ку́ря

ку́ря

ку́ря

ку́р’я

пилєня́

поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

н-дніпрянські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

н-дністрянські г-ки

буковинські г-ки

лемківські г-ки

бойківські г-ки

поліські г-ки

 

 

Лáстівка

«перелітний птах ряду горобцеподібних з вузькими гострими крилами»

(СУМ, ІV, 452)

лáсьцівка

яску́лка

бойківські г-ки

галицькі г-ки

 

 

Лéбідь

«великий перелітний дикий водоплавний птах з довгою, красиво вигнутою шиєю і білим (рідше чорним) пір’ям» (СУМ, ІV, 458)

лéбет

лéбеть

лéбодь

бойківські г-ки

бойківські г-ки бойківські г-ки

 

 

 

Лелéка

«великий перелітний птах із довгим прямим дзьобом та довгими ногами»

(СУМ, ІV, 474)

бóйцун

бóйцюн

бóцок

боцóн

бóцун

бóцьон

бóцьон

бóцюн

бóцюн

боцю́н

боця́н

бóцян

бóцян

бузю́к

бу́зько

бу́зько

бу́зьок

бу́зьок

бу́зьок

бусáнь

бу́сень

бу́син

бу́синь

бу́сько

бу́сько

бу́сько

бу́сьóк

бу́сьок

бу́сьок

бу́сьóн

бу́сян

буцю́к

бу́цьок

весéлик

весéльчик

ґóвля

жабої́д

жабої́д

калабу́сьок

клек

клекоту́н

кликуту́н

крук

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-волинські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

лемківські г-ки

н-дністрянські г-ки

галицькі г-ки

н-дністрянські г-ки

галицькі г-ки

буковинські г-ки

бойківські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

буковинські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

буковинські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

буковинські г-ки

буковинські г-ки закарпатські г-ки

лемківські г-ки

н-дніпрянські г-ки

буковинські г-ки

поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-волинські г-ки буковинські г-ки

 

 

Леопáрд

«великий хижий звір родини котячих з  плямистою рудувато-жовтою шерстю, що живе в Африці та Азії» (СУМ, ІV, 477)

лямпáрт

галицькі г-ки

 

 

Лисеня́

«маля лисиці»

(СУМ, ІV, 489)

лисини́

ли́ся

гуцульські г-ки

бойківські г-ки

 

 

Лиси́ця

«самка лиса»

(СУМ, ІV, 490)

ли́шка

лемківські г-ки

 

 

Лошá

«маля коня»

(СУМ, ІV, 550)

жириб’ю́к

жириб’я

кусць

лóши́

лошу́к

лошя́

лушє́к

стрижáк

чіку́в

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

гуцульські г-ки

бойківські г-ки

н-дніпрянські г-ки

з-волинські г-ки

бойківські г-ки

закарпатські г-ки

 

 

Лящ

«прісноводні риба родини коропових з пласким тілом» (СУМ, ІV, 583)

лєщ

лéщик

лищíвка

чабáк

чабáк

лемківські г-ки

буковинські г-ки з-волинські г-ки

с-степові г-ки

н-дніпрянські г-ки

 

 

Мáвпа

«високоорганізована тварина-ссавець із ряду приматов, що за будовою тіла стоїть найближче до людини»

(СУМ, ІV, 588)

мавпішóн

мáлпа

мáлпа

малпíшóн

мáлупа

мáлфа

мóйма

нáвпа

обезя́на

обизя́на

обізя́на

обізя́на

галицькі г-ки

закарпатські г-ки гуцульські г-ки

галицькі г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

лемківські г-ки

з-степові г-ки

н-дніпрянські г-ки

н-дніпрянські г-ки

з-степові г-ки

 

 

Метéлик

«комаха, яка має дві пари крил, вкритих дрібними лусочками, які зумовлюють яскраве і різноманітне їх забарвлення»

(СУМ, ІV, 687 – 688)

бáбушка

ви́дьма

вíдьма

лéлик

матéль

мати́л

мати́ль

матíй

ментáлик

метелю́х

мети́лка

метíлка

митíлка

митíлька

мітíль

мітíль

мітíлька

мóти́ль

мóтиль

мотиль

моти́ль

моти́ль

мотíлик

мотíль

му́тель

му́тель

мути́лка

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

з-волинські г-ки

з-поліські г-ки

галицькі г-ки

лемківські г-ки

гуцульські г-ки закарпатські г-ки

буковинські г-ки

буковинські г-ки гуцульські г-ки

н-дністровські г-ки

з-подільські г-ки

з-поліські г-ки

 

 

Ми́ша

«невеличка тварина ряду гризунів, перев. сірого кольору, з гострою мордочкою і довгим тонким хвостом» (СУМ, ІV, 722)

меш

миш

миш

миш

мишь

міш

мош

з-волинські г-ки

галицькі г-ки

бойківські г-ки

з-поліські г-ки

поліські говірки

поліські говірки

бойківські г-ки

 

 

Мишеня́

«маля миші»

(СУМ, ІV, 723)

ми́ся

лемківські г-ки

 

 

Ми́ші

«двоє або більше мишей»

звірки́

бойківські г-ки

 

 

Мурáшка

«невелика комаха ряду перетинчастокрилих, що живуть великими колоніями»

(СУМ, ІV, 828)

морандéль

моранди́ль

морáшка

морóшка

муравéй

муравéль

муравéль

муравéль

мурáвіч

мурáвка

мурагéль

мурáль

му́раль

мурáль

мурáнгля

муранґель

мурáндиль

муранди́ль

мурáнка

мурáх

му́рáха

мурáшóк

мурáщок

муращóк

муращóк

мурéх

мурє́ха

муря́нка

муря́нка

мурянóк

муря́х

муря́ха

муря́ха

мухари́ца

мухари́ця

перéмутка

бойківські г-ки

бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

буковинські г-ки

буковинські г-ки

н-дніпрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

лемківські г-ки

бойківські г-ки закарпатські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки

гуцульські г-ки

бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки закарпатські г-ки

лемківські г-ки

закарпатські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

буковинські г-ки буковинські г-ки

поліські г-ки

 

 

Óлень

«велика жуйна тварина (свійська і дика) родини оленевих з гілчастими рогами і коротким хвостом»

(СУМ, V, 688)

вóлень

вóлін

вóлінь

голéнь

óлен

рогáч

бойківські г-ки

бойківські г-ки

лемківські г-ки

з-поліські г-ки

лемківські г-ки

гуцульські г-ки

 

 

Орéл

«великий хижий птах родини яструбових, що водиться в горах або степах різних частин світу»

(СУМ, V, 743)

арóл

вірéл

ворéл

пáжера

поліські г-ки

галицькі г-ки

галицькі г-ки

буковинські г-ки

 

 

Осá

«чорна з жовтими поперечними смужками перетинчастокрила комаха, що жалить, як бджола»

(СУМ, V, 751)

óса

лемківські г-ки

 

 

Пави́ч

«самець великого південноазіатського птаха родини фазанових, який має яскраве оперення і довгий барвистий хвіст, що розпускається у вигляді віяла»

(СУМ, VІ, 7)

пáвир

пáвич

павлю́к

пáвур

н-дністрянські г-ки н-дністрянські г-ки н-дністрянські г-ки н-дністрянські г-ки

 

 

Паву́к

«членистонога тварина з отруйними залозами, що звичайно живиться дрібними комахами, вловлюючи їх у виткану нею самою павутину»

(СУМ, VІ, 8)

пагу́к

пау́к

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

 

 

Пацю́к

«шкідливий ссавець родини мишоподібних, значно більший за мишу, перев. з сірою шерстю і довгим лускатим хвостом»

(СУМ, VІ, 115)

коцу́к

пацкáн

пацу́к

повз

поткáн

з-подільські г-ки

закарпатські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки

 

 

Пíвень

«свійський птах з червоним гребенем на голові, пишним хвостом і  шпорами на ногах; самець курки»

(СУМ, VІ, 380)

гагáй

кóгу́т

кóгут

когу́т

когу́т

когу́т

кóкош

кóкош

кóкуш

кугу́т

кукурíка

кур

пету́х

півéць

пíвинь

пíвінь

піту́х

пустóхарь

з-подільські г-ки

галицькі г-ки

поліські г-ки

закарпатські г-ки

буковинські г-ки

з-подільські г-ки

н-дністровські г-ки

закарпатські г-ки

з-волинські г-ки буковинські г-ки

гуцульські г-ки

бойківські г-ки

н-дніпрянські г-ки

поліські г-ки

з-волинські г-ки

н-дніпрянські г-ки

н-дніпрянські г-ки

бойківські г-ки

 

 

Порося́

«маля свині»

(СУМ, VІІ, 284)

пацє́

пацє́

пацінчá

пацьи́

паця́

паця́

переся́

гуцульські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

закарпатські г-ки

гуцульські г-ки

бойківські г-ки

поліські г-ки

 

 

Рáвлик

«молюск, який має черепашку, дуже повільно пересувається і живе перев. у болотах»

(СУМ, VІІІ, 426)

му́сьлін

сли́мож

чíґа-бíґа

чóртик

чуртóк

з-волинські г-ки закарпатські г-ки закарпатські г-ки

з-волинські г-ки

з-волинські г-ки

 

 

Свиня́

«парнокопитний ссавець родини свинячих, свійський вид якого розводять для одержання м’яса, сала, щетини, шкіри; самка кнура»

(СУМ, ІХ, 72)

пóроси

сви́ня

гуцульські г-ки лемківські г-ки

 

 

Слон

«великий травоїдний ссавець з довгим хоботом і двома бивнями, що живе в тропічній Африці та Азії» (СУМ, ІХ, 375)

слонь

слонь

галицькі г-ки

лемківські г-ки

 

 

Снігу́р

«невеликий співучий птах родини вюнкових з червоними оперінням грудей у самців і бурувато-сірим у самок»

(СУМ, ІХ, 425)

ґєль

ґіль

синю́к

снігáр

снігáрь

снігíрь

червоногру́дка

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

з-степові г-ки

н-дністрянські г-ки

 

 

Собáка

«домашня тварина родини собачих, яку використовують для охорони, на полюванні і т. ін.»(СУМ, ІХ, 430)

галáй

ґáйда

гунт

кутю́га

пис

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

поліські г-ки

закарпатські г-ки

бойківські г-ки

 

 

Совá

«хижий нічний птах з великою круглою головою, великими очима й коротким гачкуватим дзьобом»

(СУМ, ІХ, 434 )

ку́гик

кукувéвка

коковéвка

кукувéйка

нечвíт

нічви́д

нічвíт

лемківські г-ки

буковинські г-ки

буковинські г-ки

буковинські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

 

 

 

Соловéй

«маленький перелітний корисний птах родини горобиних з сірим оперенням, самець якого чудово співає, особливо в період гніздування»

(СУМ, ІХ, 444)

вівчáрь

вівчи́рь

лозиняк

сквéрищ

соловíй

соловíнь

тровлини́к

тровлю́к

щувáк

бойківські г-ки

бойківські г-ки

лемківські г-ки

лемківські г-ки

буковинські г-ки буковинські г-ки

гуцульські г-ки гуцульські г-ки

закарпатські г-ки

 

 

Сом

«велика прісноводна хижа безлуска риба родини сомових з кількома парами вусів»

(СУМ, ІХ, 454)

гарч

мару́шка

самíй

сим

сóмка

закарпатські г-ки з-поліські г-ки

поліські г-ки

з-волинські г-ки

н-дністрянські г-ки

 

 

Сóнечко

«невеликий жучок круглої або подовженої форми, що має червонувате або жовтувате з чорними  цяточками забарвлення»

(СУМ, ІХ, 456)

бабру́на

бабру́на

бабру́нечка

бабру́ся

бáдрик

бáрнулька

бедрéц

бéдрик

бéдрик

бедрóнка

бобру́лька

бобру́на

бобру́на

бобрунá

бобру́нка

бобру́ська

бобру́ся

бóжа корóвка

бóжа корóвка

борушóк

брóнька

бру́нка

бру́нько

бумбáрішка

вáндрик

вéдрик

вéрбочка

вє́рка

вє́рочка

вíдьмочка

ворóжка

ворóжка

ворóшька

ву́двуд

ґу́зка

зазу́лі

зазу́лька

зазу́лька

зазу́лька

зазу́лька

зазу́лька

зазу́ля

зазу́ля

зозу́лька

зузу́лька

зузу́лька

катери́нка

козу́лька

козу́ля

корóвка

корóвка

кузу́лька

маля́тко

мару́нька

олéнка

олéнка

папиру́лька

пéтрик

пéтрик

сóнічко

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

з-поліські г-ки

поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

поліські г-ки

 

з-степові г-ки

 

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

гуцульські г-ки

буковинські г-ки

гуцульські г-ки

с-подільські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

закарпатські г-ки

гуцульські г-ки

бойківські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

з-поліські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

з-поліські г-ки

с-подільські г-ки

бойківські г-ки

з-поліські г-ки

бойківські г-ки

гуцульські г-ки

н-дніпрянські г-ки

гуцульські г-ки

поліські г-ки

с-подільські г-ки

н-дністрянські г-ки

 

 

Сорóка

«лісовий птах родини воронових з довгим хвостом і чорно-білим пір’ям, що видає характерні звуки - скрекотіння»

(СУМ, ІХ, 463)

красоворóнка

крути́фістка

н-дністрянські г-ки

гуцульські г-ки

 

 

Стрáус

«найбільший дуже прудкий птах, який не може літати й живе перев. у жарких країнах» (СУМ, ІХ, 752)

струс

струсь

галицькі г-ки

галицькі г-ки

 

 

Таргáн

«прямокрила комаха чорного чи бурого кольору з довгими вусиками, що живе в житлових приміщеннях і пошкоджує харчові продукти, а іноді переносить збудників різних захворювань людини»

(СУМ, Х, 40)

бузáвка

жидóчок

карáлюх

коргáн

прус

таракáн

таракáн

торгáн

шторгáн

з-поліські г-ки

с-подільські г-ки

лемківські г-ки

гуцульські г-ки поліські г-ки

н-дніпрянські г-ки

з-степові г-ки

гуцульські г-ки

гуцульські г-ки

 

 

Теля́

«маля корови»

(СУМ, Х, 65)

бордю́ґ

бурдю́г

мáська

лу́ча

тильи́

гуцульські г-ки гуцульські г-ки закарпатські г-ки

з-поліські говірки

закарпатські г-ки

 

 

Тигр

«великий хижий звір родини котячих жовтогарячого забарвлення з чорними смугами» (СУМ, Х, 109)

ти́ґрис

ти́ґрис

тíгра

лемківські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-волинські г-ки

 

 

Тюлéнь

«ссавець ряду ластоногих, що живе і морях і деяких озерах»

(СУМ, Х, 333)

фóка

галицькі г-ки

 

 

Цуценя́

«маля собаки; щеня»

(СУМ, ХІ, 252)

кутеня́

кутькó

куценя́

песє́

песє́тко

песуня́

письи́

пíсє

пісє́тко

пся

пся

пся́тко

собаченя́

цібеня́

цу́ця

щіня́то

н-дніпрянські г-ки

н-дніпрянські г-ки

н-дніпрянські г-ки

гуцульські г-ки

н-дністрянські г-ки

з-поліські г-ки

закарпатські г-ки

буковинські г-ки

н-дністрянські г-ки

лемківські г-ки

закарпатські г-ки закарпатські г-ки поліські г-ки

с-подільські г-ки

гуцульські г-ки

буковинські г-ки

 

 

Чáйка

«морський водоплавний птах родини сивкових» (СУМ, ХІ, 264)

замíрська ворóна

киби́ська

ки́вбіска

ки́гик

кни́га

кни́га

крини́кус

рибáк

риболíвка

риборíвка

з-поліські г-ки

 

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

поліські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

поліські г-ки

лемківські г-ки лемківські г-ки

 

 

Чáпля

«болотний дикий перелітний птах з великим дзьобом, довгою шиєю і довгими ногами, який живиться комахами, рибою, земноводними, плазунами та дрібними ссавцями» (СУМ, ХІ, 268)

бáба

вольовáні

цéпля

чáпли

чапу́ра

н-дніпрянські г-ки

бойківські г-ки

з-волинські г-ки

гуцульські г-ки

н-дніпрянські г-ки

 

 

 

Черв’я́к

«безхребетна тварина, яка пересувається, вигинаючи своє м’яке видовжене тіло»

(СУМ, ХІ, 300)

робáк

рубáк

хрóбак

хробáк

чарвáк

червáк

червáк

червотóка

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

лемківські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дніпрянські г-ки

закарпатські г-ки

н-дніпрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

 

 

Черв’я́к дощови́й

дожджáнка

дожджáнка дожджови́к

дождьови́ця

рубáк

н-дністрянські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

бойківські г-ки

з-волинські г-ки

 

 

Черепáха

«покритий роговим або шкірястим панцирем плазун, який повільно рухається на коротких кінцівках, що, яу і голова, можуть втягуватися в панцир»

(СУМ, ХІ, 306)

кéлеп

чапарáха

чарапáха

шкáлька

н-дніпрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

н-дністрянські г-ки

 

 

 

Ягня́

«маля вівці»

(СУМ, ХІ, 624)

бáська

дробйи́

є́гні

котє́тко

овоченє́

овеченя́

овченя́

овченя́

я́рчі

ягньи́

закарпатські г-ки

закарпатські г-ки

гуцульські г-ки

з-поліські г-ки

з-поліські г-ки

поліські г-ки

поліські г-ки

буковинські г-ки закарпатські г-ки

закарпатські г-ки


Джерела

Аркушин Г. Л. Словник західнополіських говірок : У 2 т. / Г. Л. Аркушин. – Луцьк : Вежа, 2000.

Вікторіна О. М. Словник степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя. – Рукопис. – 535 с.

Гуцульські говірки. Короткий словник / відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.

Дзендзелівський Й. О. Практичний словник семантичних діалектизмів Закарпаття (на допомогу вчителям Закарпатської області). – Ужгород, 1958. – 47 с.

Корзонюк М. М. Матеріали до словника західноволинських говірок // Українська діалектна лексика. К., 1987. – С. 62 –267.

Лисенко П. С. Словник поліських говорів / П. С. Лисенко. – К., 1974. – 260 с.

Лисенко П. С. Словник специфічної лексики правобережної Черкащини // Лексикографічний бюлетень. – К., 1958. – Вип. VІ. – С. 5 – 21.

Мельничук О. С. Словник специфічної лексики говірки села Писарівки (Кодимського району, Одеської області) С. 67 – 98.

Москаленко А. А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області (До ІV Міжнародного з’їзду славістів). – Одеса, 1956. – 80 с.

Неґрич М. Скарби гуцульського говору: Березови. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – 224 с.

Омельченко З. Л., Клименко Н. Б. Матеріали до словника східностепових українських говірок. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006. – 114 с.

Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок : У 2 ч. / М. Й. Онишкевич. – К., 1984.

Пиртей П. С. Короткий словник лемківських говірок / упорядкування й підготовка до друку Є. Д. Турчин. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004. – 364 С.

Піпаш Ю. О. Матеріали до словника гуцульських говірок (Косвіська Поляна і Росішка Рахівського району Закарпатської області) / Ю. Піпаш, Б. Галас. – Ужгород, 2005. – 255 с.

Сабадош І. В. Словник говірки села Сокирниця Хустського району / І. В. Сабадош. – Ужгород: Ліра, 2008. – 480 с.

Словник буковинських говірок / За заг. Ред. Н. В. Гуйванюк. – Чернівці: Рута. 2005 – 688 с.

Словник української мови: В 11 т. / Ред. кол.: І. К. Білодід (голова) та ін. – К.: Наукова думка, 1970 – 1980.

Чабаненко В. А. Словник говірок Нижньої Наддніпрянщини : У 4 т. / В. А. Чабаненко. – Запоріжжя, 1992.

Шило Г. Наддністрянський регіональний словник / Г. Шило. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – 288 с.

Отзыв ожидает одобрения модератора

Эта запись имеет 1 отзыв, ожидающий модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)