Словник діалектизмів у картинках (назви рослин та їхніх частин)

У навчально-практичному словнику-довіднику подано діалектизми говірок України, їхнє візуальне зображення, ареали поширення. Використання матеріалу цього словника на уроках української мови і в позаурочній роботі сприятиме формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвитку учнів, патріотичному вихованню школярів.

Матеріал до «Словника…» підбирали з існуючих словників діалектів України методом суцільної вибірки (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 20).

Усі одиниці, залучені до опису, подано в алфавітному порядку. При їх записі й тлумаченні в більшості випадків ми орієнтувався на «Словник української мови» (18).

Словникова стаття має таку структуру.

  1. Візуальне зображення об’єкта.
  2. Лексема, якою позначають об’єкт в літературній мові. ЇЇ лексичне значення.
  3. Лексеми та сталі сполуки, якими позначають об’єкт у говірках України.
  4. Говірки, в яких уживають зафіксовані одиниці.

Усі одиниці, які позначають один об’єкт, у межах однієї лексикографічної статті подано в алфавітному порядку.

Отже, використання матеріалу цього словника на уроках української мови і в позаурочній роботі сприятиме формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвитку учнів, патріотичному вихованню школярів.

завантажити матеріал

Отзыв ожидает одобрения модератора

Эта запись имеет 1 отзыв, ожидающий модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)