Використання місцевих топонімів на уроках української мови

На сучасному етапі розбудови України одне з найважливіших завдань освіти – залучення школярів до національної культури на основі рідної мови. У неперервному процесі розбудови демократичної громадянської держави Україна визначила пріоритетними чинниками виховання громадянина України.

Одне з головних завдань навчання української мови в освітній школі є «…формування в школярів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціяхі сферах спілкування, дотримуючись норм українського етикету…; формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів…» [3, с. 3]. Виробленню саме цих компетентностей і сприяє використання на уроках та в позаурочній роботі місцевих топонімів.

Пропонований матеріал призначено перш за все для учителів української мови і літератури. Однак його можуть використовувати і вчителі молодших класів на уроках української мови при вивчені таких тем: «Ознайомлення з апострофом», «Поділ слова на склади», «Уживання великої літери на початку речення, в іменах людей, кличках тварин, назвах міст, сіл» тощо.

Завантажити матеріал

Отзыв ожидает одобрения модератора

Эта запись имеет 1 отзыв, ожидающий модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)