МатеріАли до фразеологічного словника Кіровоградщини
(фразеологізми, які містять компонент-ТОПонім)
Олена ВІКТОРІНА (Кіровоград, Україна)

Пропонована праця продовжує цикл публікацій автора, присвячених дослідженню фразеологізмів степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя, які функціонують на території сучасної Кіровоградщини. У статті подано 150 фразеологізмів з компонентом-топонімом. Усі вони відсутні у “Словнику фразеологізмів української мови”. Охарактеризовано основні принципи структури лексикографічних статей.

Ключові слова: степові і суміжні говірки Дніпро-Бузького межиріччя; лексикографічна стаття; паспортизація; фразеологізми, які містять компонент-топонім.

The article continues the authors publications devoted to the steppe and adjacent proverbs of Dnipro-Buz’kiy interfluve that function at the present Kirovohrad territory. The material for the ‘Kirovohrad phraseological vocabulary’ was collected and systematized. 150 phraseologisms with toponyms were given in the article. The main structure principles of lexicographic articles were characterized.

Key words: steppe and sociable dialects of the Dnipro-Buz’kiy interfluve,  phraseologisms with toponyms, lexicographic articles, passport system.

Вивчення фраземного складу говірок залишається актуальною проблемою сучасного українського мовознавства. Значну кількість фразеологізмів деяких регіонів зафіксовано в діалектних словниках Г. Аркушиним (Аркушин), Н. Вархолом (ВархІвч), Г. Доброльожею (Доброльожа), А. Івченком (ВархІвч), В. Ужченком (ФСГД), Д. Ужченком (ФСГД), В. Чабаненком (Чабаненко) та ін.

Проте в українській діалектології відсутні цілісні дослідження фразеологізмів у степових і суміжних говірках Середнього Дніпро-Бузького межиріччя (межі сучасної Кіровоградщини). Певній частині цих мовних знаків присвячено авторські праці (Вікторіна1; Вікторіна2 та ін.).

Географічні терміни говірок зазначеної території вивчали В. Горпинич [2 та ін.], Т. Громко [3 та ін.], (СНГТК), О. Заінчковська [4 та ін.], В. Лобода [2 та ін.], В. Лучик [5; 6 та ін.], (СНГТК), Л. Масенко [2 та ін.], Т. Поляруш (СНГТК).

Мета пропонованої розвідки – зафіксувати і лексикографічно зберегти фразеологізми, які містять компонент-топонім у степових і суміжних говірках Дніпро-Бузького межиріччя (на матеріалі Кіровоградщини).

Страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

Отзыв ожидает одобрения модератора

Эта запись имеет 443 отзывов, ожидающих модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)