Отже, протягом останніх десятиліть активізувалося вивчення фразеологізмів у різних діалектах української мови. Але у говірках Середнього Дніпро-Бузького межиріччя, які функціонують на території сучасної Кіровоградщини, вони досліджувалися спорадично: увагу мовознавців привертала лише місцева географічна і медична термінологія. Пропонована праця містить 150 фразем з фонетичними, морфологічними, лексичними дублетами, відсутніх у “Фразеологічному словнику української мови”.

Перспективним убачаємо подальший збір і дослідження як орнітофразеологізмів, так й інших у цих говірках.

Список назв обстежених населених пунктів
та їх
ніх умовних скорочень

с. Бандурове Гайворонського р-ну – с. Бнд Гйв р-ну; м. Бобринець Бобринецького р-ну – м. Ббр Ббр р-ну; с. Бовтишка Олександрівського р-ну – с. Бвт Олв р-ну; смт Велика Виска Маловисківського р-ну – смт В. Вск Млв р-ну; с. Вікнина Гайворонського р-ну – с. Вкн Гйв р-ну; смт Вільшанка Вільшанського р-ну – смт Влш Влш р-ну; м. Гайворон Гайворонського р-ну – м. Гйв Гйв р-ну; с. Дельфінове Ульянівського р-ну – с. Длф Улн р-ну; с. Деріївка Онуфріївського р-ну – с. Дрв Онф р-ну; с. Дмитрівка Знам’янського р-ну – с. Дмт Знм р-ну; смт Добровеличківка Добровеличківського р-ну – смт Дбрв Дбрв р-ну; с. Єградківка Знам’янського р-ну – с. Єгр Знм р-ну; с. Єлисаветградка Олександрівського р-ну – с. Єлс Олв р-ну; м. Знам’янка Знам’янського р-ну – м. Знм Знм р-ну; с. Івангород Олександрівського р-ну – с. Івнг Олв р-ну; с. Іванківці Знам’янського р-ну – с. Івнц Знм р-ну; с. Інгуло-Кам’янка Новгородківського р-ну – с. І-Кмн Нвг р-ну; с. Казарня Знам’янського р-ну – с. Кзр Знм р-ну; с. Катеринівка Долинського р-ну – с. Ктр Длн р-ну; м. Кіровоград – м. Крв; с. Козирне Новгородківського р-ну – с. Кзр Нвг р-ну; с. Малопомічна Новоукраїнського р-ну – с. Млп Нвк р-ну; с. Марто-Іванівка Олександрійського р-ну – с. М-Івн Олй р-ну; смт Новгородка Новгородківського р-ну – смт Нвг Нвг р-ну; смт Олександрівка Олександрівського р-ну – смт Олв Олв р-ну; м. Олександрія Олександрійського р-ну – м. Олдр Олдр р-ну; с. Оситняжка Новомиргородського р-ну – с. Ост Нвм р-ну; с. Пенькіно Олександрівського р-ну – с. Пнк Нвм р-ну; с. Підлісне Олександрівського р-ну – с. Пдл Олв р-ну; смт Побузьке Голованіського р-ну – смт Пбз Глв р-ну; м. Помічна Новоукраїнського р-ну – м. Пмч Нвк р-ну; с. Рощахівка Бобринецького р-ну – с. Рщх Ббр р-ну; с. Степанівка Устинівського р-ну – с. Стп Уст р-ну; с. Тарасівка Новгородківського р-ну – с. Трс Нвг р-ну; с. Тишківка Добровеличківського р-ну – с. Тшк Дбрв р-ну; с. Трепівка Знам’янського р-ну – с. Трп Знм р-ну; с. Федорівка Кіровоградського р-ну – с. Фдр Крв р-ну; с. Цибулеве Знам’янського р-ну – с. Цбл Знм р-ну; с. Шаровка Олександрійського р-ну – с. Шрв Олй р-ну; с. Щасливе Олександрійського р-ну – с. Щсл Олй р-ну.

література

  1. Алефіренко М. Ф. Фразеологізм / М. Ф. Алефіренко // Українська мова : Енциклопедія / редкол. В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вид-во “Укр. енцикл.” ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 770 – 772.
  2. Богуцька Г. І. Лексика орнітофауни в діалектній системі української мови // Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі: Тези доповідей і повідомлень. – Житомир, 1983. – С. 9.
  3. Вікторіна О. М. Лексика народної медицини і лікувальної магії у степових говірках Дніпро-Бузького межиріччя : у 2-х Т. : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Вікторіна Олена Миколаївна. – Кіровоград, 2009. – 611 с.
  4. Громко Т. В. Семантичні особливості народної географічної термінології Центральної України / Громко Т. В. – Кіровоград, 2000. – 172 с.
  5. Литвиненко Я. О. Із спостережень над орнітолексикою Східного Полісся // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць / відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : КНУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 3. – Кн. 2. – С. 152 – 159.
  6. Ужченко Д. В. Семантика українських зоофразеологізмів в етнокультурному висвітленні : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / Ужченко Дмитро Вікторович. – Луганськ, 2000. – 248 с.
  7. Шевченко Н. Внутрішній світ людини в зоофразеологізмах (на матеріалі східнослобожанських і східностепових говірок Донбасу) / Н. Шевченко // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія : Філологія. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – Вип. ХV – ХVІІІ. – С. 637 – 640.

Джерела:

Аркушин – Аркушин Г. Сказав, як два зв’язав : Народні вислови та загадки із Західного Полісся і західної частини Волині [уклад. : Г. Л. Аркушин]. – Луцьк-Люблін, 2003. («Фразеологія». – С. 76 – 133).

ВархІвч – Вархол Н. Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини [уклад. : Н. Вархол, А. Івченко]. – Братислава, 1990. – 160 с.

Вікторіна1 – Вікторіна О. М. Словник лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії Кіровоградщини [уклад. : О. М. Вікторіна]. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2006. – 436 с.

Вікторіна2 – Вікторіна О. М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (фітофразеологізми) / О. М. Вікторіна // Наукові записки. – Серія : філологічні науки (мовознавство) : у 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – Вип. 89. – Ч. 3. – С.  31 – 36.

Вікторіна3 – Вікторіна О. М. Матеріали до фразеологічного словника Кіровоградщини (соматичні фразеологізми) / О. М. Вікторіна // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / МОУ України. Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Черкаси, 2010. Вип. 11. – С. 59 – 66.

Доброльожа1 – Доброльожа Г. Ідеографічний словник поліських народних порівнянь з компоративними об’єктами – назвами тварин [уклад. : Г. Доброльожа]. – К., 1997. – 53 с.

Доброльожа2 – Доброльожа Г. Красне слово – як золотий ключ: Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій [уклад. : Г. Доброльожа]. – Житомир, 2003.

СНГТК – Громко Т. В. Словник народних географічних термінів Кіровоградщини [уклад. : Т. В. Громко, В. В. Лучик, Т. І. Поляруш]. – К., – Кіровоград : РВГІЦ КДПУ, 1999. – 224 с.

ФСГД – Ужченко В. Д. Фразеологічний словник східно-слобожанських і степових говірок Донбасу [уклад. : В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко]. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 348 с.

СФУМ – Словник фразеологізмів української мови [уклад. : В. М. Білоноженко та ін.]. – К. : Наук. думка, 2008. – 1104 с.

Чабаненко – Чабаненко В. А. Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини [уклад. В. А. Чабаненко]. – Запоріжжя, 2001. – 200 с.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Олена Вікторіна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри корекційної педагогіки Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського.

Наукові інтереси: проблеми семантики діалектної і просторічної лексики та фразеології, діалектні особливості говірок Кіровоградщини.

 

Страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1 комментарий

Комментарий от: олекса різників [Посетитель] Email
олекса різниківПані Олено!!! Дякую Вам за
дуже чудовий словничок Ваш.
Я набираю уже 10 літ Новий стислий кореневий словник. І оце надибав вашу працю. Спробую давати до свого словника. Якби я мав ваш емейл - то надіслав би кілька словогрон
Олекса Різників
24.07.2014 @ 16:10

Эта запись имеет 18 отзывов, ожидающих модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)