ГОРОБЕЦЬ В˙іл’ниĭ (а) йак усур˙іĭс’киĭ горобец’ ‘абсолютно не занятий’ (м. Крв).

За коп˙іĭку горобц’а загон’айе ў пол’і ‘дуже жадібна людина’ (м. Крв; с. Ктр Длн р-ну).

Йак у горобц’а кол’іно 1) ‘невеликі біцепси’ (весь ареал); 2) ‘лисий чоловік’ (м. Крв; м. Ббр Ббр р-ну); 3) ‘дуже мало чогось’ (с. Ктр Длн р-ну; с. Трс Нвг р-ну; с. Трл, смт Олв Олв р-ну).

ĭде… по криш˙і горобец’ жарт., ‘відповідь на питання чи хто йде’ (с. Пдл Олв р-ну).

Йак пух у горобц’а ‘рідке волосся’ (с. Бвт Олв р-ну).

Йідец’ йак горобец’ ‘людина дуже мало вживає їжі’ (смт Дбрв Дбрв р-ну).

Мов горобец ‘маленька на зріст людина’ (смт Н. Прг Олй р-ну).

Сили йак у горобц’а ў кол’ін’і ‘дуже мало’ (с. Тшк Дбрв р-ну).

Сили йак у горобц’а п˙ід кол’іном ‘т. с., що ﺍсили йак у горобц’а ў кол’ін’і’ (м. Крв; с. Ктр Длн р-ну; м. Гйв Гйв р-ну; с. Ктр Длн р-ну; сс. Трс, Кзр Нвг р-ну).

Ума йак у горобц’а і то на один пеиреил’іт ‘т. с., що ﺍвумниĭ йак вутка 2’ (м. Крв).

ГОРОБЦИ Горобци х˙екайут / асфал’т р˙епайец’:а 1) ‘дуже жарко’ (м. Крв; с. Пдл Олв р-ну; с. Млп Нвк р-ну; сс. Трс Нвг р-ну; м. Знм Знм р-ну); 2) ‘відповідь людині, яка спілкується російською мовою з сильним українським акцентом’ (с. Пдл Олв р-ну; м. Крв).

ГОРОБЦІ Горобц’ам дул’і дават’ ‘відповідь на питання «Куди йдеш?»’ (м. Крв).

Горобц’і в очах ‘виділення з очей внаслідок запального процесу, тривалого сну’ (с. Стп Уст р-ну; м. Крв).

Горобц’і гн’іздо вили ‘т. с., що на голов˙і йак у ворони ў кубл’і’ (с. Млв Длн р-ну).

Горобц’і криниц’у пеиреикинули ‘брудна людина’ (смт Влш Влш р-ну).

Наче горобц’і кублилис’ ‘т. с., що на голов˙і йак у ворони ў кубл’і’ (м. Ббр Ббр р-ну).

ГОРОБЧИКД’ад’а / достан’ горобчика ‘високий чоловік’ (м. Крв).

Д’ад’а / достан’ з криш˙і горобчика ‘т. с., що ﺍд’ад’а / достан’ горобчика’ (м. Крв).

ГУСАК Напхаўс’а йак гусак кукурудзи ‘багато наївся’ (м. Крв).

ГУСИ Гус’ам йармо ‘відповідь на питання «Що ти робиш?», коли не хочуть признаватися’ (с. Пдл Олв р-ну; м. Ббр Ббр р-ну).

гуска Йак засмоктана гуска ‘людина, яка має брудне волосся’ (с. Івн Нвк р-ну).

Йак колгоспна гуска ‘дуже худа жінка’ (м. Олдр Олдр р-ну).

Сидит’ йак гуска на мотоцикл’і ‘незграбно’ (м. Крв).

ґавА Йак ґава ‘дівчина, жінка, яка має волосся чорного кольору’ (с. Пдл Олв р-ну).

Р˙абиĭ йак йаĭц’а ў ґави ‘людина, яка має багато веснянок або віспин на обличчі’ (с. Пнк Нвм р-ну).

дрохва Йак дрохва ‘жінка із зайвою вагою’ (сс. Пдл, Івнг Олв р-ну).

ДЯТЕЛ Хот’ дупло запоўни д’атла посади ‘т. с., що ﺍвумниĭ йак вутка 2’ (с. Рщх Ббр р-ну).

ЗОЗУЛЯ Зозул’а захрипла ‘перестала кувати серед літа’ (с. Пдл Олв р-ну).

ІНДИК І індик думаў / шчо мор˙ак / поки боршч неи закип˙іў ‘відповідь людині, яка зробила щось не так і говорить «Я думала…»’ (м. Гйв Гйв р-ну).

Індик думаў та ў боршч попаў ‘т. с., що і індик думаў / шчо мор˙ак / поки боршч неи закип˙іў’ (весь ареал).

Індик думаў / шчо купайец’:а / поки вода неи закип˙іла ‘т. с., що і індик думаў / шчо мор˙ак / поки боршч неи закип˙іў’ (м. Крв).

Індик думаў / шчо ум˙ійе плават’ / поки вода неи закип˙іла ‘т. с., що і індик думаў / шчо мор˙ак / поки боршч неи закип˙іў’ (м. Крв).

КАЧЕЧКА Йак колгоспна кач˙еич˙ка ‘т. с., що моў горобец’ (м. Олдр Олдр р-ну).

Кривен’ка кач˙еич˙ка 1) ‘жінка, яка має криві ноги або вади ніг’ (м. Пмч Нвк р-ну; с. Ост Нвм р-ну; сс. Трп, Цбл, Івнц Знм р-ну; м. Крв; сс. Шрв, М-Івн Олй р-ну; сс. Єлс, Івнг Олв р-ну); 2) ‘людина, яка має погану ходу; ходить, качаючись зі сторони в сторону або підстрибуючи’ (м. Крв; с. Трс Нвг р-ну).

КАЧКА Йак кач˙ка ‘людина, яка дуже любить купатися’ (м. Пмч Нвк р-ну).

Йак обл’ізла кач˙ка ‘жінка з рідким волоссям’ (с. Івн Нвк р-ну).

Йіст’ йак кач˙ка ‘дуже багато’ (м. Пмч Нвк р-ну).

Л’убит’ йак кач˙ка воду ‘дуже сильно’ (м. Крв).

Ноги йак у кач˙ки ‘сильно криві’ (сс. Фдр, Шст Крв р-ну).

КАЧУР Кривиĭ качур ‘чоловік, який має криві ноги або вади ніг’ (сс. Трп, Івнц Знм р-ну; с. Шрв Олй р-ну; с. Єлс Олв р-ну).

КВОЧКА Квоч˙ка ўбила ‘відповідь на питання: «Де дівся чоловік? (при розлученні)» коли не хочуть признаватися’ (с. Пдл Олв р-ну).

Квоч˙ка закл’увала ‘т. с., що квоч˙ка ўбила’ (с. Ост Нвм р-ну; с. Тшк Дбрв р-ну).

Мостиц’:а йак квоч˙ка на с’ідал’і ‘людина довго товчеться, не може всістися’ (м. Крв; смт Олв Олв р-ну; м. Пмч Нвк р-ну).

Надуўс’а йак квоч˙ка ‘сильно розсердитися’ (м. Знм Знм р-ну).

КУРИ Бунд’учиц’:а наче п˙івеин’ м˙іж курми ‘чоловік, який сильно чимось вихваляється’ (смт Олв Олв р-ну).

Йак з кур˙ами спала ‘т. с., що на голов˙і йак у ворони ў кубл’і’ (м. Гйв Гйв р-ну).

Кури ноги помили / з ними л’іг ‘людина рано лягає спати’ (с. О-Ксг Крв р-ну).

Кури ночували у вухах ‘брудні’ (м. Нвк Нвк р-ну).

Кури х˙екайут / асфал’т р˙епайец’:а 1) ‘т. с., що горобци х˙екайут / асфал’т р˙епайец’:а 1’ (с. Трс Нвг р-ну; м. Гйв Гйв р-ну; м. Крв; с. Пдл Олв р-ну); 2) ‘говориться людині, яка спілкується на російській мові з сильним українським акцентом’ (м. Крв; с. Пдл Олв р-ну).

Кури хекайут / зеимл’а репайец’:а ‘т. с., що ﺍкури х˙екайут / асфал’т р˙епайец’:а 1’ (м. Крв).

Л’агати з кур˙ми ‘т. с., що  ﺍкури ноги помили / з ними л’іг’ (с. Млп Нвк р-ну; м. Ббр Ббр р-ну; с. Пдл Олв р-ну; м. Крв; с. Ктр Длн р-ну).

Лице йак кури покл’ували 1) ‘у маленьких шрамах, віспинках’ (смт В. Вск Млв р-ну); 2) ‘у прищах’ (смт Олв Олв р-ну).

Миткур’ам ноги ‘займатися безглуздою справою’ (с. Млп Нвк р-ну).

Страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1 комментарий

Комментарий от: олекса різників [Посетитель] Email
олекса різниківПані Олено!!! Дякую Вам за
дуже чудовий словничок Ваш.
Я набираю уже 10 літ Новий стислий кореневий словник. І оце надибав вашу працю. Спробую давати до свого словника. Якби я мав ваш емейл - то надіслав би кілька словогрон
Олекса Різників
24.07.2014 @ 16:10

Эта запись имеет 18 отзывов, ожидающих модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)