Матеріли до фразеологічного словника Кіровоградщини (орнітофразеологізми)
Олена ВІКТОРІНА (Кіровоград, Україна)

Пропонована праця продовжує цикл публікацій автора, присвячених дослідженню фразеологізмів степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя, які функціонують на території сучасної Кіровоградщини. У статті подано 150 орнітофразеологізмів з наявними фонетичними, морфологічними, лексичними дублетами, полісемією. Всі вони відсутні у “Словнику фразеологізмів української мови”. Охарактеризовано основні принципи структури лексикографічних статей.

The article continues the authors publications devoted to the steppe and adjacent proverbs of Dnipro-Buz’kiy interfluve that function at the present Kirovohrad territory. The material for the ‘Kirovohrad phraseological vocabulary’ was collected and systematized. 150 ornothophraselogisms with phonetic, morphologic, lexical doublets, polysemy were given in the article. The main structure principles of lexicographic articles were characterized.

Дослідження фразеології українських говірок є одним з найактуальніших завдань сучасної української діалектології. Вітчизняними мовознавцями частково зібрано і лексикографічно оформлено значну кількість матеріалу. Г. Аркушин і Г. Доброльожа досліджували фразеологію в поліських говірках (Аркушин та ін.; Доброльожа1; Доброльожа2 та ін.), Н. Вархол і А. Івченко – у лемківських Східної Словаччини (ВархІвч та ін.), В. Ужченко й Д. Ужченко – у східнослобожанських і степових Донбасу (ФСГД та ін.), В. Чабаненко – у нижньонаддніпрянських (Чабаненко та ін.) та ін.

Але в українській діалектології не так багато праць, де об’єктом дослідження виступають говірки Середнього Дніпро-Бузького межиріччя і суміжні (межі сучасної Кіровоградщини).

Насамперед слід назвати дослідників географічної термінології – Т. Громко, В. Лучика, Т. Поляруш [4 та ін.], (СНГТК). Авторський матеріал медичної та лікувально-магічної тематики також містить значну кількість фразеологізмів [3 та ін.], (Вікторіна1). Дослідженню безпосередньо цих мовних знаків присвячено останні авторські розвідки (Вікторіна2; Вікторіна3 та ін.).

Орнітофразеологізми українських говірок також були як об’єктом окремих досліджень, так і у складі зоофразеологізмів [2; 5; 6; 7 та ін.].

Страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9

1 комментарий

Комментарий от: олекса різників [Посетитель] Email
олекса різниківПані Олено!!! Дякую Вам за
дуже чудовий словничок Ваш.
Я набираю уже 10 літ Новий стислий кореневий словник. І оце надибав вашу працю. Спробую давати до свого словника. Якби я мав ваш емейл - то надіслав би кілька словогрон
Олекса Різників
24.07.2014 @ 16:10

Эта запись имеет 18 отзывов, ожидающих модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)