Діалектизми степових та суміжних говірок Дніпро-Бузького межиріччя

(на матеріалі говірок Кіровоградщини)

Збирання, характеристика і періодична публікація фактичних матеріалів лексичного складу різних найдрібніших територіальних говірок будь-якої мови становить одну з важливих умов розв’язання цілої низки теоретичних і практичних проблем мовознавства. Діалектна лексика – це цінний матеріал не лише для лінгвістів, а й для істориків, археологів, етнографів. Адже діалектизми можуть бути важливим допоміжним матеріалом при розв’язанні певних проблемних питань: шляхи колонізації краю; економічні, культурні, політичні зв’язки жителів регіону з жителями суміжних і дальніх територій. Матеріал розрахований на діалектологів, краєзнавців, істориків, учителів, аспірантів, магістрантів, студентів тощо.

Пропонована праця містить діалектизми степових та суміжних говірок Дніпро-Бузького межиріччя,  Матеріал зібрано автором у 2006–2012 рр.

Лексикографічна стаття має таку структуру: 1) діалектизм; 2) ремарка (за наявністю); 3) діалектизм, записаний у транскрипції; 4) семантика (при наявності декількох значень усі зафіксовано окремо з відповідною нумерацією і паспортизацією); 5) назва населеного пункту, де його зафіксовано; 5) якщо діалектизм зафіксовано у більшості досліджуваних населених пунктів, то замість їх переліку вказано ремарку “весь ареал”. У статтях з аналогічним значенням із метою уникнення повтору однакового матеріалу уведено систему посилань: у випадку повної синонімії значення вказано лише у тому діалектизмові, який за алфавітом зафіксовано першим, а в інших застосовано ремарку ‘т. с., що…’. До діалектизмів віднесено лексеми, які функціонують на території сучасної Кіровоградщини і не зафіксовані у Словнику української мови.

Страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7