Issue time13:27:00, от Кафедра Email 1716 просмотров
Рубрики: Матеріали до практичних занять

Шановні колеги! Хочу запропонувати Вашій увазі узагальнені матеріали у вигляді збірника напрацювань олександрійської міської творчої групи вчителів української мови та літератури «Диктант як один із найефективніших прийомів навчання грамотності».

Він містить зразки диктантів для учнів 5-11 класів на матеріалі творів письменників Кіровоградщини. Посібник розрахований на вчителів та учнів 5 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Ознайомитися з матеріалами можно за посиланням - файл у форматі  PDF

Словник діалектизмів у картинках (назви тварин)

Робота ознайомлює читачів з назвами тварин в діалектах української мови. Структура  навчально-практичного словника-довідника: візуальне зображення тварини, визначення зі «Словника української мови», діалектизми говірок України, ареали їхнього поширення. Використання матеріалу цього словника на уроках української мови і в позаурочній роботі сприятиме формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвитку учнів, патріотичному вихованню школярів.

Матеріал до «Словника…» підбирали з існуючих словників діалектів України методом суцільної вибірки (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 20).

Усі одиниці, залучені до опису, подано в алфавітному порядку. При їх записі й тлумаченні ми орієнтувався на «Словник української мови» (18).

Читать далее »

Issue time11:49:00, от Кафедра Email 671 просмотров
Рубрики: Без рубрики

Словник діалектизмів у картинках (назви рослин та їхніх частин)

У навчально-практичному словнику-довіднику подано діалектизми говірок України, їхнє візуальне зображення, ареали поширення. Використання матеріалу цього словника на уроках української мови і в позаурочній роботі сприятиме формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвитку учнів, патріотичному вихованню школярів.

Матеріал до «Словника…» підбирали з існуючих словників діалектів України методом суцільної вибірки (1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15; 16; 17; 20).

Усі одиниці, залучені до опису, подано в алфавітному порядку. При їх записі й тлумаченні в більшості випадків ми орієнтувався на «Словник української мови» (18).

Словникова стаття має таку структуру.

  1. Візуальне зображення об’єкта.
  2. Лексема, якою позначають об’єкт в літературній мові. ЇЇ лексичне значення.
  3. Лексеми та сталі сполуки, якими позначають об’єкт у говірках України.
  4. Говірки, в яких уживають зафіксовані одиниці.

Усі одиниці, які позначають один об’єкт, у межах однієї лексикографічної статті подано в алфавітному порядку.

Отже, використання матеріалу цього словника на уроках української мови і в позаурочній роботі сприятиме формуванню соціокультурної компетентності, загальнокультурному розвитку учнів, патріотичному вихованню школярів.

завантажити матеріал

Issue time12:27:00, от Кафедра Email 931 просмотров
Рубрики: Методичні матеріали

Використання місцевих топонімів на уроках української мови

На сучасному етапі розбудови України одне з найважливіших завдань освіти – залучення школярів до національної культури на основі рідної мови. У неперервному процесі розбудови демократичної громадянської держави Україна визначила пріоритетними чинниками виховання громадянина України.

Одне з головних завдань навчання української мови в освітній школі є «…формування в школярів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціяхі сферах спілкування, дотримуючись норм українського етикету…; формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів…» [3, с. 3]. Виробленню саме цих компетентностей і сприяє використання на уроках та в позаурочній роботі місцевих топонімів.

Пропонований матеріал призначено перш за все для учителів української мови і літератури. Однак його можуть використовувати і вчителі молодших класів на уроках української мови при вивчені таких тем: «Ознайомлення з апострофом», «Поділ слова на склади», «Уживання великої літери на початку речення, в іменах людей, кличках тварин, назвах міст, сіл» тощо.

Завантажити матеріал

Issue time11:46:00, от Кафедра Email 746 просмотров
Рубрики: Методичні матеріали

Особливості організації навчально-дослідницької діяльності дітей під час дослідження топонімії

В україністиці протягом останніх років часом активізувалося дослідження мікротопонімії. У цій галузі проведено ґрунтовні дослідження Г. Аркушиним, І. Желєзняк, Н. Лісняк, О. Михальчук, Т. Поляруш, Н. Сокіл, І. Чеховським та ін.

Гідронімію Кіровоградщини вивчали В. Лобода, В. Лучик. Офіційну мікротопонімію Кіровограда проаналізовано в роботах Р. Ляшенка. Мікротопонімії Східного Поділля присвячено низку праць О. Заінчковської та О. Василик. Назви вулиць і частин села Цибулевого Знам’янського району проаналізовано у статті О. Крижанівської. Однак ці праці не дають повного уявлення про мікротопонімію Кіровоградської області. Як зазначає О. Заінчковська, «власні географічні назви несуть у собі досить цікаву і важливу інформацію про історію місцевості народу, його побуту, традицій, господарства, про місцеві промисли, що ніде не засвідчено, адже мікротопоніми по суті здебільшого  не фіксуються в писемних джерелах, на картах» [1, с. 333].

Читать далее »

Коло наукових інтересів

Вікторіна Олена Миколаївна

Проблеми семантики діалектної і просторічної лексики та фразеології, діалектні особливості степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя (межі сучасної Кіровоградщини), українська лексикографія та фразеографія, методичні аспекти формування культури мовлення школярів.

Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Поиск

Статистика блогу

timso.koippo.kr.ua

tel:(0522)32-24-78
Powered by b2evolution