Issue time17:18:00, от Юрій Митрофаненко Email 1582 просмотров
Рубрики: Наукові статті

УДК 94 (477.63) «1919»

Ю. С. Митрофаненко

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

«ВІЛЬНЕ МІСТО»:

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МАХНОВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КАТЕРИНОСЛАВІ (ЛИСТОПАД 1919 Р.)

Розглянуто основні аспекти ідеології  анархізму у площині місцевого самоврядування та їх реалізацію під час перебування махновців  у Катеринославі в листопаді 1919 р.

This article is devoted to main aspects of the ideology of anarchism’s  local self-government and its realization at the time when the makhnovtsi were in Katerynoslav in November 1919

Проанализировано основные аспекты идеологии анархистского самоуправления и её реализацию во время пребывания махновцев в Катеринославе в ноябре 1919

Ключові слова:

анархізм, анархо-комунізм, анархо-синдикалізм, «вільні ради», «вільне місто».

Ключевые слова:

анархизм, анархо-коммунизм, анархо-синдикализм, «вольные советы», «вольный город»

The basic words:

anarchism, anarcho-comunism, anarcho-sindicalism, «vilni rady», «vilne misto»

Історія махновського самоврядування в містах одна з найменш досліджених сторінок історіографії цього напрямку українського повстанського руху. Акцент дослідників махновщини головним чином спрямовується на військово-політичні епізоди. Мета даної публікації – проаналізувати організаційні засади махновського самоврядування у Катеринославі в листопаді 1919 р.

До проблеми становлення безвладного суспільства була прикута увага теоретиків махновщини В. Воліна [3], П. Аршинова [1] та анархіста-практика Н. Махна [7]. Серед сучасних істориків даної тематики привертають увагу праці В. Чопа [11],  В. Іваненка [5], О. Тупиці [9], А. Бєлаша [2]. Аналізуючи теоретичні погляди анархістів на організацію самоврядування, дослідники подають деталі їх

______________________________________________________________

© Ю. С. Митрофаненко, 2009

 

практичного втілення у містах Придніпров’я – основної території махновського району. Історики О. Ігнатьєва [6], В. Єрмаков [4], В. Шубін [10] аналізують вплив різних напрямків ідеології анархізму ( анархо-комунізм та анархо-синдикалізм) на світогляд Н. Махна при реалізації проектів анархістського напрямку самоврядування в містах.

Н. Махно, селянин та анархо-комуніст, чудово розумів психологію своєї соціальної страти і зумів пристосувати її до ідеології анархо-комунізму. Це зробило його надзвичайно популярним як серед селянства, так і серед теоретиків анархізму. Ідея місцевого самоврядування у формі «вільних рад» знаходила відгук у селянства. Звична та менш складна, ніж в місті, система економічних відносин дозволила сформувати в сільській місцевості Подніпров’я доволі ефективний, як для умов військового часу, своєрідний варіант «ринкового соціалізму».

Однак лідер селянської революції та захисник його інтересів, не володів ментальністю міщанина та недостатньо, через брак ґрунтовної освіти, усвідомлював специфіку економічних відносин в місті, тому не мав чіткої програми, щодо організації самоврядування в містах. В. Чоп відзначив, що «батько» був змушений піти на союз з ідеологічними противниками: анархістами-синдикалістами  «аби зруйнувати однобокість своєї селянської революції» та за їх допомогою оволодіти містом» [11]. Анархо-синдикалісти погодилися на співпрацю та надали Н. Махно допомогу в організації професійних самоврядних союзів та профспілок. Проте концепція  організації анархічних порядків в містах визначалися самим «батьком» та його найближчими ідеологами-наставниками анархо-комуністами: П. Аршиновим та В. Воліним.

Читать далее »

Issue time08:11:00, от Юрій Митрофаненко Email 978 просмотров
Рубрики: Наукові статті

„Народне  повстання” єлисаветградців проти загону М.Никифорової(Марусі) –

історична основа повісті Ю.Яновського  «Байгород».

Несомненно, что город Елисаветград займёт в  будущей истории междуусобной войні особое, единственное и почётное место.

Голос Юга.-1918.-10 марта.

У 1927 році на сторінках журналу „Вапліте” було надруковано повість Ю.Яновського „Байгород”. ЇЇ історичною основою стали події, що відбувалися в Єлисаветграді в лютому 1918 року.

Юнацькі роки письменника співпали з буремним періодом епохи революцій 1917-1920 років. З 1909 до 1919 року Ю. Яновський мешкав в Єлисаветграді. До речі, будинок, в якому жив майбутній письменник зберігся до наших днів, про що нагадує меморіальна дошка .

Читать далее »

Issue time08:08:00, от Юрій Митрофаненко Email 1132 просмотров
Рубрики: Наукові статті

УДК 94 (477) „1918-1921”

Ю.Митрофаненко, Т.Цимлякова

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровський історичний музей

РОМАН САМОКИШИН( САМОКИШ) У РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ 1918-1919 РОКІВ НА КАТЕРИНОСЛАВШИНІ

Простежується діяльність Романа Самокишина(Самокиша) як  активного учасника українського визвольного руху на Катеринославщині у 1918-1919 рр. в  подіях Української національно-демократичної революції

Білими плямами в історії Української революції продовжують залишатися біографії її активних учасників зокрема повстанських отаманів. Як слушно зазначив автор багатьох історичних праць з історії української отаманщини

Р. Коваль для значної кількості професійних українських істориків вони залишаються «неісторичними», маловпливовими особистостями, і тому не вартими уваги висококваліфікованих науковців. Можливо... Проте чи варто краєзнавцям або молодим історикам обходити увагою подібні проблеми. До чого це призводить? Наприклад, у посібнику для вчителя з історії, який викладає історію України у 10-му класі, до речі цікавому і корисному виданні під редакцією І. Коляди та О. Рента, ви можете знайти біографічні довідки М. Щорса, В. Боженка, М. Григор’єва, Ю. Тютюнника та інших. Однак це все-таки більш-менш відомі діячі періоду визвольних змагань. До того ж далеко не всі з них були прихильниками української національної державності. В той же час багато хто з палких борців за УНР знову опинився поза увагою дослідників, а разом з ними і тих, хто лише починає вивчати нашу історію. Одним з таких є Роман Іванович Самокишин.

Читать далее »

Коло наукових інтересів

Митрофаненко Юрій Станіславович
Проблеми новітньої історії України, революційного періоду 1917 – 1920 рр. в Україні, регіональна історія, урбаністика, теорія та методика викладання історії.

Пошук

Статистика блогу

timso.koippo.kr.ua

tel:(0522)32-24-78
Powered by b2evolution