Issue time10:53:00, от Юрій Митрофаненко Email 1161 просмотров
Рубрики: Держстандарт

УДК 372.893: 37.017.93

ТРАДИЦІЇ ВИВЧЕННЯ КУРСІВ «ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ» НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Юрій Митрофаненко

На прикладі досвіду різних освітніх закладів Кіровоградської області, співпраці з громадськими організаціями, видавничої діяльності  розглянуто підходи до  викладання курсів духовно-морального спрямування на Кіровоградщині

Розвиток сучасних загальнолюдських цінностей України неможливий без відновлення поваги до норм релігійної моралі. Проте тривале перебування під впливом атеїстичного виховання, втрата внутрішнього морального закону в умовах демонтажу командно-адміністративної системи та слабкості демократичного громадянського суспільства призвели до падіння моральних цінностей громадян України. З метою подолання кризи гуманітарної аури нації, а також усвідомлюючи потужний виховний потенціал курсів духовно-морального спрямування, на Кіровоградщині разом із загальнодержавними курсами було запропоновано регіональні курси для розвитку душевності учнівської молоді. Метою статті є спроба аналізу досвіду викладання курсів духовно-морального спрямування в школах Кіровоградщини.

Страницы: 1 · 2

Issue time10:45:00, от Юрій Митрофаненко Email 1704 просмотров
Рубрики: Публіцистика

УДК 94 (477.65) «1917 - 1944»

УКРАЇНСЬКИЙ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКИЙ РУХ

НА КІРОВОГРАДЩИНІ 1918 – 1940 – і РР.

Юрій МИТРОФАНЕНКО (Кіровоград)

Проаналізовано розвиток українського антикомуністичного повстанського руху на території сучасної Кіровоградщини протягом 1917 – 1940-х рр.

Ключові слова: повстанство, отаманщина, селянські рухи, махновщина, григор’євщина, Вільне козацтво, ОУН

Проанализировано развитие украинского антикоммунистического движения на территории современной Кировоградщины 1917 – 1940 –х рр.

Ключевые слова: повстанчество, атаманщина, крестьянские движения, махновщина, григорьевщина, Вольное казачество, ОУН

Was analaysed different types of peasant movements in the territory of modern Kirovograd during the Ukrainian Revolution 1917 - 1920's

Keywords: insurgency, otamanschina, peasant movements Makhnovshchina, hryhor'yevschyna, Free Cossacks

Антибільшовицький збройний рух Опору на теренах Наддніпрянської України у 1920 – 30-х рр. був першою складовою частиною українського визвольного руху. Акції спротиву комуністичній владі не оминули землі сучасної Кіровоградщини (Єлисаветчини, Зінов’євщини у 1918 – 1939 рр.). Незважаючи на те, що проблематика повстанської боротьби на теренах області є доволі популярною серед краєзнавців, відсутні узагальнюючі праці, які стосуються національного повстанського руху на території сучасної Кіровоградської області. Розвідки авторів стосуються окремих періодів, переважно 20-х рр., тому це дослідження є першою спробою аналізу основних етапів цієї боротьби протягом 1918 – 1940 х рр.

Читать далее »

Issue time10:32:00, от Юрій Митрофаненко Email 1054 просмотров
Рубрики: Уроки

Тема уроку. «Народне повстання» 1918 року в Єлисаветграді – історична основа повісті Ю. Яновського «Байгород».

Цілі уроку:

- Виховувати інтерес до історії рідного краю

- Формувати почуття місцевого патріотизму

Очікувані результати. Після уроку учні зможуть:

- характеризувати історичні події на основі творів художньої літератури та історичних документів;

- визначити історичну достовірність подій повісті Ю. Яновського «Байгород»;

- характеризувати особливості літературного стилю письменника;

- застосовувати знання з історії на уроках літератури і навпаки;

- аналізувати художні твори та історичні документи

- навчитися співставляти дані з історичних джерел та художньої літератури

Страницы: 1 · 2

Issue time09:09:00, от Юрій Митрофаненко Email 3307 просмотров
Рубрики: Держстандарт

З 1 вересня 2013 р. вступає в силу новий державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Для ознайомлення з його вимогами радимо ознайомитися з його повним текстом на сайті вже Міністерства і науки. Нижче ж пропонується зміст змін до нового державного стандарту освітньої галузі суспільствознавство, а також поради для реалізації однієї з найбільш важливих компетентностей – аксіологічної, яка розглядається у міністерському варіанті фрагментарно.

Читать далее »

Issue time08:31:00, от Юрій Митрофаненко Email 910 просмотров
Рубрики: Наукові статті

Ю. МИТРОФАНЕНКО

вчитель історії Первозванівської ЗШ І-ІІІ ст.

УЗАКОНЕНИЯ 1881 ТА 1884 РР. ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОЦЕСИ ОСВОЄННЯ ТЕРИТОРІЇ КРАЮ У Д.П. ХІХ СТ.

«За останні 15 років у сільськогосподарському житті Херсонської губернії відбулися події величезної економічної  важливості. На підставі законів 1881, 1884 рр. відомство держмайна виокремило в Херсонскій губернії 120 тис. десятин казенної землі, на яких «водворилось» 75 тис. душ безземельних селян та міщан, 160 нових поселень на 120 тис. десятинах землі. Такого величезного збільшення площі селянського землеволодіння наша губернія не знала з часів знаменитої реформи 1861 р.» [1, с. 5].

Читать далее »

Коло наукових інтересів

Митрофаненко Юрій Станіславович
Проблеми новітньої історії України, революційного періоду 1917 – 1920 рр. в Україні, регіональна історія, урбаністика, теорія та методика викладання історії.

Пошук

Статистика блогу

timso.koippo.kr.ua

tel:(0522)32-24-78
Powered by b2evolution