Issue time12:14:00, от Кафедра Email 1539 просмотров
Рубрики: Наукові статті, Публіцистика

Протягом травня – липня 1920 р. Ю. Горліс-Горський (псевдонімі Юрія Городянина-Лісовського) – автор відомого роману «Холодний Яр» перебував у Єлисаветграді, щоправда під чужим ім’ям. Саме цей епізод його буремного життя буде розглянуто в статті.

Тривалий час єдиним джерелом інформації про перебування Ю. Горліса-Горського в Єлисаветграді був його знаменитий роман-спогад «Холодний Яр». Кілька глав цього роману «У катівні Єлисаветської ЧК», «Я хочу жити!» (розподіл на глави та їх назви  належать Роману Ковалю) присвячена цим подіям. Трагічним для Ю. Горліса-Горського, бо після вдалого нападу на Новомиргород настав «фатальний кінець успішної операції». Йдеться про напад на Новомиргород повстанського загону на чолі з Гнатом Зінкевичем, заступниками якого були автор і Андрій Чорнота, погоню за ними кінного полку Червоної армії, взяття декого з них, включно з автором і Зінкевичем, у полон, поневіряння у єлисаветградських тюрмах, насамкінець втечу автора й повернення до повстанців.

Читать далее »

Issue time11:44:00, от Кафедра Email 644 просмотров
Рубрики: Наукові статті

У статті проаналізовано особливості використання образу Кобзаря різними політичними силами в умовах революційного періоду 1917 - 1920 рр. на теренах України. Зокрема, наведено факти популярності образу Шевченка серед учасників різних концепцій українського державотворення, а також висвітлено їхні заходи щодо вшанування його пам'яті. Акцентовано увагу на популярності Шевченка як символу української національної ідеї.

Ключові слова: революція, Центральна рада, Гетьманат, Директорія, більшовики.

Читать далее »

Issue time14:11:00, от Юрій Митрофаненко Email 2005 просмотров
Рубрики: Наукові статті

Холодний Яр в історії Української революції 1917 - 1920-х рр.

Історія Холодного Яру (Холодноярської організації (республіки) – героїчна сторінка боротьби за незалежність України в 1917 – 1920 -х рр. Це був один з потужних повстанських центрів, створених місцевим селянством для захисту своїх життєвих інтересів та підтримки української державності. Саме УНР, бо мешканці Холодноярської організації, яку сам Юрій Горліс-Горський (автор роману «Холодний Яр») називав «республікою», вороже поставилися до режиму Скоропадського і брали участь у протигетьманському повстанні, яке й дало початок масовій організованій боротьбі на території Холодного Яру.

Читать далее »

Шановні колеги!

Пропоную до вашої уваги аналітику, статистику з аргументацією української Євроінтеграції.

Дякую за матеріали та презентацію Олександру Крамару!

Оригінал презентації

Issue time09:07:00, от Юрій Митрофаненко Email 861 просмотров
Рубрики: Наукові статті

УДК 94 (477) «1918 – 1920»

Ю. С. Митрофаненко

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

ФЕНОМЕН «МНОЖИННОЇ СУВЕРЕННОСТІ»РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ 1917 – 1920  рр. У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Визначено ставлення мешканців селянських республік до процесів українського державотворення,розглянуто співвідношення процесів соборництва та регіоналізму в умовах Української революції

Ключові слова: множинна суверенність, регіоналізм, селянська республіка

Определено отношение населения крестьянских республик к процессам украинской государственности, рассмотрено соотношение процессов соборности и регионализма в условиях Украинской революции

Ключевые слова: множественная суверенность, регионализм, крестьянская республіка

Y.S. MYTROFANENKO

PHENOMENON OF «MULTYPLY SOVEREIGNITY» OF REVOLUTIONAL PERIOD OF 1917 – 1920 IN THE CONTENT OF NATIONAL CREATION OF STATES PROCESSES

Annotation

The attitude of peasants' republics to the processes of Ukranian state creation is defined, correlation of sobornost' process and regionalism in conditions of Ukrainian revolution. The author conciders the reasons of appearing and peculiar features of similar original peasants organizations. The term «multiply sovereignity» is applied for definition of this integral part of revolutional period in Ukraine. The common features of Ukranian separatism and federalism phenomenon are analysed in the article. The self-organization for protection of Ukranian state power. The influence of political ideologies, outlook of their liders on civic position of their citizens of similar republic is defined.

___________________

Ю. С. Митрофаненко, 2014

Читать далее »

Коло наукових інтересів

Митрофаненко Юрій Станіславович
Проблеми новітньої історії України, революційного періоду 1917 – 1920 рр. в Україні, регіональна історія, урбаністика, теорія та методика викладання історії.

Пошук

Статистика блогу

timso.koippo.kr.ua

tel:(0522)32-24-78
Powered by b2evolution