Дякуємо всім учасникам конференції за активну й плідну співпрацю

Рекомендації
обласної науково-практичної Інтернет-конференції
«Інформаційно-комунікаційні технології навчання:
психолого-педагогічні аспекти реалізації»

Одним із актуальних питань нашого часу є інформатизація всіх сфер суспільного життя як одне з пріоритетних завдань розвинутого суспільства.

Важливим чинником цього процесу постає інформатизація освіти, використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі  та створення умов для подальшої безперервної якісної освіти.

Зважаючи на актуальність проблеми інформатизації освіти, підвищення рівня ІКТ-компетентності освітян регіону, рекомендувати:

Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського:

  • визначити стратегічно важливим напрямом своєї діяльності інформатизацію освіти;
  • створити управлінську вертикаль щодо використання ІКТ в навчальному процесі на рівні відділу освіти райдержадміністрації (міської ради) – обласного управління освіти і науки;
  • розпочати відповідну роботу з створення єдиного інформаційного простору області.

Методичним кабінетам (центрам) управлінь освіти, керівникам освітніх закладів усіх типів:

  • пропагувати повноцінне і професійне застосування національних здобутків та напрацювань методики використання ІКТ у викладанні шкільних дисциплін;
  • сприяти дообладнанню шкіл необхідними додатковими комп’ютерними класами з розрахунку 24 учні на 1 персональний комп’ютер;
  • сприяти виявленню і розвитку інноваційних ініціатив у організації використання ІКТ в регіоні;
  • забезпечити створення нормативно-документальної бази та відповідне фінансування вивчення, збереження і поширення перспективного педагогічного досвіду, ознайомлення з авторськими напрацюваннями вчителів регіону на всеукраїнському та регіональному рівнях;
  • сприяти практичній реалізації пропозицій вчителів щодо інформаційно-технологічного супроводу інноваційних процесів у освітній діяльності;
  • заохочувати фахове й методичне зростання вчителів та їх професійне самовиявлення у руслі сучасних модернізаційних процесів.