Програма обласної науково-практичної  
Інтернет-конференції

«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ тЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ»