CAMPUS.RU ЯК ЕФЕКТИВНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

У статті здійснюється аналіз одного з найбільш ефективних інструментів здійснення процесу дистанційного навчання в сучасній школі – соціальній мережі Campus.ru. Окреслюються переваги даного ресурсу та описується докладна методика його застосування.

Ключові слова: соціальна мережа Campus.ru, дистанційне навчання, мережевий проект, Інтернет.

У сучасній українській освіті існує тенденція до активного використання можливостей дистанційного навчання, ефективність якого обумовлена використанням найновіших інформаційних технологій, зокрема високошвидкісного Інтернету. Завдяки Інтернету ми маємо доступ до величезної кількості електронних ресурсів та соціальних мереж, на базі яких стає можливим ефективна реалізація дистанційного навчання. Про популярність цього методу навчання свідчить не тільки впровадження його на рівні законодавства України [1], а й активне застосування його технологій в умовах реального навчального процесу сучасної школи. На часі – розробка методів оптимізації використання зручних мережевих ресурсів, на зразок Campus.ru. Цим і замолена актуальність нашого дослідження.

У зв’язку з цим мета нашої статті – дослідити структуру соціальної мережі Campus.ru як одного з оптимальних ресурсів для проведення мережевого проекту в межах дистанційного навчання. Поставлена мета вимагає реалізації наступних завдань:

  • розглянути організаційний рівень Campus.ru;
  • описати можливості застосування даної соціальної мережі в процесі навчання.

Об’єктом нашого вивчення є власне зазначений ресурс, предметом – основні принципи роботи з ним.

Слушною для нас є заувага автора навчально-методичного посібника з дистанційного навчання, В.Кухаренка: «Комп’ютерні мережі стають ключовим засобом доставки навчальних матеріалів…» [2, c.40], адже завдяки інформаційним технологіям сучасна школа може отримати ряд переваг. Зокрема, ми маємо на увазі реалізацію особистісно-зорієнтованого підходу до навчання, що на практиці реалізується у можливості максимально зручно обрати для себе час роботи та місце відповідно до індивідуальних особливостей кожного учня. Також під час підготовки до мережевого проекту вчитель може враховувати рівень складності навчального матеріалу з метою його подальшої адаптації до рівня базових знань кожного учня. Це дає змогу учням виконувати завдання проекту відповідно до рівня їхньої підготовки з тієї чи іншої теми.

На відміну від величезної кількості соціальних мереж, Campus.ru є тим інструментом, за допомогою якого можна досить легко та швидко організувати та провести мережевий навчальний проект. Розглянемо докладно як це зробити на практиці.

 

Кожен користувач даного ресурсу може створити власний Кампус (див. Рис.2)

Плануючи проект, необхідно приділяти основну увагу не інформаційному наповненню, а організації спільної діяльності учнів та вчителя. Спілкування учасників проекту з його керівником здійснюється через коментарі до постів, коментарі до подій, розмови, особисті повідомлення учасників.

Для віртуального збереження дидактичних та методичних матеріалів, а також їхнього опрацювання, можна використовувати так званий Портфель (див. Рис. 3), в якому можна створювати свої папки і завантажувати до них необхідні для поширення навчання матеріали.

Важливу роль при організації мережевого навчання відіграє Планер (див. Рис. 4). З його допомогою можна розмістити оголошення, інформацію про учбові події та строки виконання завдань. Campus.ru надає Вам можливість щотижнево повторювати подію (наприклад, регулярний звіт про проходження проекту та ін.).
В свою чергу учні повинні слідкувати за подіями, розміщеними в планері, а також відмічати рекомендовані їм події функцією “Тоже пойду”/“Передумал”. За допомогою цього вчитель може слідкувати за ходом проекту та контролювати його.

Також учитель може контактувати з учасниками проекту за допомогою особистих  повідомлень.

Отже, проведений нами аналіз організаційної структури соціальної мережі Campus.ru засвідчує ефективність даного інструменту в процесі організації та здійснення дистанційного навчання. При цьому передбачається врахування специфіки особистісно-зорієнтованого підходу до навчання, що надає даному засобу не тільки технічні а й методичні переваги. Оскільки аналізований нами ресурс належить до категорії соціальних мереж, це забезпечує його доступність для максимального кола користувачів, що відповідає основним умовам здійснення процесу дистанційного навчання в сучасній школі.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2009 № 1231 “Про впровадження науково-педагогычного проекту “Дистанційне навчання учнів” [Електронний ресурс]. Доступ НТТР: http: //testportal.org.ua/dls

2. Кухаренко В.М. Дистанційне навчання. Енциклопедичне видання / Навчально-методичний посібник / В.М. Кухаренко. – К.: ТОВ Редакція «Комп’ютер», 2007. – 128 с.

2 комментариев

Комментарий от: Сергій Буртовий [Посетитель]
Сергій БуртовийПогоджуюсь з думкою автора.
Один з непоганих інтернет-ресурсів для організації дистанційного навчання. Особливо, якщо навчальний заклад не має можливості для інсталяції автономної, програмної системи дистанційної освіти,якою б, він керував самостійно.
Як платформа для дистанційного навчання, Campus має цілий ряд недоліків, а як інтерактивний, онлайновий інструмент для організації мережевих груп з подальшим спілкуванням,та спільним використанням різних навчальних матеріалів, цілком вдалий віріант.
12.04.2011 @ 16:16
Комментарий от: Тиненик Ірина Борисівна [Посетитель]
Тиненик Ірина БорисівнаДуже цікава стаття. Дякую.
13.04.2011 @ 16:26

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)