МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ MOODLE

Руководящей основой дидактики
пусть будет исследование и открытие метода,

при котором учащие меньше бы учили,
а учащиеся больше бы учились,
в школах было бы меньше шума, одурения, напрасного труда,
а больше радостей и основательного успеха.
Ян Амос Коменский

 

 

 

 

 

 

Анотація. Розглянуто можливості  організації дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах за допомогою системи модульного динамічного об’єктноорієнтованого середовища MOODLE.

Дистанційне навчання - новий засіб реалізації процесу навчання, в основу якого покладено використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, що дозволяють навчатись на відстані без безпосереднього, особистого контакту між викладачем і учнем. Дистанційне навчання - справжня інновація 21 століття, за визначенням це навчання на відстані, коли вчитель і учень розділені просторово. Навчання на відстані завжди привертало увагу як педагогів, так і учнів. Таке навчання може приймати різні форми залежно від організації і використаних технологій навчання.

В даний час поняття "дистанційне навчання"  має на увазі використання  дистанційних освітніх технологій  (ДОТ),  а точніше - навчання за допомогою Інтернету. Грамотне, раціональне поєднання сучасних дистанційних технологій і класичної системи навчання у шкільному навчанні дозволяє підвищити якість навчального матеріалу і значно посилити освітні ефекти. А використання різних дидактичних моделей уроків на основі проектування з застосуванням ДОТ дає можливість реалізувати диференційований підхід до учнів з різним рівнем готовності до навчання, а також з різними індивідуально-орієнтованими освітніми потребами. Навчання з використанням ДОТ передбачає велику частку самостійності при вивченні предмета. Учень сам вибирає темп і графік навчання, при появі труднощів може зв'язатися з викладачем, проконсультуватися, поставити запитання по електронній пошті або у форумі середовища ДО. Його знання оцінюються автоматично в режимі on-line, контроль здійснюється детально і постійно. Такий підхід підвищує ефективність навчання, виробляючи в школярів уміння займатися самостійно і отримувати навички самоосвіти, що дуже важливо для подальшої освіти.

На  сьогоднішній  день існує велика кількість чудових прикладів систем для організації дистанційного навчання.  Найбільш популярніші з них Moodle, Blackboard , WebCt,  Microsoft Learning Gateway та багато інших. Кожна з цих програм має своє призначення і займає певну нішу в системі дистанційної освіти.  Серед безкоштовних найбільш активно навчальними закладами використовуються система  Moodle.

Система Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment - модульне динамічне об’єктноорієнтоване середовище для навчання)  є програмним комплексом для організації дистанційного навчання в мережі Internet. Moodle розповсюджується безкоштовно як Open Source-проект, за ліцензією GNU GPL (іншими словами: Вам дозволяється копіювати, використовувати й змінювати програмний код). Для організації дистанційного навчання в школі, система MOODLE, на сьогоднішній день, одна з найоптимальніших. MOODLE – це відкрита система з ліцензією, яка передбачає безоплатне використання та можливість подальшої зміни програмного коду.  Безкоштовність системи дозволяє, без винятку, всім школам  почати впровадження системи дистанційного навчання вже, сьогодні. Крім того, середовище для дистанційного навчання можна використовувати на безплатних операційних системах(наприклад Linux) .

Хоча система MOODLE й розповсюджується безкоштовно, як Open Source-проект, але вона повністю задовольняє всім вимогам, що висувають до комп’ютеризованих середовищ для дистанційного навчання:

функціональність - наявність набору функцій різного рівня, (форуми, чати, аналіз активності учнів, управління курсами та навчальними групами тощо);
надійність - зручність адміністрування та управління навчанням, простота оновлення контенту на базі існуючих шаблонів, захист користувачів від зовнішніх дій тощо;
стабільність - висока міра стійкості роботи системи стосовно різних режимів роботи та активності користувачів;
вартість - сама система безкоштовна, витрати на її впровадження, розробку курсів і супровід - мінімальні;
відсутність обмежень за кількістю ліцензій на слухачів (студентів);
наявність вбудованих засобів розробки та редагування навчального контента, інтеграції різноманітних освітніх матеріалів різного призначення;
підтримка міжнародного стандарту SCORM - основи обміну електронними курсами, забезпечує перенесення ресурсів в інші системи;
система перевірки та оцінки знань слухачів в режимі он-лайн (тести, завдання, контроль активності на форумах;
зручність та простота використання та навігації - інтуїтивно зрозуміла технологія навчання (можливість легко знайти меню допомоги, простота переходу від одного розділу до іншого і спілкуватися з інструктором тощо;
модульність – наявність в навчальних курсах набору блоків матеріалу, які можуть бути використані в інших курсах.

Програмна архітектура системи вдало продумана, а за рахунок окремих модулів, які легко інтегруються з програмним ядром, значно розширюється й функціональність системи. У базі модулів і розширень Moodle представлено більш ніж 360 модулів,  стандартних і додаткових.

Стандартними модулями є :

  • ресурс;
  • форум;
  • завдання;
  • тести;
  • лекції;
  • глосарій;
  • wiki,
  • бази даних,
  • чати,
  • семінари та ін.

Найбільш цікавими з додаткових модулів є доповнення OpenID, Podcast activity for Moodle, OpenMeetings (додаток для проведення відео і аудіо-конференцій),  різні модулі для запису голосових відповідей і публікації їх як відповіді на завдання, модуль аутентифікації Google Apps, Google Apps for Moodle, фільтр «Прихований текст», індивідуальний навчальний план учня, Moodle for Mobiles, модуль створення ресурсів для спільного доступу, модуль для управління проектами та ін.

Як і в більшості інших систем дистанційної освіти, навчальна інформація структурована окремими курсами. У кожного курсу є автори (ті, хто наповнюють курс навчальною інформацією) та  тьютори (ті, які навчають учнів та оцінюють їх знання). У Moodle існують п'ять основних типів користувачів,  або 5 основних ролей (починаючи з версії Moodle 1.7, введено поняття "Роль").  Це адміністратори, автори курсів, викладачі, студенти/учні, та гості. Кожен з них має певні права на доступ в залежності від контексту. Кількість ролей їхні права можуть бути змінені в залежності від потреб курсу.

Спільнота користувачів MOODLE швидко збільшується. Вже на сьогодні зареєстровано близько 2000 сайтів, що активно використовують цю систему. Інтерфейс і документацію до середовища перекладено на більше ніж 40 мов (в тому числі і на українську). Відкритий код та велика кількість реальних користувачів є запорукою безпеки системи та її стабільного розвитку. Таким чином, середовище для дистанційного навчання MOODLE є оптимальним вибором для створення нових можливостей у навчанні.

Використані джерела

1.  Центр информационных технологий http: //www.tgl.net.ru/ 
2.  Перспективи використання Модульного об’єктноорієнтованого середовища для активного навчання (MOODLE) http: //moodle.ukma.kiev.ua/mod/forum/discuss.php?d=27
3.  Система управления онлайн-курсами Moodle http: //lvee.org/ru/articles/34
4.  Сайт сообщества разработчиков системы - www. moodle.org 
5.  Moodle - вільна безкоштовна система управління навчанням http: //univector.net/node/415

 

 

 

 

 

3 комментариев

Комментарий от: Інна Лівицька [Посетитель]
Інна ЛівицькаЦікава публікація з огляду на освітні можливості використання Мудл, а вони дійсно вражають. З власного досвіду використання погоджуюсь з думкою автора щодо зручності та адаптованості цього середовища до різних вікових та індивідуальних особливостей учнів, що надає гнучкості цьому інтернет ресурсу та є запорукою його ефективності.
Бажаю подальших успіхів у цьому напрямку та, в перспективі,створення курсів кафедри з використанням віртуального середовища.
12.04.2011 @ 19:51
Артур ЧастаковДійсно, на сьогодні Moodle є найкращим рішенням для забезпечення дистанційного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.
12.04.2011 @ 20:44
Комментарий от: Ірина Небеленчук [Посетитель]
Ірина НебеленчукДійсно, можливості зазначеної системи заслуговують на увагу. Доцільність їх може бути використана в системі загальноосвітніх навчальних закладів.
13.04.2011 @ 11:49

Эта запись имеет 2 отзывов, ожидающих модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)