СПОСОБИ ТА НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ В ОСВІТІ

Анотація: в статті оглядово розкриваються теоретичні аспекти інформаційно-комунікаційних технологій, способи та напрямки використання інформаційно-комунікаційних технологій, перераховані деякі недоліки використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформаційно-комунікаційні технології або ІКТ — технології, пов'язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформації. Цей широко вживаний термін включає в себе всі технології, що використовуються для спілкування та роботи з інформацією.

Інформаційно-комунікативна компетентність – це система загальних умінь практично працювати з інформацією і передавати її іншим, що є основним пріоритетом сучасної освіти.

Так як інформаційно-комунікаційні технології – це всілякі способи й методи обміну знаннями, фактами, правилами, тому будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, тому що  основу технологічного процесу навчання складає отримання та перетворення інформації.

Сьогодні ми все більше відчуваємо вплив на людину медіа-технологій, тому сьогодні часто звужують поняття  ІКТ до комп’ютерних технологій. Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процес підготовки та передачі інформації учневі за допомогою комп’ютера. Проте, вчитель, використовуючи ІКТ, не повинен забувати, що комп’ютер не замінює вчителя, а лише доповнює його.

Останнім часом в школах почали з’являтися інтерактивні дошки з мультимедійними проекторами. Урок з використанням мультимедіа – мультимедійний урок. Мультимедійні засоби навчання є доволі перспективним та високоефективним інструментом, який дозволяє вчителеві надавати масиви інформації в більшому обсязі, ніж традиційні джерела інформації, наочно в інтегрованому виді використовувати не тільки текст, діаграми, графіки, але й звук, анімацію, відео.

Можна виділити 3 основних способи (підходи) використання мультимедійних засобів:

  1. Ілюстративний (традиційний): вдало підібраний ряд картинок супроводжує розповідь вчителя. Спочатку учні уважно слідкують за зміною малюнків, часто при цьому «забуваючи» сприймати інформацію. З часом наступає звикання й сприйняття притупляється.
  2. Схематичний (шаталовський): в основу покладено конструювання опорних конспектів або структуровано поданих таблиць, схем, діаграм. За допомогою мультимедіа побудовані схеми стають більш наочними, яскравими, доповнюються елементами, які рухаються.
  3. Інтерактивний: поєднує в собі ілюстративний і схематичний підходи.

За висновками методистів, які досліджують ІКТ,  використання мультимедіа не привносить в педагогічну стратегію нічого принципово нового. Вибір її визначається індивідуальними особливостями, вподобаннями, кваліфікацією вчителя та його вмінням працювати з мультимедіа. Вчитель працює так, як і раніше, проте можливості його розширюються. Отже, мультимедійний урок – це урок, який більш озброєний технічно.

Серед основних напрямків використання ІКТ можна виділити такі:

1)     При викладанні нового матеріалу – візуалізація знань;

2)     Проведення віртуальних лабораторних робіт з використанням навчальних програм;

3)     Закріплення вивченого – тренінги, навчальні практичні роботи, лабораторні роботи;

4)     Система контролю й перевірки - тестування з оцінюванням, контролюючі програми;

5)     Самостійна навчальна робота учнів – навчальні програми зразка «Репетитор», енциклопедії, розвиваючі програми;

6)     Проведення інтегрованих уроків за методом проектів;

7)     Тренування конкретних здібностей учнів (увага, пам’ять, мислення).

Поки що найчастіше ми використовуємо можливості електронної презентації. Серед найбільш ефективних прийомів використання презентацій на уроках можна зазначити такі:

1)     При вивченні нового матеріалу ;

2)     При проведенні усних вправ – дає можливість оперативно пред’являти завдання й корегувати їх виконання;

3)     Під час перевірки фронтальних самостійних робіт – разом з усним і візуальний контроль результатів;

4)     Під час перевірки домашніх робіт (аналогічно сам. роб.);

5)     Під час розв’язування задач навчального характеру – допомагає виконати рисунок, скласти план розв’язування, контролювати проміжні й остаточні результати самостійної роботи за складеним планом.

Отже, комп’ютер у школі являє собою потужну інформаційну підтримку вчителеві в організації навчального процесу, підвищує якість та ефективність навчальних методик.

Але існують і недоліки використання ІКТ:

1)     У багатьох вчителів, учнів немає домашнього комп’ютера;

2)     На підготовку мультимедійного уроку витрачається більше часу, ніж на підготовку традиційного уроку;

3)     Недостатня комп’ютерна грамотність вчителів;

4)     Складно інтегрувати використання комп’ютера учнями в поурочну структуру занять;

Існує вірогідність, що із захоплення використання ІКТ на уроках, вчитель перейде від розвивального навчання до наглядно-ілюстративних методик.

6 комментариев

Маргарита КалюжнаШановна Поліна Валентинівна, Ви зазначили, що "Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процес підготовки та передачі інформації учневі за допомогою комп’ютера." Тобто учень є споживачем, а не дослідником?
12.04.2011 @ 22:46
Комментарий от: Григорій Громко [Посетитель] Email
Григорій ГромкоВиступ містить деякі суперечливі моменти - не може бути "недоліком використання ІКТ" "недостатня комп’ютерна грамотність учителя", це лише один з факторів які унеможливлюють використання ІКТ. Разом з тим хотілося б дізнатися про практичні здобутки.
12.04.2011 @ 23:08
Комментарий от: Олег Зеленяк [Посетитель]
Олег ЗеленякІснує вірогідність, що із захоплення використання ІКТ на уроках, вчитель перейде від розвивального навчання до наглядно-ілюстративних методик.
Так, дійсно, це дуже важливо. Освітні новації мають бути консервативними (до певної міри).
Л.С. Виготський пише, що система навчання, яка базується виключно на наочності, і виключає з викладання все, що пов’язане з абстрактним мисленням, не лише не допомагає дитині подолати свій природний недолік, але ще й закріплює цей недолік, привчаючи виключно до наочного мислення і заглушує в ньому ті слабі початки абстракного мислення, які все ж є у такої дитини.
13.04.2011 @ 11:11
Комментарий от: Поліна Кудря [Посетитель] Email
Поліна КудряШановна Маргарито, я вважаю, що, навіть досліджуючи певну тему за допомогою ПК, учень отримує інформацію, тобто певним чином вона учневі передається.
13.04.2011 @ 16:53
Комментарий от: Поліна Кудря [Посетитель] Email
Поліна КудряШановний Григорію, думаю, що "недостатня комп’ютерна грамотність учителя" - це не її відсутність, а тому все ж таки можливість використання вчителем, навіть за наявності невеличких вмінь коритуватися ПК, примітивних презентацій, відео-матеріалу все ж таки існує. Інша справа в якості такої роботи...
Моїми практичними здобутками є розробки уроків з використанням комп`ютерних технологій з курсу математики 5 кл, презентації, тести з курсу інформаційних технологій.
13.04.2011 @ 16:59
Комментарий от: Поліна Кудря [Посетитель]
Поліна КудряПане Олеже, дякую за підтримку. На жаль, я часто стикаюся з тим, що ІКТ використовують здебільшо для демонстрації відеоматеріалу майже весь урок. "А поговорить?..."
13.04.2011 @ 17:01

Эта запись имеет 2 отзывов, ожидающих модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)