МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ

В своїй практичній діяльності я йшла різними шляхами: використовувала різні методи, технології, як традиційні, перевірені часом, так і новітні. На мою думку, одним з  ефективних засобів розвитку пізнавальної активності школярів є метод проектів. Адже саме метод проектів містить у собі сукупність дослідницьких, пошукових,  проблемних,  творчих підходів, сприяє творчому розвитку учнів, готує їх до вирішення  проблемних ситуацій в повсякденному житті.

Тому для реалізації в навчально – виховному процесі цього методу  необхідно використовувати власну зацікавленість дітей у знаннях і вчити , де  і як отримані знання можна застосовувати у реальному житті.

Ця робота не може бути односторонньою, для її розв’язання потрібен глибокий підхід. Тому, перш за все, я ретельно ознайомилась з теоретичним матеріалом з даної теми, з досвідом використання методу іншими педагогами. Потім виділила основні форми реалізації  проблеми над якою я працюю: ”Використання методу проектів для розвитку творчої активності та самостійності учнів”,    які б дали найефективніші результати в навчально-виховному процесі.

Неможливо визначити, яка з цих форм важливіша та вагоміша. Я думаю, що лише в їх розумному поєднанні можна досягти успіху.

Найчастіше дану методику використовую на уроках. Адже вона сприяє:

 • використанню колективних, групових способів роботи;
 • зацікавленості  учнів навчальним матеріалом, який опановується в ігровій формі;
 • творчій спрямованості уроків;
 • активізації пізнавальної діяльності;
 • партнерській творчій взаємодії: учень-колектив-учитель;
 • нестандартним підходам до оцінювання;
 • вмінню на практиці використовувати отримані знання.

Ще починаючи з першого класу вчу учнів працювати в групі, виконувати колективні завдання, які потребують творчої взаємодії, використання додаткової літератури, вміння висловлювати та доводити власну думку, прислухатися до доказів своїх товаришів. Для використання на уроках, на мою думку, найбільш придатні такі проекти:

 • дослідницькі проекти виконуються за структурою наукового дослідження;
 • творчі проекти не мають певної структури оформлення;
 • у рольових, ігрових проектах структура тільки намічається і залишається відкритою до завершення роботи. Учасники беруть на себе певні ролі. Це можуть бути літературні персонажі або вигадані герої, які імітують соціальні, ділові відносини, що ускладнюються тими ситуаціями, які вигадують учасники проекту. Ступінь творчості тут дуже високий, але провідним видом залишається рольова або ігрова діяльність.
 • інформаційні проекти спрямовані на збір даних про якийсь об’єкт чи явище, передбачають ознайомлення учасників з інформацією, її аналізом, узагальненням фактів, призначених для широкої аудиторії.
 • практичні проекти відрізняє чітко визначений із самого початку результат діяльності їх учасників, потребують чітко визначеної структури та розподілу доручень.

Щоб навчити малюків такому виду діяльності використовую на уроках „міні - проекти”.

Наприклад. Підсумковий урок. Прикметник як частина мови.

Cудовий процес по звинуваченню Зими.

- Для того, щоб вияснити чому ж така прикрість  сталася, що Осінь не помітила, як підкралася Зима, давайте намалюємо словесні портрети пізньої осені та  зимового, січневого дня нинішньої зими.

 • Робота в групах.

а) повторення особливостей текстів-описів, розповідей, міркувань. Вирішити, який саме текст буде складено для опису. Чому?

б) складання творів  – описів:

-                      1 група - пізньої осені;

-                      2 група – справжньої  зими

-                      3 група – твір – міркування «Ображена осінь».

в) презентації робіт.

Реалізація  методу проектів на практиці обов’язково веде до зміни позиції вчителя із носія готових знань він перетворюється в організатора пізнавальної діяльності. Змінюється також і психологічний клімат у класі, тому що мені потрібно  переорієнтовувати репродуктивну навчальну діяльність учнів на різноманітні види самостійної діяльності: дослідницьку, пошукову, творчу.

Довгострокові проекти потребують більше часу на виконання. Ще на початку навчального року чи теми учні з запропонованого переліку диференційовано вибирають тему майбутньої роботи, відповідно своїм знанням та вмінням.   (Додаток 2) Вибір тематики дослідження може бути різним. В одних випадках я визначаю тематику з урахуванням навчальної ситуації з конкретного предмета, в інших, особливо в проектах для позаурочної діяльності, тематика пропонується самими учнями і цілком відповідає їхнім інтересам. Прагну до того, щоб теми проектів відображали необхідність вирішення практичних задач, актуальних для повсякденного життя, що потребують від учнів знань з різних предметів, творчого мислення, дослідницьких навичок. Наприклад:

 • складання збірки ребусів;
 • створення збірки скоромовок;
 • акція „створимо класну бібліотечку”;
 • спроба пера;
 • моє слово про Україну.

Але до виконання проектів ставлю певні вимоги, які учні намагаються виконувати:

 • формулювання значущої в дослідницькому розумінні проблеми, вирішення якої потребує інтегрованого знання, дослідницького пошуку;
 • практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів;
 • самостійна ( індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів;
 • структуризація частин проекту, визначення результатів окремих етапів;
 • використання дослідницьких методів, певна послідовність дій, обговорення методів дослідження, способів оформлення кінцевих результатів, збір та систематизація отриманих даних, підбиття підсумків, оформлення результатів, їхня презентація, висновки;
 • можливість використання отриманих результатів на практиці, в повсякденному житті.

Час виконання може бути різний, в залежності від обсягу та складності теми проекту. Під час виконання, діти консультуються з учителем, викладачами – предметниками, відвідують бібліотеку, опрацьовують різноманітну додаткову літературу, використовують комп’ютер. Основним етапом є проведення певного дослідження, творчого опрацювання матеріалу. І лише потім відбувається захист, презентація роботи. Учні коротко висвітлюють тему роботи, знайомлять з виконаними малюнками, виробами. Розповідають, де дані результати можна використати  на практиці, в повсякденному житті. Слухачі задають запитання, адже теж заздалегідь готуються до презентації. Оцінюється не лише виконаний проект, а й  оригінальність та нестандартність запитань, обізнаність з теми. Свої роботи учні оформляють у вигляді рефератів, газет, буклетів, комп’ютерних презентацій.

Оцінюючи свою роботу, я думаю: багато зроблено але ще більше попереду. Як говорив А.Дістервег: «…Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю, пройматися й надихатися силами, що пробудилися в ній».

11 комментариев

Комментарий от: Олена Галіба [Посетитель]
Олена ГалібаМетод проектів у навчальній діяльності, особливо у початковій ланці, використовуєте тільки Ви чи й інші вчителі Вашої школи? Наприклад, у нашій школі цей метод використовую лише я не тільки на уроках, а і в позакласній роботі. Інші вчителі неначе бояться цього слова "проект". Хоча дітям це цікаво, навіть молодші надзвичайно серйозно підходять до роботи в проекті. Можливо, підкажете, як мотивувати вчителів до використання ІКТ?
12.04.2011 @ 12:43
Маргарита КалюжнаШановна Людмила Григорівна, на Ваш погляд, метод проектів - частина інформаційно-комунікативних технологій, чи навпаки?
12.04.2011 @ 22:26
Комментарий от: Григорій Громко [Посетитель]
Григорій ГромкоДискутувати щодо доцільності використання методу проектів і взагалі проектних технологій можна довго.Запропонований підхід, особливо у вигляді довгострокових проектів, найкраще реалізувати для учнів основної школи. Реалізація таких проектів у початковій школі (4-3 класи) передбачає постійну роботу вчителя-класовода, оскільки більшість учнів ще не мають достатніх навичок самостійної роботи з різними джерелами інформації. Є проблемою також формування груп, оскільки вони не можуть бути досить великими.
Також цікавить як використовується у цьому плані ІКТ
12.04.2011 @ 23:21
Комментарий от: Ірина Небеленчук [Посетитель]
Ірина НебеленчукМетод проектів дуже важливий у навчальному процесі. Однак недоцільним є його застосування в початковій ланці. До того ж я не побачила розкриття сутності самого методу. Метод проектів потребує доволі глибинної підготовки. Діти початкової ланки не володіють відповідними навичками складання проектів. Прийом судового засідання є недоцільним згідно методики викладання предметів не тільки у початковій ланці, в основній школі, та й взагалі не розкриває сутності методу проектів.
13.04.2011 @ 12:14
Комментарий от: Богуцька Оксана [Посетитель]
Богуцька ОксанаНа мою думку, метод проектів є досить ефективним, оскільки він передбачає не тільки розробку проекту, а й його захист, що вчить учнів з одногу боку висловлювати свої думки, а з іншого захищати свою точку зору.
13.04.2011 @ 12:59
Комментарий от: Ірина Бондар [Посетитель]
Ірина БондарЯ погоджуюсь з Вами у використанні проектів. Від себе хочу додати: використання проектів буде лише тоді ефективним, коли вчитель ретельно продумає всі кроки виконання його учнями, і наперед буде знати результат проекту. У своїй практиці я використовувала метод проектів лише один раз. У 9а класі на тему: "Якою повинна бути сучасна людина?". Учнів поділила на групи, кожна з яких досліджувала різні питання. Одне з них: "В чому полянає здоровий спосіб життя" (презентація) і провели анкетування серед учнів класу. Результати опрацьовували в Excel, будували діаграми, і на основі цього теж стоврили презентацію з висновками та порадами. За таким планом працювала кожна група. В кінці уроку підбили підсумки. Дітям така форма роботи дуже сподобалась.
13.04.2011 @ 13:03
Комментарий от: Олена Галіба [Посетитель]
Олена ГалібаЗгодна, що метод проектів потребує великої підготовки і ретельного передбачення кожного кроку учнів з боку вчителя. Проте, це стимулює дітей до самостійного прийняття рішень, пошуку інформації та глибоко її аналізу. Сучасні діти уже в початкових класах вміють користуватися комп'ютером, знаходити потрібну інформацію та опрацьовувати її. Вчителю необхідно лише керувати діями учнів та спрямовувати їх діяльність у потрібне русло.
13.04.2011 @ 15:12
Комментарий от: Олена Галіба [Посетитель]
Олена ГалібаЗгодна, що метод проектів потребує великої підготовки і ретельного передбачення кожного кроку учнів з боку вчителя. Проте, це стимулює дітей до самостійного прийняття рішень, пошуку інформації та глибоко її аналізу. Сучасні діти уже в початкових класах вміють користуватися комп'ютером, знаходити потрібну інформацію та опрацьовувати її. Вчителю необхідно лише керувати діями учнів та спрямовувати їх діяльність у потрібне русло.
13.04.2011 @ 15:13
Комментарий от: Поліна Кудря [Посетитель] Email
Поліна КудряМетод проектів - дуже перспективний напрямок в нвчанні, як на мене. А чи використовеєте Ви інтегровані проекти (з інформаційними технологіями)?
13.04.2011 @ 16:02
Комментарий от: Олена Мироненко [Посетитель]
Олена МироненкоШановна Людмило Георгіївно! Я повністю погоджуюсь щодо ефективності використання методу проектів, але Ваш приклад вважаю невдалий, бачу тільки роботу в групах...
Від себе додам: проект включає ряд етапів - мотивація,дослідження,збір інформації, практична спрямованість, висновки. На всіх етапах використовую ІКТ.
13.04.2011 @ 19:26
Комментарий от: Віта Компанієць [Посетитель]
Віта КомпанієцьМетод проектів є досить цікавим на тільки для дітей,а і для дорослих. Але на мою думку він є складним для початкових класів,він підходить більше для старших класі. Початківці не зрозуміють всієї важливості певного проекту,не використають потрібної літератури,це для них важко!Але і є позитивна сторона:учні працюють у колективі,відчувають себе членом команди і є відповідальними за певну роботу.Щоб проект був вдалий і цікавий не менш важливо вибрати і тему самого проекту.
25.03.2014 @ 17:24

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)