ЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

У даній роботі я висвітлила свою думку про значення використання електронних дидактичних засобів навчання вчителями предметниками.

За допомогою комп'ютера як засобу навчання можна реалізувати програмоване і проблемне навчання. Його використовують для навчального моделювання науково-технічних об'єктів і процесів. Використання комп'ютера в процесі навчання сприяє також підвищенню інтересу і загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу; активізації навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації, змаганню учнів з машиною та самих із собою, прагненню отримати вищу оцінку; індивідуалізації навчання — кожен працює в режимі, який його задовольняє; розширенню інформаційного і тестового «репертуарів», доступу учнів до «банків інформації», можливості оперативно отримувати необхідні дані в достатньому обсязі; об'єктивності перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

Водночас педагоги повинні враховувати й негативні моменти. Передусім робота з комп'ютером швидко стомлює учнів, може погано впливати на зір або навіть призводити до розладу нервової системи. Комп'ютеризоване навчання не розвиває здатності учнів чітко й образно висловлювати свої думки, істотно обмежує можливості усного мовлення, формуючи логіку мислення на шкоду збагаченню емоційної сфери. В умовах автоматизованого навчання швидко формуються егоїстичні нахили людини, загострюється індивідуалізм, розширюється конкурентність, сповільнюється виховання колективізму, взаємодопомоги. Здебільшого інтерес до програми з обмеженою інформативністю швидко згасає. Оскільки діалог з машиною синтаксично збіднений, учень нерідко почувається «дурнішим» за комп'ютер, що згодом може стати причиною стійкого негативізму до машини.

Дидактичними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій є:

-    індивідуалізація навчального процесу

-    високий ступінь наочності під час вивчення нової теми з будь-якого предмету;

-    пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет, сканування фото з журналів, книг тощо);

-    можливість моделювання природних процесів та явищ;

-    організація групової роботи;

-    забезпечення зворотнього зв’язку у процесі навчання;

-    контроль та перевірка знань з навчального предмету;

У процесі навчання вибір способів використання ІКТ залежить від поставлених учителем дидактичних завдань. Комп’ютери у навчанні варто використовувати лише тоді, коли вони забезпечують здобуття знань учнями, які неможливо або достатньо складно отримати за умови використання традиційного навчання. Дуже важливо навчальний процес організувати таким чином, щоб учень розумів, що завдання вирішує він, а не машина, що лише він несе відповідальність за наслідки прийнятого рішення. Школярі втрачають інтерес до роботи, якщо результати їхньої праці не реалізуються в подальшому, тому необхідно використовувати виконану роботу на уроках у процесі створенні програмних продуктів або при розробленні методичних матеріалів.

Найбільш цінними у навчальному процесі можуть бути програмні засоби, які надають учню свободу вибору під час вивчення навчального матеріалу раціонального рівня складності, самостійного визначення форми допомоги за умови виникнення утруднень.

Вирішальне слово на уроках, де застосовуються мультимедійні навчальні програми, все ж за вчителем. Тільки він, ураховуючи зміст супроводу, визначає дидактичні можливості, методичні особливості поєднання власного слова з наочно-словесним змістом програми, можливі методичні варіанти  оптимального використання мультимедійних засобів у певних навчальних   ситуаціях під час розв'язання різноманітних пізнавальних завдань.[1]

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше викладачам важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальних запитів кожного учня.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.[2]

 

Сьогодні дуже важливо навчити учня працювати з інформацією (знаходити, опрацьовувати, подавати тощо). Якщо вчителі-предметники використовують на своїх уроках презентації для пояснення нового матеріалу, то учень бачить зразок оформлення й подання інформації у різних стилях. На основі побаченого й усвідомленого у дитини виробляється власний смак стилю, вона знатиме як виступати. А для набуття практики, потрібно впроваджувати самостійно-пошукову діяльність учнів, тобто, задавати різні завдання на пошук інформації, оформлення її у вигляді презентації, подання у вигляді захисту своєї роботи. Цим самим, ми навчаємо учнів правильно, грамотно, цікаво говорити, висловлювати свої думки та захищати їх.

Взагалі, комп’ютерні презентації можна використовувати на будь-якому етапі уроку:

-    актуалізація опорних знань (на слайдах можуть з’являтися незакінчені речення, схеми, рівняння, вирази з помилками і т.д.);

-    подання нової теми;

-    закріплення знань з нової теми (на слайдах можуть бути різні завдання)

Якщо вчителі-предметники використовують різні дидактичні засоби навчання, виготовленні у програмі Word, Publisher (картки, схеми, опорні конспекти тощо), то учень розширює свої знання про можливості даної програми, він бачить різний стиль оформлення і подання інформації. Якщо поставити перед учнем завдання: «оформити будь-яку тему у вигляді схеми, плакату, брошури, бюлетеня», то учень буде знати суть поставленого завдання і як його розв’язати на основі вчительського досвіду.

Електронні дидактичні засоби, виготовленні у програмі Excel (Заготовки різних таблиць), посідають важливе місце у формуванні в учнів об’єктивної оцінки певного явища. Наприклад, учні в готову таблицю вносять числову (статистичну) інформацію, яку знаходять у підручнику за вказівкою вчителя і будують діаграми, графіки. На основі цього роблять свої висновки, рекомендації.

Якщо учень буде працювати з комп’ютером за вказівкою вчителя іншого фаху(а не тільки вчителя інформатики) по темі, знатиме мету завдання та шляхи його вирішення, то в нього сформується уміння правильно, раціонально використовувати ПК для розв’язання різних завдань. А це дуже важливо для сучасної молоді, яка проводить свій вільний час в комп’ютерних іграх, у різних безкорисливих чатах, і т. д. Я вважаю, що таке явище суспільства пов’язане із великим бажанням дітей вивчити ПК і відсутністю або малими можливостями опанувати різні програми на більш-вищому рівні ніж на уроці інформатики.

Бібліографія

1.           Ільїнський А.М. Використання інформаційних технологій на уроках географії//Географія. – 2004. - №23. – с.15-16

2.  Освіта.ua. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі

6 комментариев

Маргарита КалюжнаШановна Ірина Юріївна, Ви у тезах написали про комп'ютерізоване та автоматизовіне навчання. Поясніть, будь ласка, Вашу думку використання цих термінів.
12.04.2011 @ 22:16
Комментарий от: Григорій Громко [Посетитель]
Григорій Громко"Комп’ютери у навчанні варто використовувати лише тоді, коли вони забезпечують здобуття знань учнями, які неможливо або достатньо складно отримати за умови використання традиційного навчання" - чим мотивоване таке твердження?

"Якщо учень буде працювати з комп’ютером за вказівкою вчителя іншого фаху(а не тільки вчителя інформатики) по темі, знатиме мету завдання та шляхи його вирішення, то в нього сформується уміння правильно, раціонально використовувати ПК для розв’язання різних завдань." - без коментарів, я вже роздрукував цей виступ для "історії" ;)
12.04.2011 @ 23:39
Комментарий от: Бондар Ірина [Посетитель]
Бондар ІринаШановна Маргарита! На мою думку,комп'ютеризоване навчання відбувається тоді, коли за допомогою пк учень може розв'язати завдання вчителя, використовуючи свою творчість, винахідливість. Наприклад, підготувати повідомлення не у вигляді доповіді, а виготовити буклет, бюлетень, презентацію, стін-газету. Автоматизоване навчання - це коли, учень набуває автоматичних навичок роботи у різних програмах. Наприклад, будувати трикутники із заданими кутами та сторонами у програмі Динамічна геометрія тощо. А як Ви вважаєте?
13.04.2011 @ 12:04
Комментарий от: Бондар Ірина [Посетитель]
Бондар ІринаШановний Григорій! Я думаю, що пк потрібно використовувати в міру на уроках. Якщо деяку тему можна пояснити без пк, то і не потрібно перевантажувати увагу дітей. Розв'язування ВСИХ задач з математики та фізики потрібно виконувати тільки у зошиті, і тільки тоді учень зрозуміє тему. А коли, задачі буде розв'язувати ПК, то учень не "вловить" важливих моментів. А якщо використати ПК на узагальнюючому уроці математики, де учень перевіряє свою відповідь задачі і відповідь ПК, то дитина аналізує, мислить, вирішує сама: раціонально чи ні використовувати цю програму для розвязання задачі. А як вважаєте Ви?
13.04.2011 @ 12:16
Комментарий от: Богуцька Оксана [Посетитель]
Богуцька ОксанаВикористання комп'ютерів на уроці багато в чому полегшує роботу вчителя з одного боку, і має ряд недоліків з іншого. Але кожен вчитель є режисером свого уроку і планує урок таким чином, щоб використання комп'ютерів було перевагою даного уроку, приносило лише користь та практичну значимість.
13.04.2011 @ 13:56
Маргарита КалюжнаШановна Ірино Юріївно, на мій погляд обидва поняття характеризують лише технічну сторону навчання.
13.04.2011 @ 18:15

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)