ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ

Останнім часом спостерігається зменшення кількості годин у програмах з різних навчальних дисциплін, що призводить до дефіциту навчального часу. Тому виникає потреба у підвищенні ефективності навчального процесу, зокрема, якості та технологічності педагогічного контролю. Одним із найбільш технологічних засобів діагностики та оцінювання навчальних досягнень учнів є тестування, яке необхідно використовувати у поєднанні з традиційними засобами педагогічного контролю.

Певної досконалості тестовий метод набуває у вигляді комп’ютерного тестового контролю результатів навчального процесу. Комп’ютерний тестовий контроль є важливою складовою нових інформаційних технологій навчання, які поступово втілюються в педагогічну практику і зараз є символом прогресу в ній.

Характерною рисою сьогодення є особлива увага урядів більшості країн до проблем розвитку сучасної освіти, підвищення її ефективності та якості. У Національній доктрині розвитку освіти підкреслено, що «якість освіти є національним пріоритетом, передумовою національної безпеки держави, додержанням міжнародних норм і вимог законодавства України щодо реалізації права громадян на освіту».

У зв’язку з прийняттям в Україні Державного стандарту базової середньої освіти та впровадження моделі незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з’явились умови для відпрацювання системи об’єктивного оцінювання рівнів успішності школярів за допомогою тестових технологій та забезпечення рівного доступу до вищої освіти.

Тестування – це, з одного боку, сучасна парадигма об’єктивного оцінювання навчальних досягнень учня, з другого – це метод вимірювання певних якостей індивіда за допомогою тесту.

Якісно підготовлений тест сприяє одержанню надійної інформації, яка відповідає реальному стану справ.

Тестові методи мають деякі переваги порівняно з іншими методами педагогічної діагностики: наукова обґрунтованість самих тестів, яка дозволяє одержати об’єктивні результати про рівні навчальних досягнень учнів; технологічність методів, точність вимірювань; наявність однакових для всіх учасників опитування правил здійснення педагогічного контролю та адекватної інтерпретації тестових результатів.

На мою думку, тестування на даний момент є одним з найбільш технологічних засобів діагностики й оцінювання навчальних досягнень учнів.

Тестування може проводитися як у бланковій, так і в комп’ютерній формах. Проведення комп’ютерного тестування потребує наявності банку завдань, що вимагає від учителя відповідної методичної компетентності.

Комп'ютерна форма тестування має низку переваг. Наприклад, учитель отримує можливість здійснювати різні види контролю (попередній, поточний, тематичний, підсумковий), економити час, одночасно залучати до роботи весь клас й оперативно обробляти результати з метою аналізу якості навчального процесу та виявлення прогалин у знаннях; а учень негайно отримує результат і об’єктивну оцінку, може неодноразово проходити тестування з однієї теми.

Доступність персональних комп’ютерів, стрімке збільшення їх швидкодії, постійне зниження вартості, поява потужних засобів програмування – все це зумовило виникнення широкого класу програмного забезпечення орієнтованого саме на автоматизацію перевірки знань та вмінь учнів. Останнім часом розроблено багато тестів із різних предметів, але таких, що перевіряють рівень компетентності учнів, у тому числі їх навчальні досягнення на високому рівні, поки що недостатня кількість, тому актуальним є створення тестових завдань самими вчителями, враховуючи психолого–педагогічні аспекти тестового контролю.

Але слід пам’ятати! Не доцільно проводити комп’ютерне оцінювання без попереднього тренінгу учнів. Досвід свідчить, що результати тестування, у цьому випадку, не відповідатимуть дійсності. Оскільки заміна звичайних формулювань умов завдань, збільшення кількості логічних операцій під час їх рішення, незвичне середовище і таймер часу обумовлюють зменшення кількості школярів, які успішно виконають завдання.

Тому на мою думку, тестування потрібно проводити не лише на етапі перевірки знань, а й на етапі актуалізації опорних знань учнів тощо.

Бібліографія

  1. Непомнящая С. Компьютерное тестирование: плюсы и минусы (к вопросу о методике использовании в учебном процессе)/ С.Непомнящая, Т.Хохлова, Е.Абалихина// Alma mater.- 2006.- №6.- С. 14-18.
  2. Тестова перевірка знань учнів. / За ред. Н. М. Розенберга. - К.: Рад. школа, 1973.
  3. Богуцька О.О. Тести своїми руками. - Мала Виска, 2011. – 37 с.

7 комментариев

Комментарий от: Олена Галіба [Посетитель]
Олена ГалібаЯ також використовую комп'ютерне тестування як на уроках інформатики, так і на уроках української мови і літератури. Користуюся тестовою оболонкою ІКТС - надзвичайно проста в користуванні, не вимагає багато часу вчителя для створення тестів.
12.04.2011 @ 12:35
Комментарий от: Григорій Громко [Посетитель]
Григорій ГромкоВикористовую Test-W2 з готовим банком тестів
12.04.2011 @ 23:46
Комментарий от: Лопушнян Світлана [Посетитель]
Лопушнян СвітланаЯ досить часто також використовую комп'ютерне тестування. Використовую MyTest Student, а також багато розробила тестів у програмі MS Excel і залучаю до розробки таких тестів учнів.
13.04.2011 @ 10:09
Комментарий от: Олег Зеленяк [Посетитель]
Олег Зеленяк... тестування на даний момент є одним з найбільш технологічних засобів діагностики й оцінювання навчальних досягнень учнів.
Так, але, не найкращим. Деякі "науковці" вже розробили й алгоритми "складання" (відгадування) тестів (див., наприклад, статтю "Нестандартні методи вибору правильних відповідей у тестових задачах" в журналі "У світі математики", том 16, випуск 3 за 2010 рік.
Найкращий спосіб перевірки знань - це письмова і самостійна робота учня.
13.04.2011 @ 11:25
Комментарий от: Бондар Ірина [Посетитель]
Бондар ІринаЯ теж використовую Test-W2 на уроках тематичного оцінення + практика. Також з учнями проектуємо власні тести у табличному процесорі при вивченні логічної функції та списків. Обов'язковим домашнім завданням є розробка, створення та гарне оформлення власного тесту з будь-якої пізнавальної теми. Інші вчителі предметники (деякі) також використовують тести, які самі розробляють.
13.04.2011 @ 12:51
Комментарий от: Ольга Таровик [Посетитель]
Ольга ТаровикПрограма інформатики для 8 класу (В. В. Володін) якраз і має розділ "Тестування". Використовується комплект тестування ADSoft Tester. Дуже гарна оболонка, краще ніх Test-W. Є 5 різних типів запитань: порядок, відповідність, самостійна відповідь, одиничний і множинний вибір. Учні обов'язково після вивчення кожної теми складають тести.
13.04.2011 @ 13:27
Комментарий от: Богуцька Оксана [Посетитель]
Богуцька ОксанаШановний Олег Зеленяк!
Я не заперечую, що найкращий спосіб перевірки знань - це письмова і самостійна робота учня. Але вимоги сучасної освіти роблять необхідним вчити учнів проходити тести. А комп’ютерне тестування лише економить час вчителя, а також його кошти.
13.04.2011 @ 14:03

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)