ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ

Анотація: психолого-педагогічні аспекти впровадження ІКТ в освіті учнів та вчителів: плюси і мінуси.

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, електронних іграшок, мобільних телефонів і комп'ютерів впливають на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати за різними каналами: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. Сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Дослідження дитячих психологів показали, що старший школяр може, читаючи зором, запам’ятати 10% інформації, слухаючи – 26%, розглядаючи – 30%, слухаючи і розглядаючи – 50%, обговорюючи – 70%, особистий досвід – 80%, спільна діяльність з обговоренням – 90%, навчання інших – 95%., а діти початкової ланки 80 відсотків знань, вмінь та навичок здобувають через ігри, а запам'ятовують лише 10 відсотків того, що читають, 20 відсотків того, що чують, 30 відсотків того, що бачать, 50 відсотків того, що бачать і чують одночасно, 70 відсотків того, що говорять, 90 відсотків того, що роблять і говорять одночасно.

Отже, мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, ігор в мобільних телефонах, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів. Вже давно доведено, що кожен учень по-різному засвоює нові знання. З використанням комп’ютерів, комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальний запит кожного учня. Головне завдання вчителя - навчити кожну дитину за короткий проміжок часу з величезної кількості отриманої інформації сприйняти, осмислити і застосувати в практичній діяльності саме ту, яка допоможе йому в формуванні життєвих компетенцій. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці, могла їх оцінити та бачила практичне їх застосування.

Сьогодні «наші учні – діти вже нового інформаційного суспільства, на відміну від більшості вчителів. Учні цілком виправдано вважають своїх учителів не здатними дати їм те, чого вони потребують, уроки в школі нудними, а знання, які вони отримають на уроках, непотрібними» [1, с. 6]. Тому допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Роль комп’ютера на уроці – це допомага вчителю зробити урок динамічним, цільовим, насиченим, яскравим, таким, що запам’ятовується надовго:

-         комп’ютер - це новий вимір у просторі навчання. Це необхідний помічник учителя, інструмент для досягнення ним педагогічних цілей, але не панацея від усіх освітніх проблем.

-         Комп’ютер ні в якому разі не замінить традиційної книжки, ні в якому разі не замінить живого спілкування з учителем, впливу особистості вчителя на учнів.

-         Комп’ютер – це знаряддя, яке поліпшує роботу вчителя, але спочатку вчителеві треба докласти чимало зусиль для опанування знаряддям, необхідно творчо проводити підбір матеріалу до уроків, переглянути методику викладання з точки зору застосування на уроці комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та можливості наситити урок мультимедійною інформацією. Це викликає певні психологічні труднощі у вчителів, особливо старшого покоління.

Важливого значення набуває відповідна підготовка викладача до використання ІКТ. Вона передбачає оволодіння вчителем певними уміннями та навичками, які свідчать про його досконале володіння комп’ютером на рівні середньо досвідченого користувача. А саме – підготувати персональний комп’ютер до роботи, прочитати перелік програм, запустити необхідну програму на виконання, вміти зберегти інформацію, скористатись принтером. Це вміння не лише застосування комп’ютера як друкарської машинки. На превеликий жаль, більшість вчителів не готова до застосування ІКТ саме з цієї причи-  ни. [2]

Перед учителем постає завдання: сприймати свій урок не тільки як навчально-виховну проблему, а й окреслювати шляхи вирішення цієї проблеми стосовно кожної дитини. Диференційований підхід є важливим на всіх етапах засвоєння знань і вмінь.

Необхідно переосмислити процес навчання, вийти за межі традиційного уявлення про урок. У першу чергу, звернімо увагу на характер взаємодії учень – учитель. Педагог тепер не тільки «головний герой», а й часто непомітний помічник учня, коли необхідно лише спрямувати хід думки, а не «давати готове». Знання, набуті в результаті самостійних зусиль, запам’ятовуються краще. Ця особливість впливає на відбір та організацію змісту навчання, на визначення методів і форм. Навчання з ІКТ стає каталізатором актуальної педагогічної думки, орієнтованої на розвиток особистості учня, для підвищення його творчої активності.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: при поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі. При цьому комп'ютер виконує такі функції:

1. У функції вчителя комп'ютер представляє: джерело навчальної інформації; наочний посібник; тренажер; засіб діагностики і контролю.

2. У функції робочого інструменту комп’ютер – це засіб підготовки текстів, їх зберігання; графічний редактор; засіб підготовки виступів; обчислювальна машина великих можливостей.

При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:

1. Мови програмування. За їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку, але їх застосування для викладача-предметника важко.

2. Можливе при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання комп'ютерної технології при вивченні хімії в середній школі відкриває широкі можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на уроці або при виконанні лабораторної роботи. Крім того, при повторенні пройденого матеріалу учень самостійно відтворює всі демонстраційні експерименти, які вчитель показував на уроці. При цьому він може перервати експеримент, зупинити його чи повторити ту частину, яка погано засвоїла. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню інтересу учнів до досліджуваного предмета.

3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.

4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.

5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.

6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, складені за допомогою PowerPoint видовищні і ефективні в роботі над інформацією.

Переваги використання ІКТ

-         Індивідуалізація навчання;

-         Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

-         Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

-         Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

-         Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту. Таке заняття викликає у дітей емоційний підйом, навіть відсталі учні охоче працюють з комп'ютером.

Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.

Використання ІКТ привабливе і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання, стимулює його професійний ріст і все подальше освоєння комп'ютера.

Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення, а саме:

-         відсутність вдома відповідного технічного та програмного забезпечення в учнів та вчителів;

-         недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;

-         відсутність контакту з учителем інформатики;

-         у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;

-         складно інтегрувати комп'ютер у поурочні структуру занять;

-         не вистачає комп'ютерного часу на всіх;

-         у шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;

-         при недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;[3]

-         учні використовують Інтернет для спілкування в «Контакте», а не для роботи з електроними посібниками, бібліотеками;

-         широкий вибір рефератів в Інтернеті робить учнів «сліпими» в інформаційному середовищі; знижує рівень навченості, діти перестають читати книги.

Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів. Від того, наскільки досконало учень володіє комп’ютером на рівні користувача залежить, чи досягне праця вчителя успіху.

Головні проблеми – це проблеми психолого-педагогічні. Вони полягають у низькому рівні готовності керівників ЗНЗ до використання ІКТ в управлінні школою, відсутнос-ті науково обґрунтованої методики використання ІКТ при проведенні занять з конкретних навчальних дисциплін, недостатньої забезпеченості навчальних закладів комп’ютер-ними класами. Ось частина проблем без розв’язання яких неможливо позитивно вирі-шити питання в цілому.[2]

Список використаних джерел

1. Носкова М.В. Проблема мотивації педагогів до використання інформаційно-комуні-каційних тех-нологій у навчальному процесі /М. В. Носкова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – №1. – С. 6 – 10.

2. Рибянцева Катерина Андріївна. Передумови та проблеми використання ІКТ. /http://klasnaocin-ka.com.ua/ blog-13/ribyantsevak/

3. С. Дишлєва. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в освітньому процесі /За матеріалами: Освіта.ua. http: //osvita.ua/school/technol/6804

1 комментарий

Комментарий от: Олена Рустамян [Посетитель]
Олена РустамянЗгодна з вашою точкою зору, дійсно сучасні учні значно швидше адаптуються до будь - яких технологічних інновацій ніж дорослі, в даному випадку вчителі. Тому для кращої ефективності взаємодії учитель-учень, на сучасному етапі повинен більше навчатися вчитель.
13.04.2011 @ 11:16

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)