ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Сучасний темп розвитку суспільства надзвичайно високий. Щоб встигати за змінами, людина повинна переробляти величезну кількість інформації, яка надходить з усіх точок земної кулі. Тому інформаційні технології мають сьогодні пріоритетне значення в усіх сферах діяльності й визначають розвиток суспільства завтрашнього дня.

Інтерактивно – комутативні технології та її психологічний аспект набуває неабияку актуальність сьогодення, оскільки без інформаційних технологій зараз важко собі уявити будь – яку психолого – педагогічну роботу з учасниками навчально – виховного процесу. Психологічні особливості особистості націлює її на постійний розвиток та особистісний зріст, тому, не дивно що інтерактивні технології на сучасному етапі набувають таких темпів та актуальності.

За допомогою інтерактивно – комунікавних технологій існує безліч можливостей, за допомогою яких можна проводити психологічну просвіту, групові заходи спрямовані на розвиток дітей,  корекційну роботу, а найголовніше, те що, це дає можливість проводити більш глибоку роботу та задіювати велику кількість дітей, вчителів, батьків, цей факт, звичайно, підтверджує позитив використання сучасних технологій та їх новітнє впровадження.

Використання комп’ютерної техніки в освіті, безперечно, пов’язане з тим, що сучасний комп’ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов розумової праці. Нові умови породжують і нові вимоги до процесу навчання і, звичайно, до педагога. Щоб відповідати сучасним критеріям, вчителеві необхідно знати і використовувати новітні інформаційно-комунікативні технології.

Сутність питання полягає не в підвищенні рівня знань спеціаліста, а в розвитку здатностей знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та впроваджувати у практичну діяльність, оперативно реагувати на інноваційний досвід, а також проектувати, створювати, експериментально апробовувати інновації, уміти їх цілеспрямовано розповсюджувати

Тому, основним пріоритетом розвитку сучасної освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує подальше вдосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві

У галузі освіти ці технології знаходять застосування в багатьох напрямках діяльності, зокрема, оновлюється зміст освіти, започатковується дистанційне навчання, впроваджуються нові форми спілкування: електронна пошта, відеоконференції, участь у роботі інтернет – форумів та ін. А це все потребує вищого рівня і якості підготовки учнів у школі.

На мою думку, комп’ютерні технології сприяють активізації навчальної діяльності учнів. Саме завдяки мультимедійним технологіям відкриваються нові можливості для творчості та розвитку не тільки дітей, але й усіх учасників навчально – виховного процесу. Комп’ютери дозволяють індивідуалізувати навчання не тільки за темпом вивчення матеріалу, але й за логікою та типом його сприйняття. Вони багатократно підвищують швидкість та точність збору й обробки інформації, дозволяють вести корекцію, є потужним інструментом. За  комп’ютерами - майбутнє у пошуку необхідної інформації. Можливості комп’ютерних і мережевих технологій активізують уяву. Тому  впровадження цих засобів у сучасний навчальний процес є абсолютно природним явищем.

Кроком на шляху організаційно-педагогічного забезпечення використання комп’ютерної техніки як засобу підвищення ефективності навчально-виховного та управлінського процесу стало створення шкільних баз даних  учнів та вчителів школи, створення технологій, орієнтованих на розв’язання адміністративних проблем, які є специфічними саме для освітнього закладу: систематизація і обробка за допомогою комп’ютера всієї шкільної документації, створення аналітичної бази діяльності навчального закладу (графіки, діаграми, таблиці тощо). Так, проводячи у себе в школі діагностування, з метою, наприклад, дослідження зацікавленості дітей у шкільному навчанні, проводиться обробка результатів, заноситься у спеціальну таблицю, а потім у вигляді діаграм та схем, які подаються у розгорнутому форматі, представляються на батьківських зборах, та обговорюється батьками. Цей метод зручний, оскільки на екрані не виводиться інформація про дітей, а тільки виділяються основні етапи і питання на які потрібно звертати увагу батьків. Працювати в такому форматі і цікаво і корисно одночасно, ми отримуємо співпрацю з батьками, оскільки вони автоматично стають співрозмовниками, коментуючи результати, а не просто слухають лекцію, яку їй готує вчитель чи психолог. Наочність сприймається краще ніж проста лекція.

Крім того, корекційно – розвивальні заходи, які розробляються спеціально для учнів, з метою розвитку пізнавальних процесів, також спонукає дітей на активну участь у роботі, орієнтуючи дітей, як на індивідуальну, самостійну роботу, так і на роботу в групах.

Інтерактивно – комутативні технології дають доступ до великої кількості діагностичних матеріалів, створених за допомогою комп’ютера, що  послужили базою для організації в школі інформаційно – аналітичного центру навчально – виховної роботи. Це матеріали всіх напрямків роботи школи, які розміщено у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем тощо. Працювати з такою базою легко, оскільки вона не потребує роздрукування, а може зберігатися у електронному варіанті, що дає можливість у будь – який момент, отримати потрібну інформацію і данні.

Впровадження сучасних технологій позитивний крок у зручне і сучасне майбутнє, але не дивлячись на весь позитив, який безумовно супроводжується інформаційними технологіями, є ряд проблем, чи так би мовити,  побічних ефектів, які вони за собою несуть……

 

 

4 комментариев

Комментарий от: Ольга Таровик [Посетитель]
Ольга ТаровикЯ з вами згодна, що використання ІКТ в навчально-виховній діяльності набагато полегшує роботу адміністрації. Але, на жаль, не всі учасники навчально-виховного процесу володіють роботою на ПК на належноому рівні. Тому вся робота "лягає" на плечі вчителів інформатики, яких в школі "розривають" на частини. Потрібно звернути увагу і Мінстерству, і обласним та районним відділам освіти на навчання адміністрації закладів, а також матеріальне забезпечееня шкіл.
12.04.2011 @ 14:31
Комментарий от: Олена Рустамян [Посетитель]
Олена РустамянТак, я згодна, це і є тими побічними ефектами використання ІКТ в навчально-виховній діяльності. Навчання новітнім технологіям, полегшує роботу не тільки адміністрації,та дається не легко, але все ж коли все зрозуміло, даний вид роботи значно полегшує роботу, а для мене, як психолога, дає можливість охопити та провести великий обсяг своєї діяльності. Дякую за коментар
12.04.2011 @ 20:28
Комментарий от: Володимир Демешкевич [Посетитель] Email
Володимир ДемешкевичЯ з Вами повністю згоден. В еру інформаційного суспільства дуже важливо знати та володіти ІКТ. Але в наш час не всі добре володіють комп'ютером навіть на елементарному рівні користувача. Тому в наш час повинно бути якнайшвидше ліквідована комп'ютерна безграмотність, що дасть змогу використовувати його вже на рівні творчості. Дякую за дуже актуальну доповідь.
12.04.2011 @ 22:57
Комментарий от: Олена Рустамян [Посетитель]
Олена РустамянЦе ще один мінус нашої освіти, володіння компютером розпочсинається тоді, коли терміново потрібно здати інформацію, або створити певну роботу з використанням ІКТ. Ми з початку отримуєм інформацію, яку потрібно підготувати, а потім починаємо навчатися. Але в цьому моменті є певний позитив, навчання проходить дуже швидко і інколи навідь дивно, як швидко можна освоїти те, що здавалося неможливим.Дякую за коментар
13.04.2011 @ 09:22

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)