ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Дана робота розкриває роль інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та показує їх місце в розвитку сучасної освіти.

Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів надають велику увагу на виховання дитини і його сприйняття навколишнього світу. Мозок дитини, налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню, набагато легше сприйме запропоновану на уроці інформацію за допомогою медіа засобів.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і самі різні ігри, сучасний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, Якого йому так часом не вистачає.

Будь-яка педагогічна технологія - це інформаційна технологія, оскільки основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення інформації.

При підготовці до уроку з використанням ІКТ вчитель не повинен забувати, що це УРОК, а значить складає план уроку виходячи з його цілей, при відборі навчального матеріалу він повинен дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. При цьому комп'ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його.

Такому уроку властиво таке:

- Принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних особливостей дитини;

- Керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу навчання;

- Інтерактивність і діалоговий характер навчання;

ІКТ мають здатність "відгукуватися" на дії учня і вчителя; "вступати" з ними в діалог, що і становить головну особливість методик комп'ютерного навчання;

- Оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи;

підтримання в учня стану психологічного комфорту при спілкуванні з комп'ютером;

- Необмежене навчання: зміст, його інтерпретації і додаток скільки завгодно великі.

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах: як при підготовці уроку, так і в процесі навчання: При поясненні (введення) нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі.

При проектуванні уроку вчитель може використовувати різні програмні продукти:

1. Мови програмування - за їх допомогою вчитель може скласти різні програмні продукти, які можна використовувати на різних етапах уроку, але їх застосування для викладача-предметника важко. Складання проекту за допомогою мови програмування вимагає спеціальних знань і навичок і великої витрати часу.

2. Можливо при підготовці та проведенні уроку використання готових програмних продуктів (енциклопедій, навчальних програм і т.п.). Використання комп'ютерної технології при вивченні хімії та фізики в середній школі відкриває широкі можливості для створення та використання складного наочно-демонстраційного супроводу на уроці або при виконанні лабораторної роботи. При цьому він може перервати експеримент, зупинити його чи повторити ту частину, яка погано засвоїла. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню інтересу учнів до досліджуваного предмета.

3. Велику допомогу при підготовці та проведенні уроків надає вчителю пакет Microsoft Office, який включає в себе крім відомого всім текстового процесора Word ще й систему баз даних Access і електронні презентації PowerPoint.

4. Система баз даних передбачає велику підготовчу роботу при складанні уроку, але в підсумку можна отримати ефективну і універсальну систему навчання та перевірки знань.

5. Текстовий редактор Word дозволяє підготувати роздатковий та дидактичний матеріал.

6. Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Переваги використання ІКТ

Індивідуалізація навчання;

Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

Зростання обсягу виконаних на урок завдань;

Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, теорем та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.

Освоєння учнями сучасних інформаційних технологій. На уроках, інтегрованих з інформатикою, учні оволодівають комп'ютерною грамотністю і вчаться використовувати в роботі з матеріалом різних предметів один з найбільш потужних сучасних універсальних інструментів - комп'ютер, з його допомогою вони вирішують рівняння, будують графіки, креслення, готують тексти, малюнки для своїх робіт. Це - можливість для учнів проявити свої творчі здібності.

Останнім часом в українських школах почали з'являтись інтерактивні дошки з мультимедійними проекторами. Такі дошки супроводжуються програмним забезпеченням, створеним спеціально для навчання, однак багато вчителів все ще не наважуються працювати з ними. Але, поряд з плюсами, виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.

Існуючі недоліки та проблеми застосування ІКТ:

- відсутність комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів;

- час самостійних занять у комп'ютерних класах відведено далеко не у всіх школах;

- у вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;

- недостатня комп'ютерна грамотність вчителя;

- відсутність контакту з учителем інформатики;

- у робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;

- складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять;

- не вистачає комп'ютерного часу на всіх;

-у шкільному розкладі не передбачено час для використання Інтернет на уроках;

-при недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;

- існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративним методам.

Сучасний темп життя вимагає поєднання традиційних методів навчання природничих дисциплін з новими, заснованими на більшій інформативності, наочності, з використанням комп’ютерних технологій. Разом з тим необхідно знайти оптимальні підходи до розвитку здібного і обдарованого учня, залучити його до творчості, оволодіння традиційними і сучасними методами дослідження.

Література

1.       Газнюк Ю.Ю. Комп'ютер і сучасна проекційна техніка // Комп'ю-тер у школі та сім'ї. – 1998. - № 1.

2.       Крымова (Барнаул) Л.Н. Интерактивная доска на уроках математики //Математика в школе.-2008.-№10.-с.31-39

3.         Михайлова Н.И.  Microsoft Power Point  // Информатика и образование. – 1997. – №1.

4.       Степанов С.О. Информационно – коммуникационные технологии как средство развития творческого потенциала школьников.

4 комментариев

Комментарий от: Олена Галіба [Посетитель]
Олена ГалібаПовністю згодна з Вами, що недоліків у використанні ІКТ ще багато, проте їх можна вирішувати і на місцях, у навчальних закладах, і на рівні району та області. Далеко не всі вчителі вміють користуватися комп'ютером на достатньому рівні, тим більше Інтернетом. Тож, на мою думку, необхідно розробити методичні рекомендації щодо використання ІКТ на різних етапах уроків, на різних предметах.
12.04.2011 @ 12:24
Комментарий от: Ольга Таровик [Посетитель]
Ольга ТаровикЯ також повністю згодна. Для наших учнів та вчителів Інтернет - це великий інформаційний простір, яким, на жаль вони не вміють корситуватись. Далеко не всі вчителі мають уяву про урок з використанням ІКТ: стурктура, хід, розподіл роботи за ПК, перегляд наочності. Потрібно більше приділяти уваги саме навчанню вчителів використовувати ІКТ на уроках.
12.04.2011 @ 14:26
Комментарий от: Володимир Демешкевич [Посетитель] Email
Володимир ДемешкевичТема Вашої доповіді є дуже актуальною. Оскільки з розвитком суспільства прийшла черга зміни методів та форм навчальної роботи. ІКТ дають дуже широкий спектр в навчальму процесі. Кожен етап уроку, буде якісніший за умови правильного застосування ІКТ. Дякую за змістовну доповідь.
12.04.2011 @ 22:46
Комментарий от: Олена Рустамян [Посетитель]
Олена РустамянДійсно на ряду з позитивними аспектами та можливостями інтернет ресурсів та та їх використання, стоїть одна велика перешкода, низький рівень підготовки вчителів, та освоєння грамотного користування ІКТ, брак часу,та відсутність достатньої кількості комп'ютерів на всіх, ускладнює завдання вчителя. Дуже цікава доповідь.
13.04.2011 @ 11:08

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)