СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ПІДЛІТКІВ В ІНТЕРНЕТІ

Розглянуто і проаналізовано найбільш суттєві соціально-психологічні аспекти спілкування підлітків в інформаційному середовищі. Висвітлено умови, що створюють Інтернет-технології для більш раннього включення підлітка в соціальну діяльність.  Містить опис позитивних та негативних  характеристик спілкування за допомогою Інтернету. Вони вказують на типові причини звернення до мережі Інтернет як інструменту спілкування підлітка. Рекомендовано для психологів, учителів, вихователів та батьків.

Інформаційне середовище – поряд із природним, просторово-географічним, соціальним, культурним, ландшафтно-архітектурним тощо – відіграє значну роль у повсякденному житті сучасного підлітка.

Інтернет сьогодні - це колосальне джерело інформації, яке знало людство. Його можливості, такі, як оперативність, швидкість і доступність зв'язку між користувачами на далеких і близьких відстанях, дозволяють використовувати Інтернет не лише як інструмент для пізнання, але і як інструмент для спілкування.

Інтернет-технології створюють умови для більш раннього, в порівнянні з попереднім поколінням, включення підлітка в соціальну діяльність: комп'ютер - сучасне знаряддя праці, сучасне знаряддя виробництва, яким він уже володіє. За допомогою Інтернету він може брати участь в економічному, культурному, політичному, науковому житті суспільства. За допомогою комп'ютеризованої діяльності у нього формуються властивості людини-діяча, що пов'язано з дуже високим рівнем процесів моделювання, визначення мети, планування і контролю при «перекладі» практичної задачі на мову комп'ютерних технологій. Все це сприяє більш ранньому оволодінню соціальними видами діяльності підлітками, активно включеними в комп'ютеризовану діяльність (таблиця1).

Таблиця1. Результати опитування підлітків. Чи користуєтесь Ви Інтернетом?

Усього 50. Відповіли 50( 100,00%)

 

Частковість

% до усіх

% до тих, хто відповів

Так, користуюсь

48

96%

96%

Ні, не користуюсь

2

4%

4%

Спілкування за допомогою Інтернету має наступні характеристики:

1. Анонімність спілкування в Інтернеті збагачує можливості самопрезентації підлітка, дозволяють йому конструювати свою ідентичність за власним вибором.

2. В інтернет-комунікації втрачають своє значення невербальні засоби спілкування.

3.  Добровільність і бажаність контактів. Користувач-підліток добровільно зав'язує контакти або йде від них, а також може перервати їх у будь-який момент.

4. Утрудненість емоційного компонента спілкування і, в той же час, стійке прагнення до емоційного наповнення тексту, що виражається у створенні спеціальних значків для позначення емоцій або в описі емоцій словами (в дужках після основного тексту послання).

5. Прагнення до нетипового, ненормативної поведінки. Найчастіше користувачі презентують себе з іншого боку, ніж в умовах реальної соціальної норми, програють не реалізовані в діяльності поза мережею ролі, сценарії ненормативної поведінки.[2, c.9]

Типові причини звернення до Інтернет як інструменту спілкування підлітка:

1. Недостатнє насичення спілкуванням у реальних контактах. У подібних випадках користувачі швидко втрачають інтерес до Інтернет-спілкування, якщо з'являються можливості для задоволення відповідних потреб у реальному житті.

2. Можливість реалізації якостей особистості, програвання ролей, переживання емоцій, які з тих чи інших причин фрустровані в реальному житті.

Властивості Інтернету - просторово-часова необмеженість комунікації і легкість візуалізації іпостасей особистості - створюють передумови для інтенсифікації спілкування на особистісному рівні.

Таблиця 2. Результати опитування підлітків. Скільки часу ви проводите у мережі Інтернет?

Усього 50. Відповіли 48( 96,00%)

 

Частковість

% до усіх

% до тих, хто відповів

До 1 години на добу

10

20%

20,83%

До 2 годин на добу

5

10%

10,42%

2 – 4 година на добу

6

12%

12,5%

4 – 6 годин на добу

11

22%

22,95%

Більше ніж 6 годин на добу

16

32%

33,33%

Позитивні аспекти особистісного розвитку при спілкуванні за допомогою Інтернету:

  • подолання комунікативного дефіциту;
  • розширення кола спілкування;
  • підвищення інформованості в обговорюваних питаннях.

Говорячи про позитивний вплив комп’ютерних ігор, необхідно зазначити й те, що вони можуть виконувати функцію психологічного розвантаження, відігравати роль своєрідного психологічного тренінгу. У цілому, комп’ютерні ігри являють собою соціально прийнятний вид символічного досвіду, важливого для розвитку особистості.[3, c.86]

Надаючи розвиваючого впливу інтелектуальним здібностям, здатності до діяльності, комп'ютеризована діяльність може пригнічувати сферу міжособистісної взаємодії, обмежуючи реальні соціальні контакти. Нечітке усвідомлення компонентів емоційно-чуттєвої сфери при сприйнятті іншого свідчить про низький рівень заглибленості в дану сферу людського буття в цілому, виродження її регулятивної функції. В організації міжособистісної взаємодії, що є в підлітковому віці особливою умовою і основою набуття життєвого досвіду, знижується роль емоційно-чуттєвого компоненту.[1, c.94]

Вплив інформаційних технологій на особистісний розвиток не може бути однозначно кваліфіковано як позитивне чи негативне: поряд з негативними трансформаціями особистості при так званій інтернет-адикції існує можливість розвитку окремих здібностей, Я-концепцій та мотиваційної сфери в цілому.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дроздов О. Ю. Комп’ютерні технології в контексті проблеми молодіжної агресії // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. – К., 2001. – Т. ІІІ. – Частина І. - С. 112.

2. Белинская Е. Ребенок и компьютер: психологические реалии виртуального мира // Школьный психолог. - 1999. - №3. - С. 10..

3.  Васильева И.А., Осипова Е.М., Петрова Н.Н. Психологические аспекты применения информационных технологий // Вопросы психологии. 2002. №3. С. 86.

4. http: //uk.wikipedia.org

5. http: //www.marketing.net.ua

8 комментариев

Комментарий от: Ольга [Посетитель]
ОльгаЯ згодна з вами, що Інтернет має як позитивні сторони, так і негативні. Але, на жаль, на сьогодні більшість наших дітей замінюють Інтернетом живе спілкування, книги, ігри на свіжому повітрі. Нам потрібно вчити і батьків організовувати роботу своїх дітей в Інтернеті
12.04.2011 @ 11:27
Комментарий от: Володимир Демешкевич [Посетитель] Email
Володимир ДемешкевичВаша доповідь э дуже актуальною в наш час. Адже реалії сьогодення диктують нові вимоги до особистості підлітка. Та й інтернет став невід'ємною складовою культури сучасної молодої людини. І дуже важливо, щоб спілкування в всесвітній мережі не перевищувало спілкування в природніх (ральних умовах) Дякую за дуже цікаву статтю.
12.04.2011 @ 18:47
Комментарий от: Григорій Громко [Посетитель]
Григорій ГромкоДослідження (опитування) власні? Як вони корелюються з результатами інших подібних досліджень?
Який вихід бачить авторка?

Тема дуже актуальна - з появою мобільних телефонів та Інтернету спілкування стає все більш віртуальним
13.04.2011 @ 00:02
Комментарий от: Олена Рустамян [Посетитель]
Олена РустамянТак, дійсно тема досить актуальна і я згодна з попередніми коментарями, на ряду з усім позитивом інтернету є така ж кількість негативу. Хотілося б дізнатися, якого віку дітей ви досліджували і що ви будете робити з отриманними даними?
13.04.2011 @ 10:27
Комментарий от: Тетяна Черниш [Посетитель]
Тетяна ЧернишЦікавий матеріал. Чи не намагались ви , виходячи із цих досліджень та висновків спроектувати навчально-виховні задачі вашої школи?
13.04.2011 @ 11:36
Комментарий от: Татусь підлітка. [Посетитель]
Татусь підлітка.Недавно мене, як батька підлітка, зацікавили питання описані вище. А тут знайшов відповіді на деякі з них і підтвердження своїх здогадок. (Було цікаво). По можливості хотілось би, щоб робота була продовжена і розвинена в плані дослідження «+/-» використання Інтернету взагалі і так сказати «з пелюшок». Думаю є над чим попрацювати.
Вдячний за інфу. :-)))))

Дерзайте, міледі Інна!
13.04.2011 @ 15:09
Комментарий от: Безкровна Інна [Посетитель]
Безкровна ІннаДякую за коментарі. Дуже приємно, що тема виявилася актуальною.
13.04.2011 @ 15:52
Комментарий от: Віта Компанієць [Посетитель]
Віта КомпанієцьШановна Інна Миколаївна!Ваша тема є цікавою і актуальною на сьогоднішній день.Інтернет має як і позитивні сторони так і негативні.А чи зможуть підлітки жити без інтернету,яка буде у них поведінка,чим будуть займатися?
25.03.2014 @ 17:44

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)