ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ І ПРАВА

Суспільство і час ставлять перед школою нові завдання, вирішення яких вимагає нових підходів до навчання. Змінюються програми, з’являються нові підручники, технології, моделі навчання, що пред’являють до вчителя вимоги з оволодіння та застосування в своїй практиці інновацій.

Поняття „інформаційне суспільство” та „інформаційний простір” пов’язують, здебільшого, з новим суспільним станом, який склався внаслідок розповсюдження персональних комп’ютерів та всесвітньої мережі Internet. Основою освітньої системи є високоякісне і високотехнологічне інформаційно-освітнє середовище. Його створення і розвиток – технічно складне завдання. Але саме воно дозволяє системі освіти докорінно модернізувати свою технологічну базу, перейти до освітньої технології в широкому значенні цього слова і здійснити прорив до відкритої освітньої системи, що відповідає сучасним вимогам.

Розробка таких програм є не просто данина моді, а складний методичний процес, в якому повинні бути враховані новітні дані педагогіки і психології, адже без них технології можуть перетворитися замість інтерактивного дійства в малосприйнятний і нудний ілюстративний процес, або процес завантаження непотрібною інформацією.

В Кіровоградському НВК: ЗОШ І-ІІІ ступенів №34 – економіко-правовий ліцей «Сучасник» - ДЮЦ одним з пріоритетних завдань є  побудова навчального процесу як системи взаємодії вчителя, учня та інформаційних технологій. Перехід до школи нового типу поставив завдання створити для учнів таке інформаційне середовище. Зокрема на базі кабінету історії і права створено такий навчально-технічний комплекс, що дозволяє, використовуючи мультимедійні технології, поглибити знання учнів, заохотити їх до навчання та й зробити сам процес навчання цікавим та насиченим.

Економіко-правовий профіль ліцею, де я маю честь викладати, дає можливість перейти до нових форм роботи з учнями на уроках історії і права.

Насамперед, треба для себе відповісти на питання: а навіщо використовувати на уроці мультимедійні технології? Від правильної постановки мети і завдання залежить ефективність нашої подальшої роботи з учнями і їх органічне поєднання із матеріалом уроку. Для себе я вирішую це питання так, спираючись на данні сучасних педагогічних досліджень. Мультимедійні технології необхідні, оскільки дають:

 • Ілюстративний матеріал
 • Естетичне оформлення уроку
 • Створення відповідного емоційного фону
 • Донесення інформації
 • Перевірка знань
 • Інтерактивність

(заохочення учнів до співпраці)[1]

По-друге, використовувати такі методики на уроці треба з урахуванням психологічних особливостей аудиторії, тобто учнів. Адже в кожному віці превалюють певні психологічні особливості сприйняття і мотивація.

Щодо мене, я притримуюсь певних правил для різних вікових категорій.

5 клас.
Психологічні особливості:
-  превалює зорове, конкретне сприйняття, висока емоційність.

Мета:
-  зацікавити предметом, пробудити інтерес, створити сприятливий емоційний фон

Форма використання:
- Урок-ілюстрація

6-8 класи

Психологічні особливості:
-  З'являються елементи абстрагування, на передній план виходить розумова мотивація

Мета:
- зацікавити предметом, пробудити інтерес, створити сприятливий емоційний фон, закласти розуміння основ історичних процесів,поняття про суспільство, державу

Форма використання:
-  Схематично-ілюстративний урок

9-11 класи

Психологічні особливості:
-  Високий рівень абстрактного мислення

Мета:
- зацікавити предметом, пробудити інтерес, створити сприятливий емоційний фон, закласти розуміння основ історичних процесів, поняття про суспільство, державу, механізм суспільних процесів

Форма використання:
-  Абстрактно-ілюстративний урок [3]

Виходячи і з вищесказаного можна скласти певний перелік методів, що використовуються на таких мультимедійних уроках, це:

 1. Ілюстрація
 2. Текстовий матеріал
 3. Карта
 4. Схема
 5. Аудіовізуальна ілюстрація
 6. Перевірка знань

1)    Ілюстрація.

На мою думку, естетичне оформлення уроку дуже важливе для створення відповідного емоційного фону, який в свою чергу допомагає учневі швидше засвоїти необхідну інформацію. Намагаюсь ретельно підходити до створення комп’ютерних презентацій, які містять ілюстрований матеріал, використовуючи такі кольорові гамми, шрифти, композиції і мультиплікаційні ефекти, які навантажують образне сприйняття, запам’ятовуються, а згодом зможуть легко відтворитися учнем.

2)    Текстовий матеріал.

Коли образ поєднаний з мінімумом тексту, що логічно  доповнює ілюстративний матеріал, поряд із образним у учня вмикається логічне запам’ятовування. Іноді необхідний текст просто необхідно поєднати на екрані із тематичною ілюстрацією, інакше сам по собі він може стати непід’ємним для засвоєння, особливо для того учня, що має певні проблеми із розвитком пам’яті.

3)    Карта.

Мультимедійні технології дають масу можливостей для використання історичної карти не просто в якості обов’язкового елементу процесу навчання історії. Прикладом є анімовані карти, на яких учень може побачити процес розгортання битви, прослідкувати причинно-наслідкові зв’язки того чи іншого явища. Інший приклад – інтерактивні карти, що містять певну кількість заздалегідь запрограмованих активних елементів. Показуючи той чи інший об’єкт на карті за завданням вчителя, учень отримує при вірному виборі додаткову інформацію про об’єкт, що перетворює процес навчання чи перевірки знань на своєрідну гру.

4)    Схема.

Схема – поєднує образне сприйняття із формуванням логічних зв’язків між її окремими елементами. «Краще один раз побачити», - не тільки народна мудрість. Будь-яке описання бажано поєднувати із схематичним образом, що наочно демонструє наявність зв’язків між основними частинами наданої інформації. Учень привчається виділяти головне і другорядне, бачити причину і наслідок. Відтворення схематичного образу в пам’яті займає значно менше часу, ніж відтворення аналогічної текстової інформації. Без подібних схем не можуть обійтися уроки права. Звичайно ж треба враховувати, що логічні схеми краще сприймаються учнями старших класів в силу вже розвинутого абстрактного мислення.

5)    Аудіовізуальна ілюстрація.

Безперечно, застосування відео в якості ілюстративного матеріалу на уроках історії є методикою, що викликає найбільшу зацікавленість в учнів, формує найбільш вдячного і уважного слухача. Всі відеоматеріали, що використовуються на уроках, можна поділити на кілька груп. Це відео:

 • документальне
 • художнє
 • інформаційно-аналітичне

В залежності від виду і внутрішнього змісту вчитель може запропонувати учневі проаналізувати побачений або почутий аудіо- відеодокумент, проілюструвати історичний матеріал яскравим епізодом художнього фільму або прослухати аналіз подій чи явищ наданий пізнавальною телепрограмою.

6)    Перевірка знань.

Методики перевірки знань учнів з використанням мультимедійних технологій дають широке поле для діяльності. Тут і інтерактивні проекти самих учнів, мультимедійні кросворди або анімовані тести, картинки-загадки тощо.

В Кіровоградському НВК №34 мною створено повністю мультимедійний курс історії держави і права України для 9-х ліцейних класів з правовим профілем навчання. Цей курс поглиблює знання учнів з історії України, одночасно зупиняючись на особливостях розвитку держав, що існували на її території в різні часи, та особливостях їх правових систем.

Мета курсу: на прикладах розвитку держави і права на території України поглиблювати знання учнів з правознавства, закріплювати вивчення правової термінології, розвивати розуміння взаємозв’язку суспільно-історичних явищ; розширювати знання з історії українського народу, виховувати патріотизм та чітку громадянську позицію.

Курс охоплює весь період історії України. Кожен урок курсу розроблений автором як комп’ютерну презентацію, що містить образну, схематичну і текстову інформацію, відеоматеріали.

В цілому, вважаю, що мультимедійні технології стали незамінним фактором оптимізації навчального процесу. Вони стимулюють творчий потенціал учнів, про що говорять результати учнівських наукових та творчих робіт, написання яких стало обов’язковим для кожного учня середніх та старших класів нашого навчального закладу (Гольцідер В. – І місце в міському конкурсі учнівських робіт з питань євроінтеграції України, 2010), призові місця, виборені на предметних олімпіадах і загальне підвищення рівня успішності.

Використана література:

 1. Мокрогуз О. До питання методики застосування мультимедійної презентації POWERPOINT на уроках історії // Історія України. Шкільний світ. - 2010. - №11
 2. Худобець О.А. Активізація інтересу учнів до історії за допомогою комп'ютерних ігор// Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. -К.:Антросвіт, 2005, №2.
 3. Худобець О.А., Чебослаєв Ю.Н. Використання технології презентацій в практичній роботі шкільного вчителя історії // Історія та правознавство, 2005. т.№ 25
 4. Худобець О.А. Доповнити, а не підмінити : З досвіду роботи щодо застосування презентаційних технологій при проведенні уроків історії// Історія в школах України. -К.:"Педагогічна преса", 2005, №3
 5. Худобець О.А. З досвіду роботи із застосування презентаційних технологій під час проведення уроків історії// Комп'ютер у школі та сім'ї. -К.:Фенікс, 2005 , №2.

3 комментариев

Комментарий от: Олена Рустамян [Посетитель]
Олена РустамянВаші уроки з використанням ІКТ вочевидь дуже цікаві, але в мене є запитання, яким чином ви переконуєтесь у ефективності психологіних особливостей, які ви описали.
13.04.2011 @ 10:18
Комментарий от: Ольга Таровик [Посетитель]
Ольга ТаровикПроведення уроків історії та права з використанням ІКТ можливо дають дуже добрий результат при наявності мультимедійної дошки та цілого комп'ютерного класу. Чи не дає даний тип роботи інформаційного перенавантаження учнів?
13.04.2011 @ 13:20
Комментарий от: Алейников Игорь [Посетитель]
Алейников ИгорьОлена Рустамян:
Практика, колего, практика. І вивчення психології і дидактики. На данну тему написано вже багато статей і дисертацій.

Ольга Таровик:
В моєму кабінеті проектор і звичайний екран. Вважаю, що для уроків історії цього більш ніж достатньо. Щодо перевантаження. Тому я і намагаюся враховувати вікові особливості учнів. Крім того, в рамках короткої анотації не можливо висвітлити всі особливості праці з ІКТ. В усякому випадку це - лише засіб, за допомогою якого вчитель формує свій урок, але його живого слова ніщо і ніколи не замінить. Щодо перевантаження, то використання зорових мнемонічних схем та ілюстративного матеріалу, на мою думку, навпаки позбавляє від необхідності учнів читати великі обсяги тексту пудручників та писати конспекти.
14.04.2011 @ 09:09

Эта запись имеет 1 отзыв, ожидающий модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)