ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ

Людина освічена – це та, яка знає, 
де знайти те, чого вона не знає

Георг Зиммель

Сучасному вчителю необхідно іти в ногу з часом, опановуючи  інноваційні технології навчання, потрібно  розвивати набутий поколіннями досвід навчання, трансформувати його на більш сучасному рівні з використанням  інформаційно-комунікаційних технологій. Так, більшість учителів із задоволенням працювали б за своїми підручниками і зошитами, але не мають ні змоги , ні часу до їх написання, тому використовують той матеріал, який є і  ретельно його відбирають. Нам важливо, щоб школярі не тільки мали міцні знання з предмету, а й могли ними скористатись у нестандартних ситуаціях, які пропонуються на співбесідах та тестуванні. Тому ми повинні  шукати нові підходи до викладання предмету, особливо при недостатній кількості годин та великому обсязі матеріалу.

Такими підходами у викладанні предмету є  інформаційно - комунікаційні технології, що включають:

 • технічні засоби (комп’ютери, комп’ютерні комплекси, мультимедійні проектори, сенсорні дошки тощо);
 • програмні засоби (системні, загального призначення, прикладне програмне забезпечення, у тому числі навчального призначення);
 • засоби для під’єднання до Інтернету та забезпечення можливості повноцінної роботи в ньому (сервери, лінії зв’язку, модеми, програми пошуку різноманітних даних в Інтернеті тощо);
 • спеціально створене для системи освіти інформаційне наповнення (контент) в Інтернеті;
 • методичне забезпечення щодо використання засобів інформаційно -  комунікаційних технологій в освіті. [1]

Проривом у дидактичному аспекті впровадження інформаційно – комунікаційних технологій в освіті є  програма «Інтел. Навчання для майбутнього», яка є каталізатором у реформуванні освіти та сприяє підготовці педагогів в області інноваційних – комунікаційних технологій, дає широкі можливості створення дидактичних матеріалів до уроків.

Наважусь скласти рейтинг пріоритетів використання ІКТ на уроках.

1. Сприйняття навчального матеріалу. Програмою «Біологія» передбачено вивчення об’єктів живої природи, процесів життєдіяльності, потребує використання натуральних об’єктів, технічних засобів навчання, таблиць, ілюстрацій підручників.

У цьому напрямку дуже допомагають: навчальні презентації, створені в програмі « MS Office Power Point» на місцевому матеріалі, використання навчальних програм. У своїй роботі я часто використовую урок з мультимедійною підтримкою, оскільки в засвоєнні нового навчального матеріалу беруть участь більшість органів чуття, працює одночасно кілька видів пам’яті, що сприяє не лише зацікавленості, але й кращому запам’ятовуванню.(Додаток 1 )

Дидактичні можливості та методичні варіанти застосування мультимедійних засобів навчання досить широкі та різноманітні. Вони можуть використовуватися в найрізноманітніших ситуаціях (перед вивченням чи після вивчення навчальної теми, на початку або наприкінці уроку, у поєднанні з іншими засобами навчання).

У різних ситуаціях мультимедійні засоби навчання можуть мати різні дидактичні функціональні призначення: служити опорою (слуховою, зоровою) для подальшого засвоєння учнями знань, ілюстрацією або засобом повторення та узагальнення навчального матеріалу, замінити традиційний посібник-книгу. У будь-якому випадку мультимедійний засіб навчання є основним або додатковим джерелом знань та уявлень.

Навчальна інформація, подана через мультимедійні засоби, не повинна містити помилок. Система понять має подаватися на логічній, науковій основі.[2] Створення презентацій з подальшим використання на уроках біології дає можливість урізноманітнення форм подання інформації,  типів навчальних завдань; створення навчальних середовищ, які забезпечують «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні й виробничі ситуації; широке застосування ігрових прийомів; широкі можливості відтворення фрагмента навчальної діяльності (предметно-змістового, предметно-операційного і рефлексивного); активізація навчальної роботи учнів, посилення їх ролі як суб’єкта учбової діяльності; посилення мотивації навчання.

Комп’ютер на лабораторно – практичних заняттях може бути використаний замість лабораторного обладнання, за допомогою, якого досліджуються біологічні процеси, явища чи організми. Для успішного проведення лабораторно – практичних робіт потрібно:

 1. Чітка постановка завдання (тема, мета, зміст і послідовність роботи)
 2. Застосування проблемного підходу(давати учням можливість провести пошук, дослідження).
 3. Вміле застосування малюнків, таблиць, відеофрагментів, фотографій.
 4. Вміння учнів самостійно опрацьовувати інформацію.
 5. Вміння учнів робити висновки (це можуть бути схеми, таблиці, малюнки)

2. Дослідження – засіб розвитку мислення учнів, уміння працювати з різними джерелами інформації, позакласна робота з предмета. Даний пріоритет реалізується в проектній діяльності. Протягом трьох років учні нашої школи під керівництвом вчителів приймають участь у конкурсі дослідницьких проектів «Інтел. Навчання для майбутнього», маємо певні здобутки (Додаток 2).

Проект «Створено природою» присвячений біоніці – науці про винаходи природи, які використовуються в техніці. Під час його виконання учні 7 – 8 класів   провели дослідження  «Люди чи живі істоти рухають технічний прогрес?», завдяки якому виявили основні пристосування рослин і тварин до середовища існування, до виживання в певних умовах, до розмноження і навчилися переносити моделі живої природи в область техніки шляхом встановлення аналогії.  Звернули увагу на винаходи людства, які зроблені на основі пристосувань живих організмів.  Під час виконання завдання навчального проекту учні набули не тільки практичного досвіду, а й навчилися аналізувати, систематизувати зібраний матеріал і встановлювати аналогії між світом природи і досягненнями у техніці.

Особливість цього проекту полягає в тому, що його матеріал можна використовувати на кожному уроці біології, завдяки чому учні мають можливість для  практичного застосування знань. Проект був реалізований з 11.01.2010 по 29.01.2010р.

3.Контроль знань умінь і навичок учнів. Для проведення контролю знань доцільне використання  комп’ютерів. За допомогою виконання учнями тестових завдань і кросвордів  можна здійснювати  різні види контролю знань умінь і навичок учнів. Це економія часу і максимальне оцінювання знань учнів. (Додаток 3)

Під час роботи на комп’ютері:

 • Здійснюється індивідуальний підхід до кожного учня;
 • Знімається питання про суб’єктивну оцінку знань;
 • Відбувається аналіз відповіді, що дає можливість учневі впевнитися у своїх знаннях, або скоригувати неправильно виведену відповідь, або звернутися за допомогою до вчителя чи програми.

Таким чином, комп’ютер дає змогу якісно здійснити контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість управління навчальним процесом.

Список літератури:

 1. http: //nmc.at.ua/index/pidvishhennja_efektivnosti_naukovo_metodichnoji_roboti
  _zasobami_informacijno_komunikacijnikh_
  tekhnologij/0-140
 2. http: //revolution.allbest.ru/pedagogics/00055310_0.html

1 комментарий

Комментарий от: Григорій Громко [Посетитель] Email
Григорій ГромкоУ мене браузер не зміг відкрити посилання на проект "Запатентовано людиною чи природою", посилання на який наведено в тезах
12.04.2011 @ 22:44

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)