У сучасному світі склався запит на компетентного працівника, а відповідно й запит на широкий професіоналізм та творчість педагога, здатного працювати в різних освітніх системах, які сприяють формуванню компетентного учня в умовах функціонування загальноєвропейського освітнього простору.

Формування математичної компетенції відбувається на кожному уроці. Вчитель проектує кінцевий результат (чітко визначивши ядро уроку) та створює інформаційно-навчальне середовище, в якому забезпечується формування та розвиток математичної компетенції. Результатом такого процесу буде формування життєвих компетентностей людини, що є інтегрованою характеристикою особистості. Така характеристика має сформуватися в процесі навчання і містити знання, вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі особистості протягом усього життя.

Для моделювання уроку на засадах компетентнісного підходу основними позиціями є: формулювання мети уроку, написання розширеного конспекту з визначенням форм навчання та розмежуванням діяльності вчителя і учнів.

Обговорюючи зазначені вище питання на курсах підвищення кваліфікації вчителів математики, особлива увага приділяється моделюванню уроку на засадах компетентнісного підходу.

Пропонуємо приклад конспекту уроку з теми "Перетворення гомотетії (9 клас)" та ІКТ-супровід до нього, розробленого Поповою Людмилою Миколаївною, вчителем математики СЗШ № 7 м. Світловодська Кіровоградської області.

Отзыв ожидает одобрения модератора

Эта запись имеет 1 отзыв, ожидающий модерации...

Оставить комментарий


Ваш email адрес не будет показан на сайте.

Ваш URL будет показан.
(Заменить прерывания строк на <br />)
(Имя, email и сайт)
(Разрешить пользователям посылать вам сообщения (ваш email не отображается).)