Тематика науково-методичних досліджень співробітників кафедри теорії і методики середньої освіти у _2014_р.

п/п

П.І.П., посада

Тема, проблема дослідження науково-методичного

Мета; завдання дослідження

1.

Бик А.С., заступник директора з науково-дослідної діяльності та міжнародного співробітництва, кандидат педагогічних наук, доцент

Методичні засади компетентнісно-ціннісного підходу до  навчання фізики

Обгрунтувати методичні засади компетентнісно-ціннісного підходу  до навчання фізики

2.

Буртовий С.В., старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук

Оновлення змісту та структури методичної роботи з педагогічними кадрами у системі післядипломної  педагогічної освіти

Науково-методичний аналіз актуальних проблем модернізації змісту та структури існуючих методичних служб підтримки вчителя

3.

Вікторіна О.М., старший викладач кафедри, кандидат філологічних наук

Використання локальних фразеологізмів при вивченні теми «Лексикологія та фразеологія»

Зібрати і фразеографічно зберегти локальні фразеологізми; зробити матеріали доступними для використання в практичній діяльності педагога

4.

Голодюк Л.С., завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Проектування ІТ-контенту сучасного уроку

Упорядкувати досвід вчителів регіону з питання доцільного використання навчального матеріалу на уроці

5.

Митрофаненко Ю.С., старший викладач кафедри, кандидат історичних наук

Проблема термінологічних інтерпретацій у процесі вивчення історії

Висвітлити підходи до розв’язання проблеми термінологічних адекватностей під час вивчення історії

6.

Небеленчук І.О., старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук

Застосування різних видів аналізу під час роботи з художніми творами

Розкрити особливості видів аналізу;

показати застосування під час роботи над художнім твором;

розкрити специфіку шкільного  аналізу