Кафедра теорії і методики середньої освіти була заснована у липні 1997 року. Очолила її кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Василівна Гришина. Особлива увага приділялась питанням організації процесу професійної підготовки працівників освіти в плані науково-методичного, навчального та організаційного забезпечення підвищення кваліфікації у системі післядипломної педагогічної освіти.

Гришина Тетяна Василівна
1997 – 2008 р.р. – завідувач кафедри теорії і методики загальної середньої освіти інституту. Тетяна Василівна постійно у творчому пошуку. Вона проводила для вчителів математики авторські курси, проблеми яких розкривали питання впровадження рівневої диференційованої, лекційно-практичної системи навчання.
Вперше в історії інституту Гришина Т.В. запровадила персоніфіковану форму методичної роботи з учителями, один з видів якої – “Обласна школа технологічного досвіду вчителів математики”. За результатами роботи цієї школи було опубліковано 8 науково-методичний посібників, методичних рекомендацій та 20 статей вчителів математики регіону.
Щорічні Хмурівські читання – це ідея Тетяни Василівни, яку вона блискуче втілила в практику, допомагаючи вчительству досконало усвідомлювати потенціал лекційно-практичної системи навчання школярів і сміливо її впроваджувати в навчально-виховний процес сучасної школи. 
Саме Тетяна Василівна запропонувала проведення фахових конкурсів. Так, із 2004 року протягом трьох років проводився фаховий конкурс “Сучасний урок: технологічна панорама” для вчителів математики та фізики.

Сфера наукових та професійних інтересів
– Технологічні аспекти фахової підготовки вчителів.

Основні наукові, навчально-методичні праці (яких нараховується близько 60). Деякі з них:
Освітня технологія як професійний портрет учителя. – Х.: Вид. група “Основа”, 2003. – 96 с.
Знайомтесь: школа для вчителів – Кіровоград: ТОВ “ПОЛІМЕД-Сервіс”, 2003. – 72 с.
Формування пізнавальної самостійності при вивченні математики як основа компетентісного підходу до освіти // Наукові записки. – Випуск №60. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2005. – Частина 2. – С. 37-43.
Модернізація освітнього середовища курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Становлення якісного освітнього середовища як об’єкт педагогічного дослідження” / Наук. ред. Юзбашева Т.С. – Херсон: Айлант. – 2006. – Випуск 9. – С.12-17.
Математика в 5 класі: компетентісний підхід / За ред. T.B. Гришиної. - Кіровоград: ТОВ “ПОЛІМЕД-Сервіс”, 2007. – 132 с.


Кафедра теорії та методики середньої освіти своїми стратегічними завданнями визначає такі:
1. Розбудова навчального процесу на основі органічного зв’язку з історією освіти, при одночасному критичному, творчому ставленні до педагогічної, науково-методичної думки минулих часів.
2. Впровадження в процес перепідготовки слухачів новітніх педагогічних технологій з метою досягнення високої якості у наданні освітніх послуг кафедрою.
3. Широке впровадження співробітництва слухачів і викладачів кафедри у процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
4. Науково-теоретичне та практично-методичне забезпечення професійно-інтелектуального розвитку особистості учителя.
5. Налагодження взаємовигідної співпраці інших вузів, органами державної влади, виробничими і управлінськими структурами для участі у реалізації цільових комплексних науково-виробничих програм.

Контактна інформація:
Кафедра теорії та методики середньої освіти (ауд. 404)
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Вул. Велика Перспективна, 39/63
м. Кіровоград
Кіровоградська область
Телефон: (0522) 32-24-78