Буртовий Сергій Вікторович Завідувач кафедри,
кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)
Коло наукових інтересів: питання впровадження електронних засобів навчального призначення у навчально-виховний процес освітнього закладу;
впровадження інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів та організаційних форм навчання.


Бик Адам Сергійович
  • Бик Адам Сергійович
Заступник директора з науково-дослідної діяльності та міжнародного співробітництва, кандидат педагогічних наук, доцент(спеціальність 13.00.01 – Теорія та історія педагогіки)
Коло наукових інтересів: новітня філософія післядипломної педагогічної освіти в контексті її модернізації; інформаціогенна природа післядипломної педагогічної освіти; проблеми стандартизації післядипломної педагогічної освіти; критерії якості післядипломної освіти педагогічних працівників; проблеми управління якістю післядипломної педагогічної освіти.

Голодюк Лариса Степанівна Заступник директора з науково-методичної діяльності,
кандидат педагогічних наук, доцент (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання математики)

Коло наукових інтересів: проблеми дидактики середньої школи; впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання у навчальний процес; технологічні аспекти фахової підготовки вчителів.


Старший викладач кафедри,
кандидат філологічних наук (спеціальність 10.01.02 – українська мова)

Коло наукових інтересів: проблеми семантики діалектної і просторічної лексики та фразеології, діалектні особливості степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя (межі сучасної Кіровоградщини), українська лексикографія та фразеографія, методичні аспекти формування культури мовлення школярів.

Старший викладач кафедри,
кандидат історичних наук (спеціальність 07.00.01 – історія України)

Коло наукових інтересів: проблеми новітньої історії України, революційного періоду 1917 – 1920 рр. в Україні, регіональна історія, урбаністика, теорія та методика викладання історії.Старший викладач кафедри, 
кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (зарубіжна література))

Коло наукових інтересів: діалогові технології навчання, герменевтичні принципи викладання світової літератури, культурологічний підхід до викладання словесності в загальноосвітніх навчальних закладах.


Cтарший викладач кафедри,
кандидат педагогічних наук (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти)

Коло наукових інтересів: проблема розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителів математики; впровадження хмарних технологій в професійну діяльність педагогів; проблема впровадження елементів дистанційного навчання в освітній процес.


Макада Іван Іванович
  • Макада Іван Іванович
лаборант кафедри 
освіта вища.

Позаштатний консультант з питань методики викладання іноземної мови

Коло наукових інтересів: інформаційні технології в навчанні іноземної мови, тестовий контроль в навчанні іноземної мови, психоаналітична теорія аналізу художнього твору.