ХV Хмурівські читання | Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі інтернет-конференції

ВІДКРИТИ МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі відкритої науково-практичної інтернет-конференції (ХV Хмурівські читання) з проблеми

«Технологія фахової майстерності: інновації у навчанні»

яка відбудеться 21-24 жовтня 2019 року

Напрями роботи:

1.  Інноваційні технології навчання у процесі викладання природничо-математичних     дисциплін.

2.  Інноваційні технології навчання у процесі викладання гуманітарних дисциплін.

3.  Інноваційні технології навчання у системі післядипломної педагогічної освіти.

Адреса проведення конференції: комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 25006.

Платформа проведення: блог кафедри теорії і методики середньої освіти (www.timso.koippo.kr.ua, вкладка «Інтернет-Конференції»).

Мова конференції: українська.

До участі в інтернет-конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, керівники навчальних закладів, представники районних (міських, ОТГ) методкабінетів (центрів), учителі.

Вимоги до матеріалів виступу (тез) учасника конференції:

  • Тези виступу (до 3 сторінок) готуються у розрізі вказаної тематики конференції.
  • Особливості оформлення тексту: сторінка формату А-4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Уникати набору тексту великими літерами.
  • Розміщення тексту:

–  заголовок великими літерами по центру сторінки;

–  через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів);

–  через 1,0 інтервал анотація українською мовою;

–  через 2,0 інтервали текст тез із одним міжрядковим інтервалом;

–  таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft Word;

–  ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;

–  сторінки тез не нумеруються;

–  посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;

–  після тексту тез подаються та відомості про авторів.

Матеріали, виконані з порушенням цих вимог, не розглядаються, не реєструються і не повертаються авторам.

Матеріали для  конференції необхідно надіслати до 15 жовтня 2019 року на електронну адресу: timso.koippo@gmail.com. Кожен учасник подає до оргкомітету: заявку на участь (за поданим ЗРАЗКОМ) та текст виступу.

Сертифікат учасника конференції (без зазначення аудиторної кількості годин) буде доступний для завантаження
після 28 жовтня 2019 року.

 Хід конференції: автор тез не має потреби приїздити на місце проведення конференції. Подані ним матеріали розміщуються та обговорюються (з 21 по 24 жовтня 2019 року) на блозі кафедри.

 

Матеріал підготувала
методист кафедри теорії і методики середньої освіти
Яковова Ганна Ярославівна