ОСВІТНІ ІНІЦІАТИВИ КАФЕДРИ ТІМСО| Біоадекватна методика (БАМ)

Адреса презентаційного ролику на YouTube: https://youtu.be/0E_bz0igDbs

Мета запровадження ініціативи: популяризація БАМ в освітньому просторі Кіровоградщини  за допомогою інтернет-технологій.

Категорія педагогів, для яких була запроваджена ініціатива:  для всіх категорій педагогічних працівників.

Дата проведення заходу: Постійнодіюча ініціатива.

Модель або короткий опис ініціативи:

Біоадекватна (ноосферна) методика ґрунтується на принципах гармонізації, гуманізації, особистісної орієнтації, інноваційності, інтелектуальної безпеки, природовідповідності, екологізації, системності та креативності.

Біоадекватна методика орієнтована на розвиток цілісного мислення учнів. При її використанні підключаються всі канали сприйняття інформації, що робить процес викладання досить ефективним.

Цінність цієї методики у тому, що на основі відомих принципів особистісно-орієнтованої та здоров’язберігаючої технологій учитель може створити щось нове (своє). Тобто таким чином стимулюється творчий пошук вчителя, який не терпить рутини і прагне самовдосконалення.

Основні стратегічні завдання: 

  • Дослідження та популяризація БАМ в освітньому просторі Кіровоградщини.
  • Популяризація передового педагогічного досвіду з упровадження даної технології у навчально-виховний процес за допомогою інтернет-ресурсів.
  • Розробка навчально-методичних матеріалів на допомогу педагогічним працівникам та залучення їх до данного виду інноваційної діяльності.

Результати запровадження ініціативи:

  •  Педагогічні працівники регіону долучаються  до впровадження елементів БАМ у своїй професійній діяльності.
  • Освітяни області заохочуються до пошуку сучасних інноваційних форм навчання та прагнуть самовдосконалювати свою педагогічну майстерність.
  • Створені теоретичні передумови для творчого розвитку педагогів.