Аналітичний екскурс у роботу інтернет-видання «ОСВІТНІЙ ІНТЕРНЕТ-НАВІГАТОР»

Ключові слова: освітній ресурс, інтернет-видання, електронний журнал.
Науково-методичне видання «Освітній інтернет-навігатор» вже декілька років міцно тримає позиції серед розвинутих, актуальних й популярних інтернет-видань у сучасному інформаційно-освітньому просторі.
Даний електронний журнал, в першу чергу, покликаний допомагати сучасному вчителю у його творчому пошуку, ознайомленні із перспективним і сучасним педагогічним досвідом учителів, їхніми науково-методичними надбаннями. Однією з пріоритетних задач журналу є популяризація їх перспективного педагогічного досвіду шляхом публікації авторських науково-методичних розробок у рубриках журналу.
У контексті даного науково-методичного інтернет-видання передбачено висвітлення педагогічних матеріалів учителів – це розробки уроків, методичні рекомендації, надбання з досвіду роботи, наукові статі та дослідження. Матеріал журналу спрямований на формування творчої ініціативної особистості вчителя, його високої педагогічної майстерності, професійних компетентностей, глибокого наукового мислення, ділових якостей, що визначають високий рівень фахової підготовки та професіоналізму.
Інтернет-видання «Освітній інтеренет-навігатор» засноване у травні 2015 року й до цього часу вже налічує більше двох сотень публікацій, з яких у розділі «Науково-методичні матеріали» містяться близько семидесяти авторських доробок (наукові статті, методичні рекомендації тощо), а у розділі «Методичні розробки» – більше ста сорока публікацій (плани-конспекти авторських уроків, позакласні заходи, тематичні заходи, плани самостійної роботи студентів тощо). Матеріали, які розміщуються в інтернет-журналі попередньо погоджуються спеціально створеною редакційною колегією, до складу якої входять провідні науковці кафедри теорії і методики середньої освіти, а також обов’язково повинні відповідати встановленим вимогам до публікацій в «ОІН», з якими можна ознайомитися безпосередньо на даному ресурсі.
В «Освітньому інтернет-навігаторі» публікуються матеріали не тільки освітян нашої області, але й дуже багато цікавих наробок, педагогічних знахідок, власних наукових розвідок викладачів, методистів, учителів й науковців із різних куточків нашої Держави. У перші роки існування інтернет-журнала його наповнюваність відбувалась в основному за рахунок матеріалів надісланих освітянами Кіровоградщини. За останній рік географія авторів, які надсилають свої статті до «Освітнього інтернет-навігатора» значно розширилася. На цей час до роботи інтернет-видання активно долучилися освітяни з 15-ти областей України. Це й викладачі вищих навчальних закладів, науковці, методисти обласних закладів післядипломної освіти, методисти районних (міських) методичних кабінетів, керівники районних (міських) відділів (центрів) освіти, директори шкіл, учителі-методисти, молоді фахівці, а також Заслужені працівники освіти України тощо. Географія авторів публікацій в Інтернет-виданні «ОІН» представлена на Рис. 1:

Рисунок 1

Географія авторів, матеріали яких опубліковані у інтернет-виданні
«Освітній інтернет-навігатор» (режим доступу: [goo.gl/1wf2kQ])


Географія авторів
У Діаграмі 1 представлено кількісне (порівняльне) співвідношення публікацій авторів із різних областей України:


Діаграма 1     Педагоги, науковці, методисти та вчителі нашої області та інших областей України активно долучаються до наповнення електронного журналу методичним і науково-методичним матеріалом, розширивши таким чином освітній контент у різних предметних галузях. Така активна видавнича діяльність інтернет-журналу дає можливість усім бажаючим ділитися з колегами власними педагогічними надбаннями, обговорювати проблеми освіти, що на часі хвилюють громадськість, брати участь в освітніх електронних круглих столах, запропонованих кафедрою теорії і методики середньої освіти, а також навчатися самому, щоб досягти рівня високої професійної майстерності.
Якщо проаналізувати статистично-аналітичні данні активності інтернет-ресурсу «Освітній інтернет-навігатор» [http://oin.in.ua] за період з 01.01.2018 р. по 15.05.2018 р., то можна переконатися, що рівень відвідуваності ресурсу досить високий. Графік відвідування сторінок журналу «ОІН» за даний період представлений у Діаграмі 2:

Діаграма 2

Також, треба зауважити, що досить активно до перегляду ресурсу долучаються все нові й нові відвідувачі.

Діаграма 3

У наступній діаграмі можна простежити відсоток часу, який відвідувачі провели на сайті за даний період.

Діаграма 4

Глибина перегляду матеріалів інтернет-журналу за даний проміжок часу представлена у Діаграмі 5:

Діаграма 5

   У Діаграмі 6 представлена статистика так званих «відмов». Відмова – це показник, який характеризує відвідувачів ресурсу, які провели на його сторінках менше хвилини.

Діаграма 6

   Як можна побачити із статистичних даних, що «відмов» досить небагато. І навпаки, показники переглядів адреси сторінки за різними пошуковими системами досить високі. Вони представлені на Рисунку 2:

Рисунок 2

   Проаналізувавши деякі статистичні дані популярних пошукових систем, пропонуємо ознайомитися з поданим оригінальним скрін-шотом діаграми:

Діаграма 7

  Остання пошукова фраза відображає найбільш затребувану інформацію, яку шукають користувачі інтернету. Результати пошуку за даний період часу представлені на Рисунку 3:

Рисунок 3

 

    Електронний журнал «Освітній інтернет-навігатор» має інтернет-сторінки та декілька тисяч підписників у таких загальновідомих соціальних мережах, як Facebook, Twitter, LinkedIn та інші, й, як результат його популяризації, – привертається увага якомога більшої частини прогресивної педагогічної громадськості, які вже опанували ці технології на достатньому та високому рівнях і успішно використовують їх у своїй професійній діяльності. А за рахунок активного використання електронних освітніх ресурсів особливої уваги освітян набуває популяризація перспективного досвіду, причому не обмеженого тільки нашим регіоном.

Якщо проаналізувати склад аудиторії читачів, які знайомляться зі змістом наукових статей та уроків-конспектів опублікованих в «ОІН», то найбільший відсоток складатимуть саме відвідувачі віком молодше 18 років. Відсоткове співвідношення аудиторії за віком можна побачити на Діаграмі 8:

Діаграма 8

Відсоткове співвідношення відвідувачів
ресурсу «Освітній інтернет-навігатор» за віком

    З даної діаграми можна зробити висновок, що майже половина всіх відвідувачів – це учні або студенти, які ймовірно використовують матеріал опублікований в інтернет-виданні «ОІН» у своїй пошуковій діяльності, як теоретичну базу або, як джерело інформації для науково-дослідницької, науково-пошукової роботи. Отже матеріал, яким наповнюються сторінки в електронному журналі «Освітній інтернет-навігатор» розрахований на широку аудиторію різного віку та статусу в суспільстві.

Тож запрошуємо педагогічну громадськість долучатися до висвітлення матеріалів в інтернет-виданні «Освітній інтернет-навігатор». Публікації, що подаються на розгляд членів редакційної колегії, обов’язково будуть взяті до уваги й опубліковані, якщо вони відповідають усім вимогам й критеріям публікацій в «ОІН».

Підготувала матеріал методист кафедри теорії і методики середньої освіти – Яковова Г.Я.